Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of Stomatal Density and Distribution on Leaves of Turkish Hazelnut (Corylus avellana L.) Cultivars

TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, cilt.20, ss.454-459, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Assessment of Genetic Relationships among Turkish Hazelnut (Corylus avellana L.) Cultivars by RAPD Markers

ROMANIAN BIOTECHNOLOGICAL LETTERS, cilt.15, ss.5591-5601, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Induction of Somatic Embryogenesis from Immature Cotyledons in 'Tombul' Hazelnut

TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, cilt.15, ss.113-118, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Shoot Organogenesis From Leaf Discs in Some Quince (Cydonia oblonga Mill.) Genotypes

TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, cilt.13, ss.54-61, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Propagation by mound layering of some selected "SO" quince genotypes (Cydonia oblonga) as compatible rootstocks for pears (Pyrus communis)

NEW ZEALAND JOURNAL OF CROP AND HORTICULTURAL SCIENCE, cilt.34, ss.191-193, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Postharvest heat treatments for enhanced fruit quality during storage of early ripening European pear

EUROPEAN JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE, cilt.71, ss.135-142, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Fatty acid composition and physical properties of Turkish tree hazel nuts

CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS, cilt.41, ss.378-381, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye Ayva Üretim Potansiyeli

Bahçe, cilt.47, ss.45-49, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ordu ve Samsun yörelerindeki fındık bahçelerinin bor beslenme durumunun belirlenmesi

Akademik Ziraat Dergisi, cilt.6, ss.53-62, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ceviz Juglans regia L çeşitlerinin RAPD Tekniği ile Genetik Tanımlanması

Bahçe Dergisi, cilt.45, ss.919-924, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Prunus spp Türlerinin Tohumlarından Kallus Kültürlerinin Oluşturulması

Akademik Ziraat Dergisi, cilt.5, ss.9-12, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ordu Merkez İlçedeki Bazı Fındık Bahçelerinin Mineral Beslenme Durumunun Belirlenmesi

Akademik Ziraat Dergisi, cilt.5, ss.77-86, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rize de Yetiştirilen Demir Elma Malus communis L Çeşidinin Bazı Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.2, ss.201-205, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elma Genotiplerinin Mikro Çoğaltımında Farklı Amonyum Nitrat Düzeylerinin Sürgün ve Kök Oluşumu Üzerine Etkileri

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.2, ss.177-182, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Clonal Selection of a Winter Type European Pear Cultivar Ankara Pyrus communis L

Turkish Journal of Agriculture anda Forestry, cilt.30, ss.355-363, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

The Late Spring Frost Hardiness of Some Apple Varieties at Various Stages of Flower Buds

Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.11, ss.283-285, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Determination of Some Male Flower Characteristics of Turkish Hazelnut (Corylus avellane L.) Cultivars

IX. International Congress on Hazelnut, 15 - 19 Ağustos 2017, cilt.1226, ss.137-140

Some fruit characteristics of new Turkish apple cultivars from Black Sea Region

International Symposium on Evaluation of Cultivars, Rootstocks and Management Systems for Sustainable Production of Deciduous Fruit Crops, Türkiye, 12 - 16 Ağustos 2018, cilt.1

Genetic characterization of apple germplasm resources from coastal line of Eastern Black Sea Region in Turkey by SSRs

3 rd International Symposium for Agriculture and Food - ISAF 2017, Ohrid, Makedonya, 18 Ekim - 20 Kasım 2017, cilt.1, ss.242

Genetic characterization of apple germplasm resources from coastal line of Eastern Black Sea Region in Turkey by SSRs

3rd International Symposium for Agriculture and Food-ISAF 2017, Ohrid, Makedonya, 18 - 20 Ekim 2017, cilt.1, ss.242

Investigation On Obtaining Amygdalin From The Seeds Of Some Prunus spp. Species By Means Of Callus Culture

The Second Japan-Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, JATUSPAB-2, 11 - 12 Eylül 2017, cilt.1

Drying Kinetics of Diospyros Lotus L. Fruitin a Tunnel Dryer

3 rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, Budapest, Macaristan, 3 - 07 Mayıs 2017

MINERAL COMPOSITION IN FRUIT OF MEDLAR Mespilus germanica L GENOPTYPES GROWN IN ORDU TURKEY

Tthe 6th International Scientific Agriculture Symposium Agrosym 2015, 15 - 18 Ekim 2015

Some Fruit Characteristics of Medlar Mespilus germanica L Genotypes in Ordu Turkey

The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest"Agriculture for Life, Life for Agriculture", 4 - 06 Haziran 2013, cilt.57, ss.149-151

Selection od Native Cherry Laurels Prunus laurocerasus L in The Blacksea Region

International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, 3 - 07 Şubat 2010, cilt.1, ss.15-16

Effect of Some Pretreatments on Seed Germination of Turkish Hazel Corylus colurna L

VIIth Intern. Congress on Hazelnut, 23 - 27 Haziran 2008, cilt.1, ss.203-206 identifier identifier

Effect of Foliar Boron Application on Fruit Set in Tombul Hazelnut

VIIth Intern. Congress on Hazelnut, 23 - 27 Haziran 2008, cilt.1, ss.331-336 identifier identifier

Ankara Armudu Klonlarının Sürgün Ucu Kültürü İle İn Vitro Çoğaltımı

Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2007, cilt.1, ss.202-206

Ankara Armudu Pyrus communis L Klonlarının RAPD Tekniği ile Moleküler Analizi

Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2007, cilt.1, ss.56-59

Ümitvar Ankara Armudu Klonlarında Meyvelerin Soğukta Muhafazası

Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2007, cilt.1, ss.469-473

Karadut un Morus nigra L Yeşil Çelikle Çoğaltılması Üzerine Bir Araştırma

II. Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2006, cilt.1, ss.172-175

Giresun Şebinkarahisar da Dut Seleksiyonu

II. Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2006, cilt.1, ss.185-188

Sıcaklık Uygulamalarının Gloster Elma Çeşidinin Muhafazı Üzerine Etkisi

III. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2005

A Study on Pomological Characteristics of Local Cultivars in Northern Turkey

I. International Symposium on Fig, 23 - 27 Haziran 2008, cilt.480, ss.71-73 identifier identifier