Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 II. Hasta ve Hasta Yakını Hakları Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2010 9. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 68

h-indeksi (WOS): 7

Davetli Konuşmalar

 • Mayıs 2011 Hemşirelikte Etik

  Konferans

  Dicle Üniversitesi, Türkiye

 • Ekim 2010 Aile hekimliğinde aydınlatılmış onam

  Konferans

  2. Karadeniz Aile Hekimliği Günleri, Türkiye