Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Avrupa dan Türkiye ye İkinci Yahudi Göçünün Stratejik Olarak Kullanılması 1880 1920

Harb Akademileri Stratejik Araştırmalar Dergisi,, ss.7-40, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Fiilî Bağımsızlık Sürecinde Bulgaristan Emareti Ve Osmanlı Devleti nin Tutumu

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.225-238, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Founding of Separate Vlachian Community Millet in Ottoman State

Balkan Studies III (Living Together & Culture & Education),, ss.190-200, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Atatürk ün Yalova Ziyaretleri ve Bu Ziyaretler Sırasında Yalova daki Faaliyetleri

Atatürk’ün Armutlu’ya Ziyaretinin 75. Yıl Armağanı Kitabı, ss.23-25, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Mustafa Kemal Atatürk e İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi Tarafından Fahrî Müderrislik Unvanı Verilmesi

İ.Ü. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, ss.13-24, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vlachs of Manastir

Macedonian Folklore, Journal of the Institute of Folklore, ss.62, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Vlachian isues during the late Ottoman Period and emergency of Vlach Community

(Academie des Sciences de Bulgarie) Etudes Balkaniques, (2004, Sofia), ss.121-139, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Rum Basını

İ.Ü. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Grek Vlach Conflict in Macedonia

(Academie des Sciences de Bulgarie) Etudes Balkaniques, ss.78-102, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Makedonya da Rum Ulah Çatışması

” İ.Ü. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, ss.1-25, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Millî Mücadele Dönemi nde Savunma Stratejisi Açısından Yolların Kullanılması

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırmaları Merkezi, ss.230-249, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İsmet İnönü ye İstanbul Darülfünunu Fen Fakültesi Tarafından Fahrî Müderrislik Unvanı Verilmesi

İ.Ü. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, ss.1-18, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çok Partili Döneme Geçişten 27 Mayıs a Siyaset ve Üniversite

İ.Ü. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, ss.41-83, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kazanan Törkiyage Muhacirlek Hem Anıng Üzençeleklere

Gasırlar Avazı / Eho Vekov, ss.76-78, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Eçmiyazin de Kırımyan ın Katogigosluk Dönemi ve Osmanlı Eçmiyazin İlişkilerinin Bozulması

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, ss.27-43, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ülkenin Kurtarılmasında Kuva yı Milliye nin Görüşü ve Yalnız Siyaseten Müdafaanın İflası 1918 1920

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, cilt.36, ss.7-28, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlılarda Coğrafi Terim Olarak Acem Kelimesinin Manası Ve Osmanlı Türkistan Bağlantısındaki Önemi XV XVIII Yüzyıllar

A.Ü. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi,, ss.83-87, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

I Dünya Savaşı Sonunda Nahçıvan da Yapılan Milli Mücadele ve Bugünkü Nahçıvan ın Statüsünün Oluşumu

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.12, ss.521-546, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İngiliz S C Wyatt ın Türkiye Mali Danışmanlığı na Tayin Teşebbüsü Ve İngilizlerin Bu Konudaki Çabaları

.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, ss.159-176, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yunanistan ın Doğu Ege Politikası Ve Osmanlı Devleti nin Adalardaki Halkla İlişkileri Ve Yardımları

İ.Ü Edebiyat Fakültesi Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, ss.23-36, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muvakkat Muhtelit Encümen i Adli Bir İşgal Dönemi Mahkemesi 1921 1922

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Tarih Enstitüsü Dergisi, ss.585-595, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

I Dünya Savaşı nda ve Milli Mücadele Döneminde Ahıska Ahılkelek 1914 1921

Kafkas Araştırmaları, cilt.3, ss.93-115, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Türkiye de Cumhurbaşkanlığı ile Siyasi Parti Üyeliğinin Birbirinden Ayrılması Süreci 1923 1961

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.12, ss.223-232, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eçmiyazin Ermeni Katogisosluğu nun Osmanlı Devleti nde ve Rus Kontrolündeki Statüsü

Kafkas Araştırmaları II, cilt.2, ss.39-49, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rusların Güney Kafkasya da Yayılmalarında Ermeni Eçmiyazin Katogisosluğu nun Rolü

Kafkas Araştırmaları II, cilt.2, ss.19-37, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Surnazen Mustafa Paşa 1657

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, ss.151-165, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet Dönemi İstanbul Darülfünunu nda Öğretim Üyesi Olmanın Şartları ve İlmî Yetersizlik Dolayısıyla Görevden Alınma

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, ss.161-171, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı İmparatorluğu Maden Teşkilatında Serbestiyet Sistemi II

Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, ss.64-66, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı İmparatorluğu Maden Teşkilatında Serbestiyet Sistemi I

Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, ss.58-61, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Contributions of Turkistan to the Ottoman Development

Orta Asya’da İslâm Medeniyeti Uluslararası Konferansı, Astana, Kazakistan, 4 - 07 Eylül 2007, ss.19-32

İngiliz Diplomatlarının Gözüyle Cumhuriyet Dönemi Başlarında Ailede Değişim

Tarih Boyunca Türklerde Ev ve Aile Semineri, İstanbul, Türkiye, 25 Mayıs - 26 Haziran 1998, ss.265-292

Kitap & Kitap Bölümleri