Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2015 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

  Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2012 - 2015 Öğretim Görevlisi

  Hacettepe Üniversitesi, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler, İş ve Uğraşı Terapisi Programı

 • 2004 - 2011 Araştırma Görevlisi

  Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Tarihi Ve Etik (Dr)

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Tıp Tarihi-I

 • Yüksek Lisans Biyoetik

 • Doktora Tıp Tarihi-I

 • Lisans Tıp Tarihi: Avrupa'da 17-19. yüzyıl tıbbı

 • Lisans Tıp Etiğine Giriş: Yararlılık ve zarar vermeme ilkeleri

 • Lisans Tıp Etiğine Giriş: Etiğin tanımı, işlevleri, tıptaki anlamı, önemi, yeri

 • Lisans Tıp Tarihi: 14-15. yüzyıl Osmanlı tıbbı

 • Lisans Tıp Tarihi: Rönesans tıbbı

 • Lisans Tıp Etiğine Giriş: Tıp etiği kuramları

 • Lisans Tıp Etiğine Girişi: Özerklik ve adalet ilkeleri

 • Yüksek Lisans Türk Tıp Tarihi

 • Lisans Tıp Tarihi: Eski Türklerde ve Anadolu Selçuklularında tıp