Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Gerilim Tipi Baş ağrılarında temporomandibular disfonksiyon birlikteliği

Kocaeli Tıp Dergisi, vol.9, no.3, pp.79-85, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Botulinum Toxin Treatment for Sialorrhea: Evaluation in Patients with Idiopathic Parkinson’s Disease

Southern Clinics of Istanbul Eurasia, vol.31, no.2, pp.140-145, 2020 (Other Refereed National Journals)

The COVID-19 from Neurological Overview

TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY, vol.26, no.2, pp.58-108, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

İdiopatik Parkinson Hastalığında Tiyol-disülfid Homeostazisi

Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, vol.10, no.1, pp.39-45, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

A New Marker in Acute Ischemic Stroke Patients: Monocyte/HDL Ratio

KONURALP TIP DERGISI, vol.12, no.1, pp.118-123, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Botulinum toxin applications at doses appropriate for aesthetic procedures: Effect on tension type headache

Annals of Medical Research, vol.27, no.2, pp.484-489, 2020 (Other Refereed National Journals)

Thiol disulfide homeostasis as oxidative stress marker in migraine patients

Journal of Experimental and Clinical Medicine, vol.36, no.1, pp.1-8, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Akut İskemik İnmede İnflamasyon Göstergesi Olarak Akut Faz Reaktanları

Boğaziçi Tıp Dergisi, vol.5, no.3, pp.84-91, 2018 (Other Refereed National Journals)

Mikrobiyota ve Nörodejenerasyon

J Biotechnol and Strategic Health Res, vol.1, pp.115-122, 2017 (Other Refereed National Journals)

Botulinum toxin A and trihexyphenidyl in treatment of meige syndrome: two case reports.

Biomedical Research-India, vol.28, no.5, pp.2193-2195, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hemiballismus That Develops upon Thalamic Hemorrhage: A Case Report

Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases, vol.22, no.1, pp.21-24, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Posterior Cortical Atrophy: A Case Presentation

Sakarya Medical Journal, vol.5, no.3, pp.172-175, 2015 (Other Refereed National Journals)

Antifosfolipid Antikor Sendromu

Türkiye Klinikleri, vol.7, no.4, pp.59-65, 2014 (Other Refereed National Journals)

Yüksek HBs Ag Titresi ile İlişkilendirilmiş Rekürren Miyelit

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, vol.24, no.2, pp.133-136, 2010 (Other Refereed National Journals)

Fasioskapulohumeral Musküler Distrofi ve Ankilozan Spondilit Birlikteliği

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, vol.24, no.1, pp.51-54, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Migren Tedavisi

Doğu Karadeniz Bölge Toplantısı-Migren Cerrahisi, Turkey, 4 - 05 October 2019

Migren hastalarında depresyon ve anksiyete birlikteliği

Doğu Karadeniz Bölge Toplantısı- Migren Cerrahisi, Turkey, 4 - 05 October 2019

Evaluation of Vocal Fatigue in Parkinson’s Disease

VoiceIstanbul, İstanbul, Turkey, 19 - 22 September 2019, pp.26

Temporomandibular eklem disfonksiyonu ve Gerilim tipi baş ağrısı için anksiyete ortak bileşen mi?

4. KBB İlkbahar toplantısı, Nisan, Antalya,2019., Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2019, pp.1

Pseudo-INO kliniği ile presente olan orbital miyosit olgusu

54. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 30 November - 06 December 2018

Hemiballismus ile birlikte Dejerine-Roussy Sendromu:Olgu sunumu

54. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 30 November - 06 December 2018

Alzheimer ve Parkinson başlığında Nörodejeneratif Hastalıklarda Mikrobiyota ve Probiyotikler

Mikrobiyota, Probiyotikler ve Akılcı Beslenme Sempozyumu, Turkey, 09 May 2018

Akut İnmeye Yaklaşım

15. Ulusal Sinirbilim Kongresi-İnme Sempozyumu, Turkey, 7 - 10 May 2017

Bitmeyen Ağrı:Baş ağrıları

3. Ulusal Tıp Kongresi ”Geleceğin Tıbbı”, Turkey, 6 - 08 May 2017

Bell palsi ile prezente olan pons enfarktı: Bir olgu sunumu

3. Ulusal Tıp Kongresi Geleceğin Tıbbı, Turkey, 6 - 08 May 2017

Bilinci Kapalı Hasta Var

Sık görülen dahili hastalıklarda olgu temelli yaklaşım sempozyumu, Turkey, 24 December 2016

Link between Willis-Ekbom disease and migraine with aura

15. Asian and Oceanian Congress of Neurology, 18 - 21 August 2016

Karotis Arter Revaskülarizasyonunda Nörolog’un Rolü

Sakarya Üniversitesi tıp fakültesi-3. Uygulamalı Karotis Girişimleri Kursu, Turkey, 30 April 2016

Gebelik ile semptomatik olan bir intrakranial dermoid kist: Olgu sunumu

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Monoballsimus ile prezente olan menengiom olgusu

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Radyolojik izole sendrom: bir olgu sunumu

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Okskarbazepine bağlı hiponatremi: Olgu sunumu

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Primer progresif afazi:Bir Olgu sunumu

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Bir MSA-c olgusuna bakış

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Posterior reversıbl ensefalopati sendromu:bir olgu sunumu

Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu, Turkey, 29 - 31 May 2015

Akut inme benzeri klinik ile metastatik meme Ca:Nadir bir olgu

Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu, Turkey, 29 - 31 May 2015

Nörobehçet: bir olgu sunumu

50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 21 - 27 November 2014

Kortikobazal ganglionik dejenerasyon: olgu sunumu

50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 21 - 27 November 2014

Atipik Miller Fisher Sendromu:Olgu sunumu

50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 21 - 27 November 2014

Spinoserebellar ataksi Tip 2:Olgu sunumu

50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 21 - 27 November 2014

Kadınlarda Migren ve Vertigo

2. Uluslararası Katılımlı Kadın ve Sağlık Kongresi, Turkey, 13 - 16 May 2013

Organofosfat entoksikasyonuna sekonder gelişen bir stroke vaka sunumu

2. Uluslararası Katılımlı Kadın ve Sağlık Kongresi, 13 - 16 May 2013

Books & Book Chapters

Cinsiyetlere göre nöropsikolojik ve nörofizyolojik farklılıklar

in: CİNSİYET DİSFORİSİ-Multidisipliner Yaklaşım İlkeleri, Aslıhan Polat, Seher Şirin, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, pp.44-55, 2020