Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Y KUŞAĞININ GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİNDEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER İLE İNCELENMESİ

Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi, vol.1, pp.22-33, 2017 (Other Refereed National Journals)

Epilitic Diatoms of İstanbul, Aliağa,Bostancı and Orta Streams (Sakarya/Turkey)

BIBAD - Research Journal Of Biological Sciences, vol.10, pp.21-27, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Y kuşağının girişimcilik eğilimlerinin demografik değişkenlerle incelenmesi

Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi, vol.1, pp.22-33, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

A lake restoration project carried out in Tuzla Kamil Abdus Lake, Istanbul/Turkey

Biological Diversity and Conservation, vol.9, pp.1-4, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İKİNCİL KONUTLARIN TURİZME KAZANDIRILMASI: SAPANCA ÖRNEĞİ

The 2nd International Congress on Tourism, Economic and Business Science (ICTEBS), Kocaeli, Turkey, 1 - 04 November 2018, pp.149-164

Çekirdek Köylerin Eko-Turizme Kazandırılması: İkiztaş Örneği

The 2nd International Congress on Tourism, Economic and Business Science, Kocaeli, Turkey, 1 - 04 November 2018, vol.2, pp.348-353

Lojisitk işletmelerde sosyal sorumluluk uygulamaları

2. ulaştırma ve lojistik ulusal kongresi, Turkey, 22 - 23 November 2018

çekirdek köylerin eko turizme kazandırılması ikiztaş örneği

Uluslararası turizm ekonomi ve işletme bilimleri kongresi, 1 - 04 November 2018

Gölcük Atık Yönetiminin Planlanmasında Çocuk ve KadınınHizmet Birliği Modelindeki Rolü

1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Antalya, Turkey, 11 - 13 April 2018, pp.107

Investigation of Entrepreneurial Tendencies of Generation Y With Demographic Variables

1st International Congress onTourism, Economic and Business Sciences, Skopje, Macedonia, 1 - 05 November 2017, pp.34

TURKEY WETLANDS AND LEGAL REGULATIONS

ECOLOGY SAFETY 26th INTERNATIONAL CONFERENCE, 24 - 27 June 2017

The Algae of the Yazlık Ilıcası Spring (Kocaeli-Türkiye)

Ecology Symposium 2017, Kayseri, Turkey, 11 - 13 May 2017, vol.1, pp.34-43

Plays ofold heritage tastes Kocaeli Türkiye

Tradiotional foods fromAdriatic to Caucasus the 3.international sypmosium, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 October 2015, pp.0-555

Suyun Gözyaşları

akdeniz Üniversitesi, 16. su ürünleri sempozyumu, Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2011

Books & Book Chapters

İkincil Konutlar ve Türkiye’de İkinci Konut Turizmi

in: Turizm Okumaları III, Sami Karacan, Editor, Umuttepe Yayıncılık, Kocaeli, pp.101-143, 2019