Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Rusların Yükselirken Kurduğu Suyolu Sistemi ve Günümüzde Oluşan Problemler

Küresel Stratejik Rekabet, vol.5, no.27, pp.26-34, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

“Çin in Küresel Hakimiyet Stratejisinde Üç Müslüman Hilali

Küresel Stratejik Rekabet, vol.4, no.24, pp.69-80, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Bering-Horn Burnu Güç Boylamı

Küresel Stratejik Rekabet, vol.4, no.23, pp.2-12, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Quebec-Falkland/Malvina Güç Boylamı

Küresel Stratejik Rekabet, vol.4, no.22, pp.13-22, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Norveç-Ümit Burnu Güç Boylamı

Küresel Stratejik Rekabet, vol.4, no.21, pp.29-48, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Almanya-Çad Gölü Güç Boylamı

Küresel Stratejik Rekabet, vol.3, no.20, pp.32-45, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Polanya-Zengibar Güç Boylamı

Küresel Stratejik Rekabet, vol.3, no.19, pp.22-50, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kazan-Umman Güç Boylamı

Küresel Stratejik Rekabet, vol.3, no.18, pp.2-22, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

Batı Sibirya-Avustralya Güç Boylamı

Küresel Stratejik Rekabet, vol.3, no.17, pp.22-43, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

Bering-Yeni Zelanda Güç Boylamı ve Küresel Rekabet

Küresel Stratejik Rekabet, vol.2, no.16, pp.2240, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

Asyafrika Hakimiyet Sahasının Müslümanlaşması ve Küresel Rekabet

Küresel Stratejik Rekabet, vol.2, no.14, pp.2-11, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Asyavrupa’xxda Sömürgeci Rusların Yerini Çinliler mi Yoksa Almanlar mı Alacak?

Küresel Stratejik Rekabet, vol.2, no.13, pp.2-13, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Asyavrupa Turan Hakimiyet Sahası ve Hun Stratejisi

Küresel Stratejik Rekabet, vol.1, no.12, pp.1-9, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kuzey Amerika Hattında Stratejiler ve Avrupan-Amerikan ve Amerikan-Hispanik Rekabeti

Küresel Stratejik Rekabet, vol.1, no.11, pp.6-16, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Güneybatı Avrupa Siyasal Fay Hattı Kuzey İtalya-Güney Fransa-Kuzey İspanya ve Küresel Rekabet

Küresel Stratejik Rekabet, vol.1, no.10, pp.11-20, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Balkanlardaki Küresel Rekabet ile Arnavut, Boşnak ve Türklerin Parçalanması

Küresel Stratejik Rekabet, vol.1, no.9, pp.2-13, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Ön Asya’xxda Oğuzların Parçalanması

Küresel Stratejik Rekabet, vol.1, no.8, pp.3-10, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türkistan’xxın Parçalanmasında Küresel Rekabet

Küresel Stratejik Rekabet, vol.1, no.7, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Doğu Asya Merkezi’xxnde Küresel Rekabet

Küresel Stratejik Rekabet, vol.1, no.6, pp.3-11, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Azerbaycan’xxın Stratejik Konumu ve Yaşadığı Problemler

Küresel Stratejik Rekabet, vol.1, no.5, pp.9-10, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Güney Müslüman Hilali ve Küresel Stratejiler

Küresel Stratejik Rekabet, vol.1, no.4, pp.7-20, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’xxde Darbelerin Analizi

Küresel Stratejik Rekabet, vol.1, no.3, pp.2-3, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Çin Ötekini Kabul, Asya Müslüman Hilali ile Müttefik ve Deniz Duvarını Yıkarsa Süper Güç Olur

Küresel Stratejik Rekabet, vol.1, no.1, pp.2-7, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Halifeliği Sancak ve Kazalarında Kurumsal Kontrol-Denge

Şehir ve Kültür, no.23, pp.50-53, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Halifeliği Taşra Teşkilatı: Kurumsal Kontrol -Denge

Şehir ve Kültür, no.22, pp.50-51, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Halifeliği Merkez Teşkilatı Şeyhülislamlık ve Şeyhülislam

Şehir ve Kültür, no.21, pp.30-31, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Halifeliği Merkez Teşkilatı

Şehir ve Kültür, no.20, pp.44-45, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Halifeliğinin Nüfuz Kırılması

Şehir ve Kültür, no.24, pp.66-68, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Halifeliğin Ortaya Çıkışı

Şehir ve Kültür, no.18, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Şehirden Devlete Hilafet Kurumu

Şehir ve Kültür, pp.80-84, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Stratejik Açıdan Türkiye nin Doğal Alanı ve Tabiî İmkân Sahaları

Şehir ve Kültür, no.8, pp.14-19, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Avrupa dan Türkiye ye İkinci Yahudi Göçünün Stratejik Olarak Kullanılması 1880 1920

Harb Akademileri Stratejik Araştırmalar Dergisi,, no.5, pp.7-40, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Döneminde Darülfünun İlahiyat Fakültesi

Şehir ve Kültür, no.3, pp.8-11, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

İstanbul da Modern Anlamda İlk Üniversite Darülfünun un Kuruluşu

Şehir ve Kültür, no.2, pp.8-11, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

Enderun Mektebi

1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi, no.19, pp.128-132, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

Halim Sabit from Kazan Shibay 1883 1946

China-US Education,, no.1, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

Fiilî Bağımsızlık Sürecinde Bulgaristan Emareti Ve Osmanlı Devleti nin Tutumu

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, no.1, pp.225-238, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

As Minority Group Jew s Own Tax Gabel in the Ottoman State

The International Journal of Arts Sciences (IJAS),, vol.4, no.17, pp.393, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Üç Bayan Şehid

Güney Yıldızı, no.2, pp.12-13, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)

Üniversite ve Özerklik Tek Parti Döneminde Yüksek Öğretim 1923 1946

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.6, no.12, pp.349-270, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Hatay ın Türkiye ye Kavuşması

Hatay, no.2, pp.28-31, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı dan Cumhuriyet e Darülfünun Edebiyat Fakültesi

Bilim Sosyolojisi-Sosyoloji Yıllığı 16, Salih Özbaran ve Zeki Arıkan’a Saygı, vol.16, no.16, pp.747-796, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Milli Mücadele Stratejisi nde Yollar

Sosyoloji ve Coğrafya- Sosyoloji Yıllığı 15 (Süha Göney ve Sebahattin Güllülü’ye Saygı, no.15, pp.600-672, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Türkçülüğün Kurucularında İslâm Anlayışı

Köprü Dergisi, no.66, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)

Darülfünun dan Üniversite ye Yaşanan Kısır Döngüler

Çerçeve Dergisi, no.3, pp.151-155, 2005 (Non Peer-Reviewed Journal)

İnas Darürfünunu (1914-­1921)

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Osmanlı Bilim Araştırmaları, vol.6, no.2, pp.225-234, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Sanal Kazançlara Karşılık Kayıp Sürecine Giren Kıbrıs ta Sonuç Nedir

Şükrü Balcı PYO Dergisi/ Florya Yıldızı,, pp.47-51, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

Mustafa Kemal Atatürk e İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi Tarafından Fahrî Müderrislik Unvanı Verilmesi

İ.Ü. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, no.5, pp.13-24, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

The Vlachian isues during the late Ottoman Period and emergency of Vlach Community

(Academie des Sciences de Bulgarie) Etudes Balkaniques, (2004, Sofia), pp.121-139, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Vlachs of Manastir

Macedonian Folklore, Journal of the Institute of Folklore, pp.62, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Irak Savunma Tarzı ile Türk Milli Mücadele Modeli nin Mukayesesi

Şükrü Balcı Polis YO Dergisi/ Florya Yıldızı, no.1, pp.34-37, 2003 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türkiye de Rum Basını

İ.Ü. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, no.3, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Makedonya da Rum Ulah Çatışması

” İ.Ü. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, no.4, pp.1-25, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Grek Vlach Conflict in Macedonia

(Academie des Sciences de Bulgarie) Etudes Balkaniques, pp.78-102, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Yeni Dengelerin Oluşum Sürecinde Türkiye nin Güvenlik Problemi

Em. Gen. Md. Polis Dergisi, vol.9, no.36, pp.604-606, 2003 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kazanan Törkiyage Muhacirlek Hem Anıng Üzençeleklere

Gasırlar Avazı / Eho Vekov, pp.76-78, 2002 (Non Peer-Reviewed Journal)

Eçmiyazin de Kırımyan ın Katogigosluk Dönemi ve Osmanlı Eçmiyazin İlişkilerinin Bozulması

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, no.37, pp.27-43, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Millî Mücadele Dönemi nde Savunma Stratejisi Açısından Yolların Kullanılması

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırmaları Merkezi, pp.230-249, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

İsmet İnönü ye İstanbul Darülfünunu Fen Fakültesi Tarafından Fahrî Müderrislik Unvanı Verilmesi

İ.Ü. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, no.1, pp.1-18, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Çok Partili Döneme Geçişten 27 Mayıs a Siyaset ve Üniversite

İ.Ü. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, no.2, pp.41-83, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

İnsanlığın İhtiyacı Nedir? Yeni Bir Milenyum mu, Yeni Bir Medeniyet mi?

Köprü, no.69, pp.95-102, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

Ülkenin Kurtarılmasında Kuva yı Milliye nin Görüşü ve Yalnız Siyaseten Müdafaanın İflası 1918 1920

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, vol.36, pp.7-28, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

İstanbul Darülfünunu nda Öğretim Üyelerinin Siyasetle Uğraşmaları

İ.Ü. İnkılap Tarihi Enstitüsü Yıllığı, no.10, pp.56-70, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı’xxnın Genişleme Stratejileri

Köprü Dergisi, no.65, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal)

İngiliz S C Wyatt ın Türkiye Mali Danışmanlığı na Tayin Teşebbüsü Ve İngilizlerin Bu Konudaki Çabaları

.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, no.16, pp.159-176, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye de Üniversite nin Kuruluşu ve Yönetimdeki Değişiklikler 1869 1946

Yeni Türkiye Dergisi, pp.408-431, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal)

I Dünya Savaşı Sonunda Nahçıvan da Yapılan Milli Mücadele ve Bugünkü Nahçıvan ın Statüsünün Oluşumu

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, vol.12, no.41, pp.521-546, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Yunanistan ın Doğu Ege Politikası Ve Osmanlı Devleti nin Adalardaki Halkla İlişkileri Ve Yardımları

İ.Ü Edebiyat Fakültesi Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, no.12, pp.23-36, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Atatürk ün Eğitim Görüşü

Güneyde Kültür, no.100, pp.15-20, 1997 (Non Peer-Reviewed Journal)

Osmanlılarda Coğrafi Terim Olarak Acem Kelimesinin Manası Ve Osmanlı Türkistan Bağlantısındaki Önemi XV XVIII Yüzyıllar

A.Ü. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi,, no.8, pp.83-87, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

I Dünya Savaşı nda ve Milli Mücadele Döneminde Ahıska Ahılkelek 1914 1921

Kafkas Araştırmaları, vol.3, pp.93-115, 1997 (Non Peer-Reviewed Journal)

Muvakkat Muhtelit Encümen i Adli Bir İşgal Dönemi Mahkemesi 1921 1922

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Tarih Enstitüsü Dergisi, no.15, pp.585-595, 1997 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Milli Mücadele ve Ülke Sınırlarının Çizilmesinde 30 Ağustos Zaferi nin Rolü

Güneyde Kültür, no.85, pp.13-15, 1996 (Non Peer-Reviewed Journal)

Eçmiyazin Ermeni Katogisosluğu nun Osmanlı Devleti nde ve Rus Kontrolündeki Statüsü

Kafkas Araştırmaları II, vol.2, pp.39-49, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye de Cumhurbaşkanlığı ile Siyasi Parti Üyeliğinin Birbirinden Ayrılması Süreci 1923 1961

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, vol.12, no.34, pp.223-232, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Rusların Güney Kafkasya da Yayılmalarında Ermeni Eçmiyazin Katogisosluğu nun Rolü

Kafkas Araştırmaları II, vol.2, pp.19-37, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Hatay Meselesinde Arapların Tavrı

Güneyde Kültür, no.75, pp.15-23, 1995 (Non Peer-Reviewed Journal)

Cumhuriyet Dönemi İstanbul Darülfünunu nda Öğretim Üyesi Olmanın Şartları ve İlmî Yetersizlik Dolayısıyla Görevden Alınma

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, no.14, pp.161-171, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Surnazen Mustafa Paşa 1657

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, no.35, pp.151-165, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye ve Anadolu Etki Alanı

Yeni Forum, pp.46-50, 1993 (Non Peer-Reviewed Journal)

Orta Asya'da Yeni Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinde Dini Meseleler

Hatay Fikir ve Sanat Dergisi, vol.2, no.2, pp.6-8, 1993 (Non Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı İmparatorluğu Maden Teşkilatında Serbestiyet Sistemi II

Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, no.47, pp.64-66, 1989 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı İmparatorluğu Maden Teşkilatında Serbestiyet Sistemi I

Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, no.43, pp.58-61, 1988 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Salgın Hastalıkların Dünya Tarihine Etkisi

Uluslararası Tarihsel, Yasal, Etik ve Medya Boyutlarıyla Salgın Hastalıklar Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 13 October 2022

Milli Mücadele'nin Son Kongresi: Müstakil Ordu ve Cebel-i Akra Kaymakamlığı'nın Kurulması ve Milli Mücadele'nin En Güney Cephesi

Yayladağı Tarih ve Kültür Sempozyumu-1 Milli Mücadele'nin En Güney Cephesi, Yayladağı/Hatay, Turkey, 23 June 2022

Milli Mücadelede Darıca'nın Stratejik Önemi

Tarih Boyunca Darıca Sempozyumu, Darıca, Turkey, 11 May 2016

Ermenilerin Ordu(Yayladağı)’xxyu Yakması(1921) ve Fransızlar

Ermeni Meselesi ve 1915 Olayları Uluslarısı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 - 28 April 2015, pp.303-315

Turkish Education System from Islamic Civilization to Western Civilization

International Standing Conference for History of Education (ISCHE) 37 (Culture and Education), İstanbul, Turkey, 24 - 27 June 2015, pp.15-17

İsmail Bey Gaspıralı nın Eğitim Anlayışı

Uluslararası İslamla Yenilenme ve Birlik-İsmail Bey Gaspıralı Kongresi I, İstanbul, Turkey, 17 December 2014, pp.76-84

I Meşrutiyet Döneminde Sivil Toplum Örgütleri ve Türk Ocağı

Bir Fikir Hareketinin Yüz Yılı: Türk Ocakları Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 09 May 2013, pp.76-84

Türkiye nin Ortadoğu Politikaları

Türkiye-Ortadoğu Uluslararası Dostluk ve İşbirliği Sempozyumu, Hatay, Turkey, 3 - 05 November 2009, pp.13-18

Ulahların Bir Cemaat Haline Gelmesinde Romanya nın Katkısı

Balkanlar’da İslam Medeniyeti Uluslararası Üçüncü Sempozyum, Bucuresti, Romania, 1 - 05 November 2006, pp.173-192

The Contributions of Turkistan to the Ottoman Development

Orta Asya’da İslâm Medeniyeti Uluslararası Konferansı, Astana, Kazakhstan, 4 - 07 September 2007, pp.19-32

Darülfünun dan Üniversite ye

Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 09 December 2005, pp.201-205

Arnavutça Eğitime Giriş

Abedin Dino Dhe Çeshtja Çame Sot Simpozium Nderkombetar(Instıtuıt I Studımeve per Çamerıne Instıtutı Hıstorıse I Qendres Se Studimeve Albanologjike), Tirane, Albania, 01 June 2009, pp.78-96

Sevr e Göre Türkiye nin İktisadi Yapısı

90. Yılında Milli Mücadele Sempozyumları, İstanbul, Turkey, 4 - 06 June 2008, pp.221-227

Sevr Antlaşmasına Göre Osmanlı Ordusu

Eski Çağdan Modern Çağ’a Ordu: Oluşum, Teşkilat ve İşlev Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 - 16 May 2007, pp.473-480

Dividing Albanians Into Different Countries and Forcing Them To Live There

First International Conference on Management and Economics, Tirane, Albania, 28 - 29 March 2008, pp.109-119

Avrupa dan Türkiye ye İkinci Yahudi Göçü nün Üsküdar a Etkileri

Uluslararası Üsküdar Sempozyumu V, İstanbul, Turkey, 1 - 05 November 2007, vol.1, pp.133-142

Ermeni Kilisesi ve Ermeni Sorunu

Türk-Ermeni İlişkilerinde Yeni Yaklaşımlar, Uluslararası Sempozyum, İstanbul, Turkey, 15 - 16 March 2006, pp.31-57

Rusya ve Doğu Avrupa dan Yahudi Göçü Karşısında Osmanlı Yönetiminin Tavrı

XIV. TTK Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 13 September 2002, vol.2, pp.235-246

Arnavutça Eğitime Geçiş ve Buna Karşı Osmanlı Yönetiminin Tavrı

Balkanlarda İslam Medeniyeti Uluslararası Sempozyumu, Tirane, Albania, 4 - 07 December 2003, pp.55-68

Sevr Antlaşması na Göre Boğazların Statüsü

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Denizcilik Semineri, İstanbul, Turkey, 17 - 18 May 2004, pp.155-162

The Re Establisment of the Ottoman s Administration on Tashoz

II. National Aegean Islands Sympozium, Çanakkale, Turkey, 2 - 03 June 2004, pp.86-91

Darülfünun dan İstanbul Üniversitesi ne

İstanbul Şehir ve Medeniyet Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 6 - 08 June 2003, pp.187-204

Osmanlı Devleti nin Son Döneminde Yahudilerin Üsküdar daki Eğitim Faaliyetleri

Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 March 2004, vol.1, pp.291-300

Türkiye de Tarih Bölümü nün Kuruluşu

İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırmaları Merkezi, Tarih Öğrenimi, Araştırmaları ve Yayınları Semineri, İstanbul, Turkey, 16 - 17 December 2003, pp.1-18

Yahudilerin Gabele Vergisi

İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırmaları Merkezi Osmanlı Öncesi ile Cumhuriyet Dönemi Esnaf ve Ekonomi Semineri, İstanbul, Turkey, 9 - 10 May 2002, pp.391-403

II Meşrutiyet Öncesinde Osmanlı Eçmiyazin İlişkileri

Ermeni Araştırmaları 1. Türkiye Kongresi, Ankara, Turkey, 01 January 2003, vol.1, pp.349-359

Evlâd ı Fâtihân Teşkilâtı nın Kaldırılması

Balkanlar’da İslâm Medeniyeti Milletlerarası Sempozyumu, Sofija, Bulgaria, 21 - 23 April 2002, pp.39-46

Eçmiyazin Katogikosluğu nda Statü Değişimi ve Türk Rus Ermeni İlişkilerindeki Rolü

Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2001, pp.56-66

Tatarlarda Ortaya Çıkan Yenilikçi Eğitim Modelinin Türkiye ye Etkisi

Uluslararası Volga-Ural Bölgesinde İslam Medeniyeti Sempozyumu, Kazan, Russia, 7 - 11 June 2001

Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre İmam Mansur

Kafkaslarda İslam Medeniyeti Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 9 - 11 December 1998, pp.161-169

İngiliz Diplomatlarının Gözüyle Cumhuriyet Dönemi Başlarında Ailede Değişim

Tarih Boyunca Türklerde Ev ve Aile Semineri, İstanbul, Turkey, 25 May - 26 June 1998, pp.265-292

Milli Mücadelede Geyve Muharebeleri Ve Geyve nin Önemi

I. Sakarya Ve Çevresi Tarih Ve Kültür Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 22 - 23 June 1998, pp.161-174

İngilizlerin İskenderun u İşgal Projesi ve Osmanlı Devleti nin Aldığı Tedbirler 1914 15

IV. Hatay Tarih ve Folklor Sempozyumu, Hatay, Turkey, 18 - 19 October 1996

Hatay Meselesinde İngilizlerin Tutumu

II. Hatay Tarih ve Folklor Sempozyumu, Hatay, Turkey, 21 - 22 May 1992

I Dünya Savaşı Sonunda Batum un Statüsü

Tarih Boyunca Balkanlardan Kafkaslara Türk Dünyası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 1995, pp.153-168

Books & Book Chapters

Millî Mücadele'nin Son Kongresi: Yayladağı Kongresi, Müstakil Ordu ve Cebel-i Akra Kaymakamlığı ve En Güney Cephenin Kurulması

in: Millî Mücadele'nin En Güney Cephesi ve Son Kongresi: Yayladağı, Ali Arslan, Editor, Usûl, İstanbul, pp.117-147, 2022

Yayladağı'nda Kuvâ-yı Milliye'nin İlk Dönemi(1918-1920) ve Kurulan Millî Teşkilatlar

in: Millî Mücadele'nin En Güney Cephesi ve Son Kongresi: Yayladağı, Ali Arslan, Editor, Usûl, İstanbul, pp.88-101, 2022

VATAN AŞKINA MİLLİ MÜCADELE

İSKENDERİYE KİTAP, İstanbul, 2020

Üç Müslüman Hilali

İskenderiye Yayınları, İstanbul, 2018

Ermeni Meselesi

in: Ermeni Konferansları Olayların Sebep ve Sonuçları, Yrd. Doç. Dr. Dinara Duisebayeva, Editor, İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları (Şekil Ofset A. Ş.), İstanbul, pp.31-45, 2016

Ottoman State and World War I

iBoo Publishing House, London, 2015

Doğu Batı Ekseninde Stratejik Rekabet

İdil Yayıncılık, İstanbul, 2015

Anatolian Sphere of Influence

in: Ottoman State World War I, Ali Arslan, Editor, iBoo Publishing House, London, pp.9-22, 2015

Status and Strategies of States According to Muhammed Ikbal

in: 100th Anniversary of Urdu Language Education inTurkey, Halil Toker,Ali Moean, Editor, Masood Sabir Urdu Ghar, Bahawalpur, pp.43-49, 2015

Devletlerin I. Dünya Savaşı’xxna Hazırlık Stratejileri

in: Birinci Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti, ARSLAN ALİ, SELÇUK MUSTAFA, Editor, Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.1-9, 2015

Türkiye-Ukrayna İlişkilerinin Temel Ekseni: Umut ve Kader Birliği

in: Bir İnsan-ı SelimProf. Dr. Azmi Özcan’a Armağan, Refik Arıkan-Halim Demiryürek, Editor, Lotus, İstanbul, pp.269-278, 2015

Kazanlı Yenilikçi Alimler Şehabeddin Mercani ve Kazan Kültürü

Türk Dünyası Kültür Başkenti Eskişehir 2013 Ajansı, Eskişehir, 2014

Kazanlı Yenilikçi Alimler Musa Carullah

Türk Dünyası Kültür Başkenti Eskişehir 2013 Ajansı, Eskişehir, 2014

Kazanlı Yenilikçi Alimler Rızaeddin Fahreddin

Türk Dünyası Kültür Başkenti Eskişehir 2013 Ajansı, Eskişehir, 2014

The Comparison of Idil-Ural Madrasahs and Ottoman Madrasahs

in: International and Cultural Studies, (Untested Ideas Research Center), Eyup Saritas, Editor, Untested Ideas Research Center, New York, pp.167-175, 2014

II. Abdülhamid Döneminde Yüksek Öğretim

in: Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi, Coşkun Yılmaz, Editor, Sultanbeyli Belediyesi, İstanbul, pp.245-260, 2014

Beginning of Relations Between Turkey and the People’s Republic of China

in: İnternational and Cultural Studies ( Untested Ideas Research Center), Eyüp Saritas, Editor, Untested Ideas Research Center, New York, pp.39-55, 2014

Ermeni Kilisesi’nin Ermenilerin Hayatı ve İdeallerindeki Yeri ve Büyük Güçlerin Ermeni Kilisesine Nüfuzu

in: Tarihte Türkler ve Ermeniler-Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı Kilise ve Misyonerlik (Cilt 9), , Editor, Türk Tarih Kurumu, Ankara, pp.13-39, 2014

Balkanlar da Yaşanan Göç Mü Yoksa Göçürülme Mi?

in: Balkanlar ve Göç, A. F. Örenç-İ. Mangaltepe, Editor, Bursa Kültür A.Ş, Bursa, pp.1-4, 2013 Sustainable Development

Balkanlarda Güçlerin Stratejileri

in: 100. Yılında Balkan Savaşları ve Edirn, , Editor, Edirne Valiiği, pp.33-37, 2013

Dünyadaki Stratejiler ve Türk Dünyasına Etkileri

in: Kazanlı Yenilikçi Alimler “Şehabettin Mercani ve Kazan Kültürü(Cilt I), , Editor, Türk Dünyası Kültür Başkenti Eskişehir 2013 Ajansı, Eskişehir, pp.12-20, 2013

Osmanlıdan Cumhuriyet’e Cemiyetler

in: Osmanlıdan Cumhuriyet’e Sivil Toplum Kuruluşları, , Editor, T.C. İçişleri Bakanlığı, Ankara, pp.1-17, 2013

Founding of Separate Vlachian Community (Millet) in Ottoman State

in: Balkan Studies III (Living Together Culture Education), George Mladenovski, Reshat Qahili, Süriya Tauk, Editor, Skopje, Üsküp, pp.190-200, 2012

Boğazlarda Stratejik Mücadeleler ve Türkler

in: Türk Boğazları, NUR JALE ECE, Editor, Deniz Klavuzluk A.Ş, İstanbul, pp.22-28, 2011

The Strategic Importance of the Black Sea and the Organization of the Black Sea Economic Cooperation

in: Black Sea Basın Studies, , Editor, Donetsk, Donetsk, pp.124-130, 2011

Relations Between The EU And Balkan States

in: Balkan Studies I (GeograpyGeostrategy), George Mladenovski, Reshat Qahili, Süriya Tauk ..., Editor, Skopje, Üsküp, pp.152-161, 2011

Evolution of Universities from the Ottoman Era to the Rebuplic Foundation of the Westernized Ottoman System in the Tanzimat Era

in: Turkish Studies In Hıgher Education, Fatih Öztürk, Jerry J. Winser, Editor, Florida State College at Jaksonville, Florida/Jaksonville, pp.1-5, 2010

Atatürk ün Yalova Ziyaretleri ve Bu Ziyaretler Sırasında Yalova daki Faaliyetleri

in: Atatürk’ün Armutlu’ya Ziyaretinin 75. Yıl Armağanı Kitabı 2010, Süha Günay, Editor, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul, pp.23-25, 2010

Arnavutça Eğitime Giriş

in: Instıtuıt I Studımeve per Çamerıne Instıtutı Hıstorıse I Qendres Se Studimeve Albanologjike,, , Editor, Çamerıne Instıtutı, Tirane, pp.78-96, 2009

The Vlahian Community (Millet) The Efforts for Separatıon and the Romanian Contribution to Its Making

in: Historical Yearbook, (Romanian Academy Nicalae IORGA History Instute), , Editor, Romanian Academy Nicalae IORGA History Instute,, Bükreş, pp.29-40, 2008

Yahudilerin Cemaat Vergisi Galebe ye Karşı Osmanlı Yönetiminin Tavrı

in: Prof. Dr. Işın Demirkent Anısına, , Editor, Dünya yayıncılık, İstanbul, pp.691-699, 2008

Ermeniler ve Eçmiyazin Papalığı

in: Tarihi Gerçekler ve Bilimin Işığında Ermeni Sorunu, Süleyman Beyoğlu, Bülent Bakar, Necdet Öztürk, Editor, IQ Kültür Sanat, İstanbul, pp.78-85, 2007

Kuzey Kafkasya’da Rus Emperyalizmine Karşı Mücadelenin Öncüsü İmam Mansur’un Fikri Yapısı ve Mücadele Metodu

in: Kafkas Dosyası, A. Ahmetbeyoğlu F. Sancaktar, R. Ahıshalı Y. Başkan H. Demiroğlu, Editor, Tarih ve Tabiat Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.135-150, 2006

Türkiye Cumhuriyeti’nde Ermeniler

in: (Halil Bal ve Cafer Ulu ile beraberÇeşitli Yönlerden Türk-Ermeni İlişkileri, , Editor, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, pp.209-279, 2006

İnkılap Tarihi Derslerinde Başarı Nasıl Sağlanabilir?

in: İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Mehmet Saray, Editor, Atatürk Araştırmaları Merkezi, Ankara, pp.65-71, 2005

İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi Tarihçesi ve İlk Meclis Zabıtları

istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2004

Sudan’ın Hukuken Türkiye’den Ayrılma Süreci

in: , Mehmet Saray’a Armağan: Türk Dünyasına Bakışlar, Editör: ,, Halil Bal-Muhammet Erat, Editor, DA Yayınları, İstanbul, pp.103-116, 2003

Osmanlı Darülfünûnu

in: OSMANLI ANSİKLOPEDİSİ (Cilt 7), Hasan Celal Güzel, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.297-305, 1999

Episodes in the Encyclopedia

TDV İslâm Ansiklopedisi

TDV İslâm Araştırmaları Merkezi, pp.311-314, 2000

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.335-336, 1999

Other Publications