Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Magazin Haberciliğinin Yeni Platformu: Instagram

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.8, ss.104-132, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BENİ BAŞTAN YARAT! BEDENİN İDEALİZE EDİLEREK SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA YENİDEN YARATILMASI

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.33-54, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Çevrimiçi Gazetelerin Instagram Üzerinden Haber Paylaşımı

Kritik, cilt.1, ss.1-28, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’deki Çevrimiçi Gazetelerin Doğal Reklam Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme

KİLAD-Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi, ss.38-56, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Selfie’den Reklama: Instagramda E-Kaynakların Paylaşımları Üzerine Bir İnceleme

Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi, ss.71-104, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Selfie’den Reklama: Instagramda E-Kaynakların Paylaşımları Üzerine Bir İnceleme

Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi, ss.71-104, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zaman ve Mekandan Bağımsız Katılım Örgütlü Yurttaştan Dijital Bireye: Change.org Örneği

Journal of Human Sciences, cilt.15, ss.1944-1958, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Çevrimiçi Gazetecilikte Fikri Mülkiyet Hakları Sorunu

AJIT-e: Bilişim Teknolojileri, cilt.8, ss.71-90, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Toplumsal Yarar Amaçlı Örgütlerin Yeni Medya Aracılığıyla Baskı Grubu Olma Süreci

Global Media Journal, cilt.8, ss.259-275, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Basın İşletmelerinde Çevrimiçi Gazetecilik ile İstihdamve İşgücü Becerilerinin Dönüşümü

Erciyes İletişim Dergisi, cilt.5, ss.380-398, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevrimiçi Gazetecilikte Yeni Bir Reklam Modeli Olarak Doğal Reklamlar

AJIT-e: Bilişim Teknolojileri, cilt.7, ss.123-136, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sivil Toplum Örgütlerinin Instagram Kullanımı

Asos Journal, ss.161-181, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Building Social Media Identity in Turkey Using Selfies

Turkish Studies, cilt.10, ss.597-612, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Üretim ve Emek Ekseninde Dijital Oyun Sektöründe Kadın

World Women Conference, Ankara, Türkiye, 7 - 08 Mart 2020, ss.132-133

Beni Baştan Yarat! Bedenin İdealize Edilerek Sosya MEdya Aracılığıyla Yeniden Yaratılması

Yeni Medya Çalışmaları IV. Kongre Yeni Eşitsizlikler, İzmir, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2019

Haberciliğin Değişen Pratikleri: Çoklu Ortam, Çoklu Yetenek , Çevrimiçi Gazetecilik

Bilişim ve İletişim Teknolojileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2018

Yeni Medya İle Birlikte Gazetecilik Pratiğindeki Dönüşüm: Haber Üretiminde ”Çoklu Yetenek”

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Venedik, İtalya, 28 - 30 Haziran 2018

Doğal Reklam Uygulamalarının Türkiye’deki Çevrimiçi Gazeteler Üzerinden İncelenmesi

2. International Communication Science Media Studies Congress, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017

The Economics of Online Journalism in Turkey

7th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Mayıs 2017

The Transformation of Journalism with the Use Online Media

Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Barselona, İspanya, 4 - 07 Şubat 2016

New Trend In Identity Building In Social Media Using Selfies In Turkey

13th International Symposium Communication in the Millennium, 12 - 15 Mayıs 2015, ss.287-306

Sosyal Ağların Pazarlama Disiplinleri İçinde Kullanımı Instagram Üzerine Bir İnceleme

Digital Communication Impact, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2014, cilt.1, ss.580-597

Müşteri Etkileşimi Yaratma Açısından Sosyal Medya Türkiye deki Hazır Giyim Lovemark ları Üzerine Bir İnceleme

1. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2014, cilt.1, ss.81-101

Sosyal Medyanın Ekonomisi Youtube Facebook Twitter ve Google Plus ın İncelenmesi

1. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2014, ss.694-724

Kitap & Kitap Bölümleri

Ağ Toplumunda İletişim Pratikleri

Çevrimiçi Gazetecilikte Arama Motoru Optimizasyonu“Google Odaklı Gazetecilik”, Yetkin, Cılızoğlu, Gamze Çetinkaya, Aysel, Editör, Literatürk Academia, ss.234-260, 2020

Dijital Çağda Habercilik Kuram ve Uygulamada Yeni Yönelimler

Gazetecilik Pratiğinin Dönüşümü: Haber Üretiminde Çoklu Yetenek, Özdemir Zafer, Çetinkaya Aysel, Editör, Der Yayınevi, ss.143-173, 2019

İletişim Çalışmalarında Dijital Yaklaşımlar Twitter

Alternatif Medyanın Twitter'da Gündem Oluşturma Süreci: Berkin Elvan Olayı Üzerine Bir İnceleme, Selva Ersöz Karakulakoğlu,Özge Uğurlu, Editör, Heretik Yayınevi, Ankara, ss.225-259, 2015 Creative Commons License