Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Girişimci Pazarlama: Pazarlamaya Proaktif ve İnovatif Bir Yaklaşım

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.15, ss.276-288, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ev Teknik Tekstillerine Yönelik Tüketici Tutumları ve Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma

TÜKETİCİ VE TÜKETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.10, ss.197-218, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Organik Tekstil Ürünlerine Yönelik Tüketici Tutumlarının İncelenmesi

Tekstil ve Mühendis, cilt.25, ss.254-263, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) identifier

Postmodernizm Sembolik Tüketim ve Marka

Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.33-49, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hazır Giyim Markalarının Fonksiyonel ve Sembolik Özelliklerinin Algılanan Kalite ve Marka Bağlılığı Üzerine Etkileri

Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.41-54, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar