Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gerilim Tipi Baş ağrılarında temporomandibular disfonksiyon birlikteliği

Kocaeli Tıp Dergisi, cilt.9, sa.3, ss.79-85, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Botulinum Toxin Treatment for Sialorrhea: Evaluation in Patients with Idiopathic Parkinson’s Disease

Southern Clinics of Istanbul Eurasia, cilt.31, sa.2, ss.140-145, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The COVID-19 from Neurological Overview

TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY, cilt.26, sa.2, ss.58-108, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

İdiopatik Parkinson Hastalığında Tiyol-disülfid Homeostazisi

Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.39-45, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A New Marker in Acute Ischemic Stroke Patients: Monocyte/HDL Ratio

KONURALP TIP DERGISI, cilt.12, sa.1, ss.118-123, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Botulinum toxin applications at doses appropriate for aesthetic procedures: Effect on tension type headache

Annals of Medical Research, cilt.27, sa.2, ss.484-489, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Thiol disulfide homeostasis as oxidative stress marker in migraine patients

Journal of Experimental and Clinical Medicine, cilt.36, sa.1, ss.1-8, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akut İskemik İnmede İnflamasyon Göstergesi Olarak Akut Faz Reaktanları

Boğaziçi Tıp Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.84-91, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mikrobiyota ve Nörodejenerasyon

J Biotechnol and Strategic Health Res, cilt.1, ss.115-122, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Botulinum toxin A and trihexyphenidyl in treatment of meige syndrome: two case reports.

Biomedical Research-India, cilt.28, sa.5, ss.2193-2195, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemiballismus That Develops upon Thalamic Hemorrhage: A Case Report

Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases, cilt.22, sa.1, ss.21-24, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Posterior Cortical Atrophy: A Case Presentation

Sakarya Medical Journal, cilt.5, sa.3, ss.172-175, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antifosfolipid Antikor Sendromu

Türkiye Klinikleri, cilt.7, sa.4, ss.59-65, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüksek HBs Ag Titresi ile İlişkilendirilmiş Rekürren Miyelit

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, cilt.24, sa.2, ss.133-136, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fasioskapulohumeral Musküler Distrofi ve Ankilozan Spondilit Birlikteliği

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, cilt.24, sa.1, ss.51-54, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Migren Tedavisi

Doğu Karadeniz Bölge Toplantısı-Migren Cerrahisi, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2019

Migren hastalarında depresyon ve anksiyete birlikteliği

Doğu Karadeniz Bölge Toplantısı- Migren Cerrahisi, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2019

Evaluation of Vocal Fatigue in Parkinson’s Disease

VoiceIstanbul, İstanbul, Türkiye, 19 - 22 Eylül 2019, ss.26

Temporomandibular eklem disfonksiyonu ve Gerilim tipi baş ağrısı için anksiyete ortak bileşen mi?

4. KBB İlkbahar toplantısı, Nisan, Antalya,2019., Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2019, ss.1

Pseudo-INO kliniği ile presente olan orbital miyosit olgusu

54. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 30 Kasım - 06 Aralık 2018

Hemiballismus ile birlikte Dejerine-Roussy Sendromu:Olgu sunumu

54. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 30 Kasım - 06 Aralık 2018

Alzheimer ve Parkinson başlığında Nörodejeneratif Hastalıklarda Mikrobiyota ve Probiyotikler

Mikrobiyota, Probiyotikler ve Akılcı Beslenme Sempozyumu, Türkiye, 09 Mayıs 2018

Akut İnmeye Yaklaşım

15. Ulusal Sinirbilim Kongresi-İnme Sempozyumu, Türkiye, 7 - 10 Mayıs 2017

Bitmeyen Ağrı:Baş ağrıları

3. Ulusal Tıp Kongresi ”Geleceğin Tıbbı”, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2017

Bell palsi ile prezente olan pons enfarktı: Bir olgu sunumu

3. Ulusal Tıp Kongresi Geleceğin Tıbbı, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2017

Trigeminal nevralji ile prezente olan menengotelyal menenjioma olgusu

3. Ulusal Tıp Kongresi Geleceğin Tıbbı, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2017

Bilinci Kapalı Hasta Var

Sık görülen dahili hastalıklarda olgu temelli yaklaşım sempozyumu, Türkiye, 24 Aralık 2016

Link between Willis-Ekbom disease and migraine with aura

15. Asian and Oceanian Congress of Neurology, 18 - 21 Ağustos 2016

Karotis Arter Revaskülarizasyonunda Nörolog’un Rolü

Sakarya Üniversitesi tıp fakültesi-3. Uygulamalı Karotis Girişimleri Kursu, Türkiye, 30 Nisan 2016

Gebelik ile semptomatik olan bir intrakranial dermoid kist: Olgu sunumu

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 27 Kasım - 03 Aralık 2015

Monoballsimus ile prezente olan menengiom olgusu

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 27 Kasım - 03 Aralık 2015

Radyolojik izole sendrom: bir olgu sunumu

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 27 Kasım - 03 Aralık 2015

Okskarbazepine bağlı hiponatremi: Olgu sunumu

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 27 Kasım - 03 Aralık 2015

Primer progresif afazi:Bir Olgu sunumu

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 27 Kasım - 03 Aralık 2015

Bir MSA-c olgusuna bakış

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 27 Kasım - 03 Aralık 2015

Posterior reversıbl ensefalopati sendromu:bir olgu sunumu

Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2015

Akut inme benzeri klinik ile metastatik meme Ca:Nadir bir olgu

Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2015

Nörobehçet: bir olgu sunumu

50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 21 - 27 Kasım 2014

Kortikobazal ganglionik dejenerasyon: olgu sunumu

50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 21 - 27 Kasım 2014

Atipik Miller Fisher Sendromu:Olgu sunumu

50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 21 - 27 Kasım 2014

Spinoserebellar ataksi Tip 2:Olgu sunumu

50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 21 - 27 Kasım 2014

Kadınlarda Migren ve Vertigo

2. Uluslararası Katılımlı Kadın ve Sağlık Kongresi, Türkiye, 13 - 16 Mayıs 2013

Organofosfat entoksikasyonuna sekonder gelişen bir stroke vaka sunumu

2. Uluslararası Katılımlı Kadın ve Sağlık Kongresi, 13 - 16 Mayıs 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Cinsiyetlere göre nöropsikolojik ve nörofizyolojik farklılıklar

CİNSİYET DİSFORİSİ-Multidisipliner Yaklaşım İlkeleri, Aslıhan Polat, Seher Şirin, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, ss.44-55, 2020