Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Effect of Electromechanical Valve System on the Volumetric Efficiency of a Single Cylinder Gasoline Engine

6th European Conference on Renewable Energy Systems (ECRES 18), İstanbul, Turkey, 25 - 27 June 2018, vol.1, pp.344-350

The effect of electromechanical valve system on the volumetric efficiancy of a single cylinder gasoline engine

The 6th European Conference on Renewable Energy Systems, İstanbul, Turkey, 25 - 27 June 2018, vol.1, pp.344-350

Emme Havası Sıcaklığı ve Alkol-Benzin Karışımlarının HCCI Yanma Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

14th International Combustion Symposium, (14. Uluslararası Yanma Sempozyumu) ICS 2018, Karabük, Turkey, 25 - 27 April 2018, vol.1, pp.443-448

Benzin-Metanol Karışımları Kullanılan HCCI-DI Bir Motorda II. Enjeksiyon Zamanı ve Dış EGR’nin Yanma Karakteristikleri ve Emisyonlara Etkisinin İncelenmesi

14th International Combustion Symposium, (14. Uluslararası Yanma Sempozyumu) ICS 2018, Karabük, Turkey, 25 - 27 April 2018, vol.1, pp.217-226

Emme havası sıcaklığı ve alkol-benzin karışımlarının HCCI yanma üzerindeki etkilerinin incelenmesi

14th International Combustion Sysmposium (INCOS2018), Karabük, Turkey, 25 - 27 April 2018

Farklı biyodizellerin çevrimsel değişimlerinin analizi

14th International Combustion Sysmposium (INCOS2018), Karabük, Turkey, 25 - 27 April 2018

Entry and selection methods for specifying dates in mobile context

20th International Conference on Human-Computer Interaction, HCI 2018, Nevada, United States Of America, 15 - 20 July 2018, pp.92-100 identifier identifier

Modellıng Of The Effect Of Electromechanıc Valve Mechanısm On Aır Flow Parameters In A Spark Ignıtıon Engıne

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), Elazığ, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.3543-3552

Modelling of the Effect of Electromechanic Valve Mechanism on Air Flow Parameters in a Spark Ignition Engine

International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 19 - 21 October 2017, vol.1, pp.3452

TEK SİLİNDİRLİ BUJİ ATEŞLEMELİ BİR MOTORUN SİLİNDİR İÇİ HAVA AKIŞ PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, Baku, Azerbaijan, 29 - 30 September 2017, pp.1520-1529

Tek Silindirli Buji Ateşlemeli Bir Motor İçin Hava Akış Parametrelerinin İncelenmesi

5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES 2017), Baku, Azerbaijan, 29 - 30 September 2017, vol.1, pp.1520-1529

Investigation of Drying and Burning Characteristics of Wastes Originated from Paper Mills as a Biomass Source

7th International 100 Renewable Energy Conference (IRENEC 2017), 18 - 20 May 2017, pp.68-74

Effect on Vibration of Biodiesel Fuel in Internal-Combustion Engine

1. International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 03 November 2016, pp.509

Hayvansal kökenli biyodizel dizel biyoetanol karışımlarında biyoetanol ve biyodizel oranlarının etkisinin incelenmesi

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), 26 - 28 October 2016

Performance and Exhaust Emission Characteristics of Biodiesel Bioethanol Diesel Fuel Blends

13th International Combustion Symposium, (13. Uluslararası Yanma Sempozyumu) ICS 2015, 9 - 11 September 2015

Etanol Benzin Karışımı Kullanılan Bir HCCI Motorda Yanma Karakteristiklerinin İncelenmesi

7th International Advanced Technologies Symposium (IATS’13), İstanbul, Turkey, 30 October - 01 November 2013, vol.1, pp.835-843

The Effects of Ethanol Gasoline Blends on Combustion and Performance in an DI HCCI Engine

International Conferance on Renewable Energy and Applications (ICRERE’13), Madrid, Spain, 20 - 23 October 2013 identifier identifier

The effects of ethanol-gasoline blends on combustion and performance in a DI-HCCI engine

International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), Madrid, Spain, 20 - 23 October 2013, pp.407-412 identifier identifier

Bir dizel motorda silindir içi ısı transferine motor hız ve yükünün etkisi

18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Zonguldak, Turkey, 7 - 10 September 2011, pp.66

Experimental Performance of an Automotive Heat Pump System for Various Heat Sources

International Congress on Automotive and Transport Engineering , CONAT 2010, Brasov, Romania, 27 - 29 October 2010

Ham Ayçiçek Yağı Kullanılan Bir Dizel Motorun Performans ve Emisyonları

1.Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, Samsun, Turkey, 28 - 31 May 2007

İçten Yanmalı Motor Testleri İçin Eğitim Amaçlı Bir Deney Sisteminin Kurulması

1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi MTET, 2005, İstanbul, Turkey, 5 - 07 September 2005

Otomobil Güvenlik Sistemi İçin Mekatronik Bir Uygulama

1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 07 September 2005