Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Patient's companions as a vulnerable group in Turkish hospitals: A descriptive study.

Journal of evaluation in clinical practice, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Attributes of a good nurse: The opinions of nursing students

NURSING ETHICS, cilt.24, sa.2, ss.238-250, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Personal and professional values grading among midwifery students

NURSING ETHICS, cilt.19, sa.3, ss.399-407, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ethical Problems About Informed Consent in Orthopedics: A Sample from Kocaeli

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.31, sa.2, ss.455-463, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Triage decisions of emergency physicians in Kocaeli and the principle of justice

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.16, sa.3, ss.203-209, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Attributes of a good physician: what are the opinions of first-year medical students?

JOURNAL OF MEDICAL ETHICS, cilt.36, sa.2, ss.121-125, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Turkish nurses' decision making in the distribution of intensive care beds

NURSING ETHICS, cilt.17, sa.1, ss.87-98, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

ATTITUDES TO END-OF-LIFE DECISIONS IN PAEDIATRIC INTENSIVE CARE

NURSING ETHICS, cilt.16, sa.1, ss.83-92, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Attitudes about prenatal HIV testing in Turkey

NURSING ETHICS, cilt.15, sa.2, ss.222-233, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hemşirelik Öğrencilerinin İyi Hemşirenin Niteliklerine İlişkin Düşünceleri Eğitimin Başında ve Sonunda Değişiyor mu

Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.196-200, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyotıp Araştırmalarında Katılımcı OlarakÖrselenebilir Gruplar veBu Gruplarla Çalışmanın Koşulları

Turkiye Klinikleri J Med Ethics Law Hist-Special Topics, cilt.4, ss.41-49, 2018 (Hakemsiz Dergi)

On Dokuzuncu Yüzyıl Sonu Yirminci Yüzyıl Başında Sıtmayla Mücadele Çalışmaları: Muğla Örneği

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi, cilt.4, ss.7-12, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Palyatif Bakımda Etik ve Medikolegal Yaklaşım

Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics, cilt.8, ss.292-298, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Stigma and discrimination based on sexual orientation and gender identity

Turkish Journal of Bioethics, cilt.1, ss.149-153, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşamı Destekleyen Tedaviler Ne Zaman Esirgenmeli Ne Zaman Sonlandırılmalı

Türk Onkoloji Dergisi, cilt.27, ss.37-45, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet dönemine kadar Türk psikiyatri tarihinde önemli kurumlar

Türkiye Klinikleri Birinci Basamakta Psikiyatrik Hastalıklar Özel Sayısı, cilt.3, ss.1-5, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoğun Bakımda Adalet Türkiye de Yoğun Bakım Çalışanları Hangi Kabul Taburcu Ölçütlerini Kullanıyor

Türk Anest Rean Dergisi, cilt.39, ss.115-125, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

International Sanitary Conferences from the Ottoman perspective

Hygiea Internationalis An Interdisciplinary Journal for the History of Public Health, cilt.10, sa.1, ss.53-79, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

International Sanitary Conferences from the Ottoman perspective 1851 1938

Hygiea Internationalis An Interdisciplinary Journal for the History of Public Health, cilt.10, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

On beşinci yüzyıl Anadolusundan bir beslenme kuramı Hekim Şirvânî nin Sultâniyye adlı eseri

Türkiye Klinikleri Beslenme Bozuklukları Özel Sayısı, ss.67, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dağıtıcı adalet açısından yoğun bakım ünitesine hasta kabul ve taburcu kararları

Türk Anest Rean Dergisi, ss.102, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Kocaeli nde gebe kadınların prenatal HIV testine ilişkin bilgi tutum ve tercihleri

Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, ss.187, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’ de aile hekimliği uzmanlık öğrencilerinin tıbbi vasiyete yönelik tutumları

5 Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 6 - 08 Şubat 2020

Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin palyatif bakımda etik konulara yönelik tutumları

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019, ss.144

Çok düşük gebelik haftasındaki yenidoğanların canlandırma ve tedavi kararlarının etik açıdan değerlendirilmesi

8. Uluslararası İslam Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2019, ss.121-122

Araştırma Etiği Danışmanlığı: Uluslararası uygulamalar çerçevesinde Türkiye için bir değerlendirme

8. Uluslararası İslam Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2019, ss.112-113

Radyasyon onkolojisinde yapay zeka kullanımında karşılaşılan klinik etik konular

8. Uluslararası İslam Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2019, ss.73-74

Hastanelerde Savunmasız bir grup: Refakatçiler

II. Hasta ve Hasta Yakını Hakları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2019

EBELİK TARİHİ EĞİTİMİNDE BİR YÖNTEM ÖNERİSİ

International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus), İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Aralık 2018, cilt.1, ss.140-144

Ebelik Tarihi Eğitiminde Bir Yöntem Önerisi

International Conference on Multidisciplanary Sciences, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Aralık 2018, ss.140-144

Wit filmi özelinde tıp etiği eğiitminin değerlendirilmesi: Nitel bir çalışma

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018

On Dokuzuncu Yüzyıl Sonu Yirminci Yüzyıl Başında İzmit Sancağı’xxnda Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-V, Kocaeli, Türkiye, 9 - 11 Mart 2018

Cumhuriyet Dönemi’nde Kocaeli’de Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele

Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-V, Kocaeli, Türkiye, 9 - 11 Mart 2018, ss.103-104

TÜRKIYE’DE ONKOLOJI HEMŞIRELIĞININ DEĞERLERI

5. Uluslararası 16.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 Kasım 2017

Modernleşme sürecinde bir Osmanlı kuruluşu: Bakteriyolojihane-i Şahane

XIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Sivas, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.67

Gebelik, Doğum ve Yenidoğana Yönelik Ebelik Öğrencilerinin Derlediği Geleneksel Uygulamalar

X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Adana, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017, ss.27-28

Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre İzmit te Salgınlar ve Karantinalar

Uluslararası Gazi Akça Koca Ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kocaeli, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2014, cilt.2, ss.947-53

Hacettepe Üniversitesi Araştırma Biyobankacılığı Etik Rehberi Oluşumu ve İçeriği

Türkiye Biyoetik Derneği VIII. Uluslararası Kongresi, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2015, ss.35-36

Hacettepe Biyoetik Merkezi ve Etik Rehberler Oluşturma Etkinlikleri

Türkiye Biyoetik Derneği VIII. Uluslararası Kongresi, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2015, ss.22-23

Transhümanizme karşı biyomuhafakarlık posthuman olmak ister misiniz

Türkiye Biyoetik Derneği VIII. Uluslararası Kongresi, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2015

Hemşirelik Öğrencilerinin İyi Hemşirenin Niteliklerine İlişkin Düşünceleri Eğitimin Başında ve Sonunda Değişiyor mu?

VIII. Türkiye Biyoetik Derneği Uluslararası Kongresi “Biyoetik, Biyoteknoloji ve Biyopolitikalar Üçgeninde İnsan”, Ankara, Türkiye, 9 - 12 Nisan 2015, ss.72-73

Klinik Araştırmalarda yönetmelik gereği ilgili tarafların görev ve sorumlulukları

Klinik Araştırma Etiği ve Klinik Araştırma Başvuru Dosyalarının Etik Kurullarda Değerlendirilmesi, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Mart 2015

Adalet İlkesi ve Etik Yükümlülükleri

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA ETİK YAKLAŞIM VE DÜŞÜNCELERTEMEL KURSU PROGRAMI-1, Muğla, Türkiye, 14 - 15 Şubat 2015

Tıp Tarihi Müzeleri İçinde İslam Tıp Tarihi nin Yeri

6. Uluslararası İslam Tıp Tarihi Cemiyeti Kongresi, Türkiye, 23 - 26 Eylül 2014

Kozmetik Amaçlı Cerrahi Girişimler ve Etik

4. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2013

Anne Adayı İsteği Sezaryen Endikasyonu Olabilir mi Gebe Kadının İsteklerinin Sınırları ve Etik

4. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2013

HÜTF Asistan Etik Eğitimi

8 TBD Sağlık Bilimlerin Etik Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2013

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Lisansüstü Eğitim Programı

8 TBD Sağlık Bilimlerin Etik Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2013

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi nde Lisans Düzeyinde Etik Eğitimi

8 TBD Sağlık Bilimlerin Etik Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2013

Hacettepe Üniversitesi Tıp ve Sağlık Tarihi Müzesi ve Kütüphanesi Kurulma Çalışmaları

2. Uluslararası 12 Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Aralık 2012

Biyoetik Biyoetik Merkezleri ve Türkiye de bir ilk Hacettepe Biyoetik Merkezi

Türkiye Biyoetik Derneği VII. Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2012

Tıpta Erdem Eğitiminin Rolü ve Tıp Eğitiminde Uygulanabilirliği

Türkiye Biyoetik Derneği VII. Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2012

Attributes of Good Nurse: Is There a Difference Between Opinions of First and Fourth Year Nursing Students?

ICNE 13th International Nursing Ethics Conference ”Overcoming Challenges to Ethical Caring” Abstract Book, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2012, ss.93

Tıpta erdem eğitiminin rolü ve uygulanabilirliği

Türkiye Biyoetik Derneği VII. Kongresi, Türkiye, 10 - 15 Eylül 2012

Birinci Sınıf Öğrenci ve İntörn Hemşirelerin İyi Hekimin Niteliklerine İlişkin Görüşleri

5. Balkan Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 15 Ekim 2011, ss.546-552

Attributes of a good physician medical students changing opinions

Annual Conference of European Association of Centres of Medical Ethics (EACME), Türkiye, 15 - 17 Eylül 2011

Ethical considerations in living organ donation by patients with reduced capacity: a case discussion

World Psychiatric Association Thematic Conference, İstanbul, Türkiye, 9 - 12 Haziran 2011, cilt.22, ss.133-134

Yaşamı destekleyen tedavilerden vazgeçme kararının etiğe uygunluğu

VI. Tıp Etiği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2010, ss.28

Aile Hekimlerinin Yaşadığı Etik Sorunlar Düzce Örneği

II. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, Bursa, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2009

Şerbetler ve on beşinci yüzyıldan örneklerle tıpta şerbetlerin yeri

VI. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, ANTAKYA, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2009

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Pediatride Yaşamın Sonu Hakkındaki Tutumları

V. Tıp Etiği Kongresi ”Tıbbi Etikten Biyoetiğe”, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2008, ss.73-74

Ortopedide Aydınlatılmış Onama Ait Etik Sorunlar: Kocaeli’den Bir Örnek

V. Tıp Etiği Kongresi “Tıbbi Etikten Biyoetiğe”, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2008, ss.94-95

Justice and decision making in the Intensive Care Units

9th World Congress of Bioethics, Rijeka, Hırvatistan, 3 - 08 Eylül 2008, ss.324-325

Attitudes of Turkish intensive care nurses concerning distribution of intensive care resources

Nursing Ethics and Health Care Policy: Bridging Local, National, and International Perspectives, New Haven, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 19 Temmuz 2008

Triage decisions of emergency physicians in Kocaeli, Turkey

15. World Congress on Disaster and Emergency Medicine, Amsterdam, Hollanda, 13 - 16 Mayıs 2007, cilt.22, ss.55

Hastayı aydınlatmalı mı haberdar mı etmeli

Tıbbi Hukuk, Tıbbi Etik, Tıp Felsefesi Sempozyumu, Türkiye, 8 - 09 Haziran 2006

Şirvani nin Sultaniyye adlı eserinde beslenme anlayışı

IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Türkiye, 24 - 27 Mayıs 2006

Osmanlı arşiv belgelerinde Hereke Fabrika i Humayun Hastanesi

I. Uluslar arası Kocaeli ve Çevresi Kültürü Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2006

İzmit te Kurtuluş Savaşı yılları ve sağlık hizmetleri

I. Uluslar arası Kocaeli ve Çevresi Kültürü Sempozyumu, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2006

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Pediatride Yaşamın Sonuna İlişkin Tutumları

II. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2005

Tarih İçinde İzmit te Hastaneler

VIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Türkiye, 16 - 18 Haziran 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

Gündelik Yaşamın Tıbbileştirilmesi ve Yaşlanmama Kavramına Felsefi Bakış

Etik Yönleri ile Yaşlılık ve Yaşlanma, Deniz Say Şahin, Editör, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, ss.199-216, 2020

Bölüm 9: Meslek Etiği

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Aylanur Ataklı, Aslan Kaplan, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.167-182, 2016

Ansiklopedide Bölümler

Encyclopedia of Bioethics

Springer Science+Business Media, ss., 2015