Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Real-time illumination and shadow invariant lane detection on mobile platform

JOURNAL OF REAL-TIME IMAGE PROCESSING, cilt.16, sa.5, ss.1781-1794, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Robust and real-time lane detection filter based on adaptive neuro-fuzzy inference system

IET IMAGE PROCESSING, cilt.13, sa.7, ss.1181-1190, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Assessment of the performance of low Bit-Depth representation based motion estimation methods on HEVC

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.34, sa.2, ss.786-799, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Gömülü bir platform üzerinde gerçek zamanlı şeritten ayrılma uyarı sistemi

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.32, ss.1287-1300, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Real-time lane departure warning system on an embedded platform

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.32, sa.4, ss.1287-1300, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Deep Learning Based Road Crack Detection on an Embedded Platform

Deep Learning Based Road Crack Detection on an Embedded Platform, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Real-Time Lane Marking Detection Using Weighted Filter

International Journal of Computer and Information Engineering, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Pixel Defect Detection in LCD TV Images using Adaptive Thresholding

2019 27th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Sivas, Turkey, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2019 identifier

LCD Piksel Hatalarının GLCM Öznitelikleri ve SVM ile Tespiti

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi-IMASCON 2018, 23 - 25 Kasım 2018

Real-Time Lane Marking Detection Using Weighted Filter

20th International Conference on Computer Sciences, Computational and ArtificialIntelligence, 30 - 31 Ağustos 2018

Deep Learning Based Road Crack Detection on an Embedded Platform

20th International Conference on Computer Vision and Image Processing, 12 - 13 Şubat 2018

Performance Analysis of One-Bit Transform based Motion Estimation using Sparse Search on HEVC

26th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), İzmir, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018 identifier identifier

Implementation of 1 -bit transform based motion estimation to HEVC encoder

2017 25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Turkey, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017 identifier

Implementation of 1-Bit Transform Based Motion Estimation to HEVC Encoder

25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017 identifier

Real-Time Lane Marking Detection using Modified 1-Bit Transform based Pre-processing

25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017 identifier identifier

Multi Band Pass Filter based One-Bit Transforms in Motion Estimation

25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017 identifier identifier

Histogram Distance Based Road Surface Detection on a Single Image

7th European Conference of Computer Science (ECCS '16), 21 - 23 Ekim 2016

Tek Bir Görüntü ile Şerit Tespit Temelli Yol Yüzeyi Belirleme

24. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU’2016), 16 - 19 Mayıs 2016

Road Surface Detection on a Single Image using Lane Detection

24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), Zonguldak, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2016, ss.2153-2156 identifier identifier