Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The examine of imagery and self-efficacy levels of athletes in terms of some variables

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.614-625, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENMESTİLLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.26-43, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

’Ne Bilir Kadın Oyun Oynamayı’: Kadın Oyuncuların E-Spor Deneyimleri

Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, cilt.12, ss.322-329, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of students’ level of imagination and sport confidencestudying at School of Physical Education and Sports

International Journal o fLearning and Teaching, cilt.10, ss.148-157, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Elit Sporcular İçin Destek Programları ve Uygulamaları: Avrupa - Türkiye Karşılaştırması

ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ-, 4 - 05 Aralık 2020

Elit Sporcularda Zihinsel Dayanıklılık ile İlgili Çalışmaların İncelenmesi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi-Kocaeli Üniversitesi, 26 - 28 Nisan 2019

Judo Yapan Çocukların Öğrenme Biçimlerinin İncelenmesi

9. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Siber Zorbalık ve Spor

SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL KONULAR VE ARAŞTIRMALAR-2 ”Covid-19 Pandemisi 2020”, Elif Karagün,Ozan Yılmaz, Editör, Çizgi Kitabevi, Konya, ss.68-88, 2020 Creative Commons License

E-spor Alanında Toplumsal Cinsiyet

SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL KONULAR VE ARAŞTIRMALAR-3, Karagün Elif, Yılmaz Ozan, Editör, Çizgi Kitabevi, ss.75-90, 2020

ELİT SPORCULAR İÇİN DESTEK PROGRAMLARI VE UYGULAMALARI: BAZI AVRUPA ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI

SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL KONULAR VE ARAŞTIRMALAR-3, Karagün Elif, Yılmaz Ozan, Editör, Çizgi Kitabevi, ss.35-45, 2020

Elit Sporcularda Çift Kariyer

SPOR VE REKREASYON ARAŞTIRMALARI KİTABI-3, Bayazıt Betül, Karaçar Ercan, Yılmaz Ozan, Editör, Çizgi Kitabevi, ss.258-278, 2020