Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜRKİYE’DE YAŞAYAN BİREYLERİN TÜTÜN ve ALKOL KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergi, cilt.12, sa.48, ss.499-503, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A RESEARCH ON SATISFACTİON FROM WORK: CORRESPONDENCE ANALYSIS

Journal of Social Humanitiesand Administrative Sciences, cilt.6, sa.34, ss.2162-2167, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaralanmalı Trafik Kaza Sayılarının OECD Ülkelerine Göre İncelenmeşi

Journal of Original Ştudies, cilt.1, sa.1, ss.31-38, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Conflict Management Strategies In Intergenerational E-Communication: The Strategic Importance Of Learning

Social Sciences Studies Journal, cilt.5, ss.7079-7093, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geçici İş Göremezlik Süresi, Cinsiyet, Çalışılan Ortam ve İş Kazası Türleri Etkileşimlerinin İstatistiksel Analizi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.239-245, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Gözleme Dayalı Çalışmalarda Propensity Skor ve Bir Uygulama

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.20, ss.89-104, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A PREDICTIVE ANALYSIS OF FACEBOOK JEALOUSY

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, ss.172-184, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bulanık Kümeleme Analizi ile Türkiye’deki İllerin Konaklama İstatistiklerine Göre Sınıflandırılması

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, cilt.15, ss.657-668, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çalışma Hayatı ve Sosyal Yaşam Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi İle İncelenmesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.2025-2038, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Olumlu ve Olumsuz Yönleri ile Önemli Bir Gelişim Kaynağı Olarak Turizm

International Journal of Academic Value Studies (JAVStudies), cilt.4, ss.284-293, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Duygusal Tükenmişlik Düzeyinin Kişisel Başarı Üzerine Etkisi

Mesleki Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.195-201, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütsel Adaletin Boyutları ile Örgütsel Güven Arasındaki İlişkininAnalizine Yönelik Bir İşletme İncelemesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.18, ss.263-279, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Üniversite Öğrencilerinin Demografik Özellikleri İle Başarıya İnanma Duyusu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

2. INTERNATIONAL CONFERENCE ON CREATIVE AND INNOVATIVE APPROACHES, ÜSKÜP, Makedonya, 18 - 20 Ekim 2018, ss.133-138

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Felsefesine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.1952-1956

İŞ KAZALARININ LOG LİNEER MODELLER İLE İNCELENMESİ

2. International Rating Academy Congress on Hope, Çanakkale, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, cilt.1, ss.171-178

METALİK VE METALİK OLMAYAN MİNERALLERİN OECD ÜLKELERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

2. İnternational Rating Academy Congress on Hope, Çanakkale, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, cilt.1, ss.431-436

Türkiye’de İllerin Turizm İstatistiklerine Göre Sınıflandırılması: Bulanık Kümeleme Analizi

2.İnternational Rating Academy Congress on Hope, Çanakkale, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, cilt.1, ss.55

Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanımının Satın Alma Üzerindeki Etkisi

VI. International Multidisciplinary Congress of Eurasıa, ROMA, İtalya, 4 - 06 Eylül 2018, cilt.1, ss.367-372

Genel Kamu Hizmeti Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma: Türkiye Örneği

International Conference The West of the East, The East of The West, PRAGUE, Çek Cumhuriyeti, 4 - 06 Temmuz 2017, cilt.1, ss.461

Duygusal Tükenmişlik Düzeyinin Kişisel Başarı Üzerine Etkisi

International Conference The West of The East, The East of the West, PRAG, Çek Cumhuriyeti, 4 - 06 Temmuz 2017, ss.466

Üniversite Öğrencilerinin Sayısal Ders Başarıları Üzerine Bir Araştırma: Meslek Yüksekokulu Örneği

6 th International Vocational Schools Symposium (UMYOS2017), SARAYBOSNA, Bosna-Hersek, 18 - 20 Mayıs 2017, cilt.1, ss.474-477

Sosyal Medya Kullanımının Meslekyüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal İlişkileri Üzerindeki Etkisi

6 th International Vocational Schools Symposium (UMYOS2017), SARAYBOSNA, Bosna-Hersek, 18 - 20 Mayıs 2017, cilt.1, ss.518-524

TÜRKİYE DE YAŞAYAN İNSANLARIN YAŞAM DÜZEYİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

International Science and Technology Conference- ISTEC-2016, Vienna, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.1468-1471

Bursa Mustafakemalpaşa da Yaşayan Halkın Turizme Bakış Açısı

III. Uluslararası Mustafakemalpaşa Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2016, cilt.2, ss.193-206

Meslek Yüksekokullarında Meslek Lisesi Mezunu Olan ve Olmayan Öğrencilerin Başarı Durumlarının Karşılaştırılması

International Symposiumon Post Secondary Vocational Education and Training-ISVET 2016, Çorum, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2016, cilt.1, ss.363-367

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Motivasyonları ve KariyerPlanlamaları Üzerine Bir Araştırma

”5TH INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM (UMYOS 2016)”, Prizren, Sırbistan Ve Karadağ, 18 - 20 Mayıs 2016, cilt.1, ss.717-724

Researching Social Responsibilities Awareness of University Students by Probit Model

Symposium on Ethics Social Responsibility Research, Lizbon, Portekiz, 14 - 15 Nisan 2011, ss.23-24

Propensity Skor Uygulamalarında Kümeleme Analizinin Test Amaçlı Kullanımı

10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009, ss.61

A RESEARCH OF CUSTOMERS ATTİTUDE FOR SHOPPİNG WHO HAVE HYPER MARKET CARD THE OVERALLS APPROACH

4TH İNTERNATİONAL SYMPOSİUM INTERNATİONAL BUSİNESS ADMINISTRATION SILESIAN UNIVERSITY, Karvina/Opova, Çek Cumhuriyeti, 26 - 27 Nisan 2006, ss.569-575

Kitap & Kitap Bölümleri

MULTİNOMİNAL LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNE UYGULAMASI

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLERDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2019, Prof. Dr. Zafer GÖLEN, Doç.Dr. Sevilay ÖZER, Editör, IVPE Publishing, Cetinje, ss.529-544, 2019

İstatistik

MATEMATİK, Mehmet Bektaş, Rıfat Güneş, Editör, lisans yayıncılık, İstanbul, ss.339-368, 2011