Publications & Works

Articles Published in Other Journals

HANEFİLERİN FASİT AKİT ANLAYIŞI VE FASİT SATIM AKDİNİN FESHEDILMESINE ENGEL OLAN DURUMLAR

İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.29, pp.115-135, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

KLASİK FIKIH KAYNAKLARINDA HİBEDEN DÖNME MESELESİNE İLİŞKİN TEMEL YAKLAŞIMLAR

THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES, vol.5, pp.237-250, 2017 (Other Refereed National Journals)

USUL VE CEDEL ÂLİMLERİNE GÖRE TÜMEVARIMIN (İSTİKRA) DELALETİ

İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.23, pp.421-450, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

KLASİK FIKIH USULÜ ESERLERİNDE İCTİHADIN KONUMU TASNİF VE MUHTEVA BAKIMINDAN İCTİHAD

İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.23, pp.329-349, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

EBU’L-HASAN EL-HARAKÂNÎ’NİN TASAVVUF ANLAYIŞINDA FENÂ KAVRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, no.1, pp.169-185, 2014 (Other Refereed National Journals)

SATIM AKDİNDEKİ ŞART MUHAYYERLİĞİNİN SÜRESİ

HİKMET YURDU, vol.6, no.12, pp.355-389, 2013 (Other Refereed National Journals)

ŞEYH BEDREDDİN CÂMİU’L-FUSÛLEYN ADLI ESERİNİN HANEFÎ FIKIH LİTERATÜRÜNE KATKISI: İBN NÜCEYM ÖRNEĞİ

İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.20, pp.197-209, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

BİR KATALOG YANILTMASI KIRK EMRE MEHMED b MUSTAFA el HAMÎDÎ el KARAMANÎ NİN ö 1475 ŞEYH BEDREDDİN E ö 1420 NİSPET EDİLEN CÂMİU L FETÂVÂ ADLI ESERİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.10, pp.67-89, 2012 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

ŞEYH BEDREDDİN İN CAMİU L FUSÜLEYN ADLI ESERİNİN HANEFI FlKlH LiTERATÜRÜNE KATKlSI İBN ABİDİN ÖRNEGİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.16, no.1, pp.221-243, 2012 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

YENİ TÜRK CEZA KANUNU VE İSLAM HUKUKUMUKAYESESİ BAKIMINDAN MEŞRU MÜDAFAANINUYGULAMA ALANLARI VE ÖLÇÜTLERİ

İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.17, pp.323-346, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

İBN ÂBİDİN İN ÖRF ANLAYIŞI ŞERHU MANZÛMETİ UKÛDİ RESMİ LMÜFTÎ VE NEŞRU L ARF FÎ BİNÂİ BA Dİ L AHKÂMİ ALE L URF ADLI RİSALELERİ BAĞLAMINDA

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.15, no.1, pp.351-375, 2011 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

İSYANIN GÖLGESİNDE BİR ŞEYH İLİM ZİNCİRİNİN KAYIP HALKASI FAKİH ŞEYH BEDREDDİN

İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.17, pp.451-476, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HZ. ÖMER’İN EHLİ KİTAP KADINLARLA EVLENMEYİ YASAKLAMASI

ULUSLARARASI HZ. ÖMER SEMPOZYUMU, Sivas, Turkey, 2 - 03 November 2018, vol.3, pp.535-558

HARAKÂNÎ’DEN MEVLÂNÂ’YA YANSIMALAR: FENÂ ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI III. HARAKÂNÎ SEMPOZYUMU, Kars, Turkey, 27 - 28 October 2017, pp.16-17

EBU’L-HASAN EL-HARAKÂNÎ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS MÜFREDATINDA NİÇİN YER ALMALIDIR?

I. ULUSLARARASI HARAKANİ SEMPOZYUMU, Kars, Turkey, 11 - 13 October 2012, pp.317-330

KLASİK DİNİ KAYNAKLARIMIZDA ASHABU’L-KEHF VE TARSUS

II. TARSUS KENT SEMPOZYUMU, Adana, Turkey, 15 - 17 November 2012

Books & Book Chapters

HARAKANİ’DEN MEVLA’NAYA YANSIMALAR

in: EBU’L-HASAN KARAKANİ VE MEVLANA, Alparslan Kartal, Editor, Sonçağ, Ankara, pp.275-295, 2018

OSMANLI’DA FELSEFE VE AKLİ DÜŞÜNCE (ŞEYH BEDREDDİN)

in: DOĞUDAN BATIYA DÜŞÜNCENİN SERÜVENİ, Ahmet Hamdi Furat, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.221-250, 2015

36. Fasıl

in: CÂMİU’L-FUSÛLEYN, H. Yunus Apaydın, Editor, T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Ankara, pp.1059-1080, 2012

39. Fasıl

in: CÂMİU’L-FUSÛLEYN, H. Yunus Apaydın, Editor, T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Ankara, pp.1122-1134, 2012

35. Fasıl

in: CÂMİU’L-FUSÛLEYN, Yunus Apaydın, Editor, T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Ankara, pp.1042-1058, 2012

37. Fasıl

in: CÂMİU’L-FUSÛLEYN, H. Yunus Apaydın, Editor, T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Ankara, pp.1081-1086, 2012