Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Farkli darlik siniflama sistemlerine gore entubasyon sonrasi trakeal darlik tedavisinde rijit bronkoskopide ne kadar israrci olunmalidir?

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, 2022 (Journal Indexed in SCI) identifier

The impacts of isolated N1 lymph nodes metastasis on prognosis in non-small cell lung cancer: A single-center experience

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.30, pp.206-215, 2022 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Is it Unjustified to Perform Segmentectomy in Surgical Treatment of Lung Adenocarcinoma?

ARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE, vol.24, no.6, pp.487-495, 2021 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Effect of nitric oxide synthase inhibitors in acute lung injury due to blunt lung trauma in rats

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.27, no.1, pp.63-72, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effects of transforming growth factor-beta-1 neutralizing antibody and transforming growth factor-beta-3 on the development of tracheal stenosis

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.25, no.3, pp.433-438, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Nicolau Syndrome due to diclofenac injection

GIORNALE ITALIANO DI DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA, vol.151, no.4, pp.452-454, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Management of Post-Intubation Tracheal Membrane Ruptures

ARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE, vol.19, no.7, pp.491-495, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Excision of Ectopic Mediastinal Parathyroid Adenoma via Parasternal Videomediastinoscopy

ANNALS OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.20, no.1, pp.67-69, 2014 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Radio Antenna Aspiration

ANNALS OF THORACIC SURGERY, vol.94, no.5, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Congenital tracheal diverticulum seen in adult age

EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY, vol.41, no.6, pp.1399, 2012 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Modified Closed Chest Drainage System for Safe Anaesthesia in Patients with COVID-19 Suspicion

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, vol.49, no.1, pp.74-77, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

IS THERE A CASE OF VENA CAVA INFERIOR ABSENCE WITHOUT THROMBOEMBOLISM IN ELDERLY?

Turkish Journal of Health Science and Life, vol.3, no.2, pp.6-8, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Akciğer Adenokarsinomunda Tümör Boyutu ve Histopatolojik Alt Tipin Sağkalım Üzerine Etkileri

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.3, pp.76-79, 2018 (Other Refereed National Journals)

Efficacy of Pleurodesis with Low Dose Talc in Malign Pleural Effusions

International Journal of Health Sciences and Research, vol.8, no.6, pp.14-18, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mediastinal Cysts In Childhood

Toraks Cerrahisi Bulteni, vol.3, no.4, pp.255-258, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Yabancı Cisim Aspirasyonları ve Özofagus Yabancı Cisimleri

Toraks Cerrahisi Bulteni, vol.3, no.2, pp.94-103, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Parasternal (Vİdeo) Medİastİnoskopİ

Toraks Cerrahisi Bulteni, vol.2, no.1, pp.33-34, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Bir Olgu Nedeniyle Gebelikte Pulmoner Hipertansiyon

Klinik Tıp Solunum Aktüel, vol.2, no.1, pp.24-26, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ILLUSORY FDG MICRO EMBOLISM

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 23. YILLIK KONGRESİ, 15 - 18 October 2020

Penetran Toraks Travmaları

Türk Toraks Derneği 22.yıllık Kongresi, 10 - 14 April 2019

Plevra Soliter Fibröz Tümörleri: 2 OlguNedeni İle

10. ULUSAL GÖĞÜS CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 25 - 28 April 2019

Pnömonektomi Sonrası Bronş Psödofistülü

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2019, Turkey, 13 - 17 March 2019

Farklı Davranış Gösteren Bilateral Karsinoid Tümör

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 40. Ulusal Kongresi, Turkey, 13 - 16 October 2018

Torakoskopik Olarak Tedavi Edilen Posterior Mediasten Kitlesi Ganglionöroma

8.ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ, Turkey, 4 - 07 October 2018

MALİGN GERM HÜCRELİ TÜMÖRLERE YAKLAŞIM : BİR OLGUDA

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 21. YILLIK KONGRESİ, Turkey, 11 - 15 April 2018

Torasik Cerrahi Esnasında Gelişen Brakial Pleksus Hasarı 2 olgu

Anestezide Hasta Güvenliği Zonguldak’ta Bahar Sempozyumu 2, Turkey, 14 April 2018

İleri Yaş Yoğun Bakım Hastalarında Trakeotomi Deneyimlerimiz

13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5 - 07 April 2018

Mediasten Kalsifik Kitlesı: Timoma

9. Ulusal Göğüs cerrahisi Kongresi, Turkey, 4 - 07 May 2017

Nadir Trakea Tümörü: Musinöz Epitelyal Tümör

9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Turkey, 4 - 07 May 2017

Dev Bül

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2017, Turkey, 15 - 19 March 2017

Desenden Nekrotizan Mediastinit Yaklaşımımız

Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, Turkey, 6 - 10 April 2016

Gecikmiş Yabancı Cisim Aspirasyonu

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2016, Turkey, 16 - 20 March 2016

Sağ Üst Lobun Venöz Dönüş Anomalisi

8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Turkey, 23 - 26 April 2015

İnfant Dönemde Paraözofajiyal Bronkojenik Kist

Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, Turkey, 1 - 05 April 2015

ʻʻİnkarsere Morgagni Hernisi: Bir Olgu

7. Cerrahi Araştırma Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2013

Foreign body aspirations from the perspective of our clinic

European Respiratory Society Annual Congress 2013, 7 - 11 September 2013

A nasogastric feeding tube placed at the pleural space via bronchial system

European Respiratory Society 22nd Annual Congress, 1 - 05 September 2012

The role of PET/CT in lung cancer staging

European Respiratory Society 21st Annual Congress, 24 - 28 September 2011 Sustainable Development

Mounier Kuhn Syndrome

19.th European Conference On General Thoracic Surgery, 5 - 08 June 2011

Autoflorescence Vats Experience 23 Cases

19.th European Conference On General Thoracic Surgery, 5 - 08 June 2011

Kist Hidatik Görünümlü Sekestrasyon Olgusu

Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongre, Turkey, 13 - 17 April 2011

Yabancı Cisim Aynı Klinik-Farklı Tanı

Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, Turkey, 13 - 17 April 2011

Dev Mediastinal Liposarkom

TÜSAD 32. Ulusal Kongresi, Turkey, 20 - 24 October 2010

Bilateral Elastofibroma Dorsi

TÜSAD 32. Ulusal Kongresi, Turkey, 20 - 24 October 2010

Our autoflorescence VATS experience: 6 cases

20th European Respiratory Society Annual Congress, 18 - 22 September 2010

Hemoptizi Tedavisinde Bronşial Arter Embolizasyonu

Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, Turkey, 5 - 09 May 2010

Dev Hamartom Ve Akciğer Kanseri Birlikteliği

Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, Turkey, 5 - 09 May 2010 Sustainable Development

Diş Ve Diş Protezi Aspirasyonları : 3 Olgu

Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, Turkey, 5 - 09 May 2010

Otofloresan VATS Deneyimimiz: 6 olgu

Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, Turkey, 5 - 09 May 2010

Ekstratorasik uzanımı Olan Mediastinal Lipomlar

5. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Turkey, 14 - 17 May 2009

Erişkin Kistik Higroması

Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, Turkey, 8 - 12 April 2009

Bir Olgu Nedeniyle Gebelikte Pulmoner Hipertansiyon

Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, Turkey, 8 - 12 April 2009

Çocuklarda Trakeobronşiyal Yabancı cisim aspirasyonları: 121 olgu

VIII. Adli Bilimler Kongresi ‘‘ Çocuk ve Adli Tıp’’ konferansı, Turkey, 15 - 18 May 2008

Aynı Kotta Poliostotik Fibröz Displazi

Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, Turkey, 23 - 27 April 2008 Sustainable Development

Arteriovenöz Malformasyon ile Karışan Bir Akciğer Karsinoid Olgusu

Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, Turkey, 23 - 27 April 2008

Foreign body aspiration through tracheostomy: 4cases"

17th European Respiratory Society Annual Congress., 12 - 15 September 2007

Dev Büllöz Amfizemde Elektif Cerrahi

Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, Turkey, 25 - 29 April 2007

Trakeostomiden Yabancı Cisim Aspirasyonu: 4 vaka

Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, Turkey, 25 - 29 April 2007

Trakeobronşial Yabancı Cisim Aspirasyonları : 118 Olgu

Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, Turkey, 25 - 29 April 2007

Books & Book Chapters

GÖĞÜS CERRAHİSİ ACİLLERİ VE GEBELİK

in: GEBELİK VE AKCİĞER HASTALIKLARI, Arzu Yorgancıoğlı,Füsun Topçu,Birsen Ocaklı, Editor, türk toraks derneği, Ankara, pp.349-358, 2019

ARTERYEL KOMPRESYON SENDROMLARI : TORASİK OUTLET SENDROMU

in: Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi - Özel Konular Vaskülitler VeNonaterosklerotik Tıkayıcı Arter Hastalıkları, Turan BERKİan YAVUZ, Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), pp.50-55, 2019

Diafragmanın Konjenital Hernileri

in: GÖĞÜS CERRAHİSİ KIRMIZI KİTAP, Mustafa Yüksel, Akın Eraslan Balcı, Editor, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, İstanbul, pp.677-682, 2015

Akciğerin Bakteri ve Mantarları İle İnfeksiyonları İle Akciğer Apsesi

in: GÖĞÜS CERRAHİSİ, iLKER ÖKTEN, HASAN ŞEVKET KAVUKÇU, Editor, İSTANBUL TIP KİTABEVİ, İstanbul, pp.971-985, 2013

Cerrahi Olarak Rezeke Edilmiş Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Adjuvan Kemoterapi

in: ERİŞKİN GÖĞÜS CERRAHİSİ, Mustafa Yüksel, Salih Topçu, Editor, nobel tıp kitabevleri, İstanbul, pp.645-651, 2011