Assoc. Prof. AYHAN HIRA


İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Fıkıh


Research Areas: Islamic Law, General Public Law, Private Law, History of Law

Metrics

Publication

51

Thesis Advisory

3

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2000 - 2006

2000 - 2006

Doctorate

Marmara University, Faculty Of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

1997 - 2000

1997 - 2000

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Turkey

1992 - 1997

1992 - 1997

Undergraduate

Marmara University, Faculty Of Theology, Turkey

Dissertations

2006

2006

Doctorate

Şeyh Bedreddin'in Fıkıhçılığı

Marmara University, Faculty Of Theology, Basic Islamic Sciences

2000

2000

Postgraduate

İslam Hukukunda Meşru Müdafaa

Marmara University, Institute Of Social Sciences

Research Areas

Islamic Law

General Public Law

Private Law

History of Law

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Kocaeli University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2018 - 2019

2018 - 2019

Associate Professor

Kafkas University, Faculty Of Theology, Department Of Prımary School Relıgıon And Ethıcs Educatıon

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Head of Department

Kocaeli University

2019 - 2019

2019 - 2019

Vice Dean

Kafkas University

2018 - 2019

2018 - 2019

BAP Coordinator

Kafkas University

2012 - 2019

2012 - 2019

Deputy Head of Department

Kafkas University

2015 - 2016

2015 - 2016

Assistant Manager of Research and Application Center

Kafkas University

2014 - 2015

2014 - 2015

Farabi Program Institutional Coordinator

Kafkas University

2012 - 2015

2012 - 2015

Vice Dean

Kafkas University

2011 - 2012

2011 - 2012

Head of Department

Kafkas University

Non Academic Experience

2003 - 2011

2003 - 2011

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması II Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Fıkıh Usulü Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku I Sustainable Development

Doctorate

Doctorate

İslam Hukuk Metodolojisi Sustainable Development

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alan Dersi Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku I Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

İslam İktisat Düşüncesi Sustainable Development

Postgraduate

Postgraduate

İslam Hukuk Literatürü Sustainable Development

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alan Dersi Sustainable Development

Postgraduate

Postgraduate

Hukuka Giriş Sustainable Development

Articles Published in Other Journals

2022

2022

İslam Muhâkeme Hukukunda Mülkiyete Dayalı İstihkâk Davası

HIRA A.

KORPUS 21 , vol.9, no.18, pp.323-347, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2022

2022

Serahsî’ye Göre İllete Yöneltilen İtirazlar

HIRA A.

Kocaeli İlahiyat Dergisi , vol.6, no.1, pp.1-44, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

İslam Muhakeme Hukukunda Yargı Etiği Bakımından Töhmetin Etkileri

HIRA A.

DİN, DÜŞÜNCE VE AHLAK, Van, Turkey, 05 November 2021, pp.12-13

2021

2021

Yunus Emre'de Tasavvuf ve Fıkıh Dengesi

HIRA A.

I. ULUSLARARASI İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ SEMPOZYUMU “YUNUS EMRE”, İstanbul, Turkey, 10 July 2021, pp.71-94

2021

2021

ALÂEDDİN ES-SEMERKANDÎ’NİN (Ö. 539/1144) MÎZÂNÜ’L-USÛL FÎ NETÂİCİ’L-UKÛL ADLI ESERİNDE MU‘TEZİLE’NİN USÛLÎ-KELÂMÎ YAKLAŞIMLARINA TENKİTLER

HIRA A.

Uluslararası Orta Asya’dan Anadolu’ya İslâmî İlimler Sempozyumu, Karabük, Turkey, 03 June 2021, pp.1097-1098

2021

2021

ALÂEDDİN ES-SEMERKANDÎ’NİN (Ö. 539/1144) MÎZÂNÜ’L-USÛL FÎ NETÂİCİ’L-UKÛL ADLI ESERİNDE MU‘TEZİLE’NİN USÛLÎ-KELÂMÎ YAKLAŞIMLARINA TENKİTLER

HIRA A.

Uluslararası Orta Asya’dan Anadolu’ya İslâmî İlimler Sempozyumu, Karabük, Turkey, 03 June 2021, pp.1097-1098 Sustainable Development

2018

2018

Karslızâde Mehmed Cemaleddin’in (ö. 1261/1845) Me’debetü’l-Hitân Adlı Eserinin İslam Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi

HIRA A.

Uluslararası Kars Âlimleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 21 October 2018, pp.60-88

2018

2018

HZ. ÖMER’İN EHLİ KİTAP KADINLARLA EVLENMEYİ YASAKLAMASI

HIRA A.

ULUSLARARASI HZ. ÖMER SEMPOZYUMU, Sivas, Turkey, 2 - 03 November 2018, vol.3, pp.535-558

2017

2017

HARAKÂNÎ’DEN MEVLÂNÂ’YA YANSIMALAR: FENÂ ÖRNEĞİ

HIRA A.

ULUSLARARASI III. HARAKÂNÎ SEMPOZYUMU, Kars, Turkey, 27 - 28 October 2017, pp.16-17

2012

2012

EBU’L-HASAN EL-HARAKÂNÎ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS MÜFREDATINDA NİÇİN YER ALMALIDIR?

HIRA A.

I. ULUSLARARASI HARAKANİ SEMPOZYUMU, Kars, Turkey, 11 - 13 October 2012, pp.317-330

2012

2012

KLASİK DİNİ KAYNAKLARIMIZDA ASHABU’L-KEHF VE TARSUS

HIRA A.

II. TARSUS KENT SEMPOZYUMU, Adana, Turkey, 15 - 17 November 2012

Books & Book Chapters

2023

2023

İslam Hukukunda Meşru Müdafaa

Hıra A.

Nizamiye Akademi, İstanbul, 2023

2023

2023

SERAHSİ'YE GÖRE EMİR

Hıra A.

in: SERAHSİ'NİN USUL ANLAYIŞI, Abdullah Kahraman,Ayhan HİRA,Hüseyin Okur, Editor, Nİizamiye Akademi, İstanbul, pp.23-68, 2023 Creative Commons License Sustainable Development

2023

2023

SERAHSÎ’YE GÖRE ŞER‘Î HÜKÜMLERİN ve İBADETLERİN SEBEPLERİ

Hıra A.

in: SERAHSİ'NİN USUL ANLAYIŞI, Abdullah Kahraman,Ayhan Hira,Hüseyin OKur, Editor, Nizamiye Akademi, İstanbul, pp.107-133, 2023 Creative Commons License Sustainable Development

2022

2022

İSLAM MUHAKEME HUKUKUNDA YARGI ETİĞİ BAKIMINDAN TÖHMETİN ETKİLERİ

HIRA A.

in: Din, Düşünce ve Ahlak I, Bayram Kanarya, Davut Eşit, Abdulkerim Çelenk, Nurullah Yılmaz, Yusuf Kağanarslan, Editor, Nida Akademi, İstanbul, pp.409-434, 2022

2022

2022

İBN ÂBİDÎN’İN DEĞERLENDİRMELERİ IŞIĞINDA KEMALPAŞAZÂDE’NİN HANEFÎ FIKHINA KATKILARI

HIRA A.

in: Kemalpaşazâde Felsefe-Din-Edebiyat Araştırmaları, Murat Demirkol, Yusuf Şen, Hayriye Özlem Sürer, Ahmet Şehit Tuna, Editor, Fecr, İstanbul, pp.29-45, 2022

2022

2022

İSLAM'DA ÇOK EŞLİLİK MESELESİNE YAKLAŞIMLAR

HIRA A.

in: TOPLUM, DİN VE KADIN, Emine Öztürk, Editor, Nobel, İstanbul, pp.193-217, 2022

2021

2021

ALÂEDDİN ES-SEMERKANDÎ'NİN (ö. 539/1144) MÎZÂNÜ'L-USÛL FÎ NETÂİCİ'L-UKÛL ADLI ESERİNDE MU'TEZİLE'NİN USÛLÎ-KELÂMÎ YAKLAŞIMLARINA TENKİTLER

HIRA A.

in: ORTA ASYA'DAN ANADOLU'YA İLMİN YOLCULUĞU, KOÇYİĞİT Yakup - KARİEV Aiitmamat, Editor, Karabük Üniversitesi Yayınları, Karabük, pp.91-103, 2021

2021

2021

Süleyman b. Ali el-Karamanî’den Şeyh Bedreddin’e Cevaplar

HIRA A.

in: İslâm Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlâkı III, KARASU, Teceli – AYTEPE, Mahsum, Editor, İSLÂMÎ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI, İstanbul, pp.635-661, 2021

2018

2018

İslam Hukukunda Meşru Müdafaa

HIRA A.

Sonçağ, Ankara, 2018

2018

2018

HARAKANİ’DEN MEVLA’NAYA YANSIMALAR

HIRA A.

in: EBU’L-HASAN KARAKANİ VE MEVLANA, Alparslan Kartal, Editor, Sonçağ, Ankara, pp.275-295, 2018

2015

2015

OSMANLI’DA FELSEFE VE AKLİ DÜŞÜNCE (ŞEYH BEDREDDİN)

HIRA A.

in: DOĞUDAN BATIYA DÜŞÜNCENİN SERÜVENİ, Ahmet Hamdi Furat, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.221-250, 2015

2012

2012

37. Fasıl

HIRA A.

in: CÂMİU’L-FUSÛLEYN, H. Yunus Apaydın, Editor, T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Ankara, pp.1081-1086, 2012

2012

2012

39. Fasıl

HIRA A.

in: CÂMİU’L-FUSÛLEYN, H. Yunus Apaydın, Editor, T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Ankara, pp.1122-1134, 2012

2012

2012

35. Fasıl

HIRA A.

in: CÂMİU’L-FUSÛLEYN, Yunus Apaydın, Editor, T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Ankara, pp.1042-1058, 2012

2012

2012

36. Fasıl

HIRA A.

in: CÂMİU’L-FUSÛLEYN, H. Yunus Apaydın, Editor, T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Ankara, pp.1059-1080, 2012

Episodes in the Encyclopedia

2015

2015

Şeyh Bedreddin

Hıra A.

İnsan Yayınları, pp.221/249, 2015

Scientific Refereeing

December 2023

December 2023

İslam Hukuku Araştırmaları

Other Indexed Journal

November 2023

November 2023

İslam Hukuku Araştırmaları

Other Indexed Journal

September 2023

September 2023

TRABZON ILAHIYAT JOURNAL

Other Indexed Journal

June 2023

June 2023

ESKIYENI

Other Indexed Journal

June 2023

June 2023

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Other Indexed JournalJury Memberships

July-2023

July 2023

Doctorate

Doctorate - Sakarya Üniversitesi

July-2023

July 2023

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Sakarya Üniversitesi

July-2023

July 2023

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Sakarya Üniversitesi

June-2023

June 2023

Post Graduate

Post Graduate - Kafkas Üniversitesi

June-2023

June 2023

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Sakarya Üniversitesi

June-2023

June 2023

Post Graduate

Post Graduate - Kafkas Üniversitesi