Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of Sport Education on Stress and Assertiveness of Middle School Students

International Education Studies, cilt.13, sa.5, ss.108-116, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of social media usage and sports brand preferences of kocaeli university students

Journal of Physical Education and Sport, cilt.20, ss.839-847, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

SWİSS BALL ANTRENMANLARININ KELEBEK STİL YÜZME PERFORMANSINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECT OF PLYOMETRIC TRAININGS MADE WITH MEDICINE BALL ON SOME MOTORIC AND ANTHROPOMETRIC FEATURES OF BASKETBALL PLAYERS

European Journal of Physical Education and Sport Science, cilt.5, ss.239-249, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Physical Self-Perceptions of Turkish NationalFreestyle Wrestlers

International Journal of Science Culture and Sport, cilt.5, ss.95-101, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Mental(psikolojik) İyi Olma Düzeylerinin Mutluluk Düzeylerine Etkisi

Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.44-55, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adölesanlarda Obezite ve Hemşirelik Bakımı

Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, cilt.4, sa.10, ss.165-181, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

E-Devlet Ve Spor

Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.38-43, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

To Study the Effect of the Static Equilibrium in Tennis Calisthenic

Beykent 2nd International Health Sciences Research Days Congress, Plovdiv, Bulgaristan, 8 - 10 Kasım 2019

Yelken Milli Takımı Sporcularının İmgeleme Düzeylerinin İncelenmesi

8. INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRENT DEBATES IN SOCIAL SCIENCES, 28 - 30 Eylül 2018

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİ KAYGI DÜZEYLERİNİNİNCELENMESİ (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

6. Internatıonal Congress On Current DebatesIn Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Aralık 2017, cilt.5, ss.189-198

The effect of regular bodyweight training on freestyle swimming performance

10th Annual International Conference: Physical Education, Sport and Health, Pitesti, Pitesti, Romanya, 23 - 24 Kasım 2017, cilt.21, ss.137-142

Determination of the state anxiety of sailing athletes before the regıonal Regatta

10th Annual International Conference: Physical Education, Sport and Health, Pitesti, Pitesti, Romanya, 23 - 24 Kasım 2017, cilt.21, ss.146-148

The effects of dynamic stretching exercises on the flexibility and vertical jump performance on basketball players

10th Annual International Conference: Physical Education, Sport and Health, Pitesti, Pitesti, Romanya, 23 - 24 Kasım 2017, cilt.21, ss.132-136

Teknoloji İle Bütünleştirilmiş Fiziksel Aktivite Uygulaması ERGOFİS

IV. Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Ocak 2013

Investigation of Sports, Health and Rehabilitatıon Applications in the Antique Period ’xxPergamon (Bergama) Example’xx

The 46 th Ichper Sd Anniversary World Congress Organizing Committee(WCOC’xx2005), İstanbul, Türkiye, 9 - 13 Kasım 2005

Pergamon (Bergama)Medeniyetinde Beden Eğitimi ve Spor Kültürünün İncelenmesi

4. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 10 - 11 Haziran 2005

The Understanding of Olympic Sports in the Civilization of Pergamon

13th International Congress on Physical Education and Sport, Yunanistan, 20 - 22 Mayıs 2005

Examination of Existing Status of Web Sites of Summer Olympic Sport Federations

2003). Examination of Existing Status of Web Sites of Summer Olympic Sport Federations 8th International Congress of The Europen Committee for Sport History: Ancient and Modern Olympic Games:Their Political and Culturel Dimensions, Yunanistan, 03 Eylül 2003

Before Candidature Process of Olympic Games ”Voluntary Human Resources Organization in Turkish Sport Federations”

8th International Congress Of The European Committee For Sport History, OLYMPIA, Yunanistan, 25 - 28 Eylül 2003

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanma Durumlarının İncelenmesi

III. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2003

Uluslararası Bir Organizasyonun Yönetimsel Analizi 2003 Buz Hokeyi Gençler Dünya Şampiyonası Kocaeli

Ankara Üniversitesi – Gazi Üni. Spor Yönetimi ve Ekonomisi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Aralık 2002

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Web Tabanlı Ders Uygulaması

II. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2002

E Devlet ve Spor

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2002

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokullarında Web Tabanlı Ders Uygulaması

II. Uluslararası Eğitim Teklonojileri Sempozyumu ve Fuarı Bilim ve Yürütme Kurulu, Sakarya, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2002

Effect of Long-Term Unilateral Activity in Regio Cubitalis Morphology in Elite Tennis Players

18th International Symposium On Sports Medicine In Jerusalem Between, JUDEAN, İsrail, 20 - 21 Mart 2002

Futbolda Sponsorluk Stratejileri

II. Futbol ve Bilim Kongresi, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2000

Kitap & Kitap Bölümleri