Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Social Media Addiction in Young Adult Patients with Anxiety Disorders and Depression

ALPHA PSYCHIATRY, vol.22, no.5, pp.257-262, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License Sustainable Development

Predictors of depression, anxiety and stress among remote workers during the COVID-19 pandemic

WORK-A JOURNAL OF PREVENTION ASSESSMENT & REHABILITATION, vol.70, no.1, pp.41-51, 2021 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Nepotism perception and job satisfaction in healthcare workers

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.21, no.5, pp.468-476, 2020 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

A Case of Arachnoid Cyst Presenting with Cognitive Impairment and Hypomania Symptoms

TURK PSIKIYATRI DERGISI, vol.31, no.2, pp.131-136, 2020 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Mania Associated with The Use of Bortezomib and Dexamethasone

TURK PSIKIYATRI DERGISI, vol.29, no.3, 2018 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Immunotherapy in Opioid Use Disorders

Current Approaches in Psychiatry, vol.13, no.1, pp.109-125, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

The effects of social media news that users trusted and verified on anxiety level and disease control perception in COVID-19 pandemic

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, vol.24, no.1, pp.23-32, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Adverse Neuropsychiatric Events Associated with Varenicline: A Case Series

PSYCHIATRY AND BEHAVIORAL SCIENCES, vol.11, no.1, pp.80-83, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Can Buspirone be a Remedy for an SSRI / SNRI-induced Bruxism?

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, vol.24, no.2, pp.246-256, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Development of Perception and Attitude Scales Related with COVID-19 Pandemia

PEARSON JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, vol.5, no.7, pp.306-325, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Valproik asit, olanzapin ve risperidonun birlikte kullanımından kaynaklanan bir akut pankreatit olgusu

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , vol.34, no.2, pp.163-169, 2020 (International Refereed University Journal)

Temporomandibular Bozukluklar ve Bruksizmde Eşlik Eden Psikiyatrik Bozukluklar ve Tedavi Seçenekleri

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, vol.12, no.2, pp.205-231, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Duration of Hospital Stay in Alcohol/Substance Addictions and Psychiatric Disorders: A 12-Year Retrospective Analysis

Hospital Practices and Research, vol.5, no.1, pp.3-9, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İntihar Girişimi ile Acil Servise Başvuran Kumar Bağımlılığı Olgusu

Bağımlılık Dergisi, vol.21, no.1, pp.92-98, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Alkol Bağımlılığı Olan Erişkin Hastalarda Hastanede Kalış Süresini Etkileyen Faktörler

Bağımlılık Dergisi, vol.21, no.1, pp.24-33, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Factors affecting mental status and effects of shift work system in healthcare workers

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, vol.11, no.4, pp.275-283, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Psychiatric aspect of traumatic brain injury

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, vol.22, no.4, pp.472-486, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pandemide Tedavide (Hayatta) Kalmak: Alkol Ve Madde Kullanım Bozukluklarında Çevrimiçi Grup Terapileri

6. Psikiyatri Zirvesi & 13. Anksiyete Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2021, pp.204 Creative Commons License

Nadir Görülen Bir Nöropsikiyatrik Sendrom: Yabancı El Sendromu

6. Psikiyatri Zirvesi & 13. Anksiyete Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2021, pp.220 Creative Commons License

Pandemi Döneminde Oyun Bağımlılığı ve Çevrimiçi Satın Alma Davranışı

6. Psikiyatri Zirvesi & 13. Anksiyete Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2021, pp.175-176 Creative Commons License

Romatoid Artrit Hastalarında Somatizasyon, Aleksitimi ve Hastalık İnkarının İncelenmesi

5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2020, pp.225-226 Creative Commons License

COVID-19 Pandemisi ile İlişkili Algı ve Tutum Ölçeklerinin Geliştirilmesi

4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Artvin, Turkey, 13 September 2020, pp.10-22 Sustainable Development

Depresyonlu Hastalarda Tekrarlı Yatışın Belirleyicileri

55. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 23 - 27 October 2019, pp.20

Alkol Bağımlılığı Olan Hastalarda Yatış Süresini Ön Gören Yordayıcılar

55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 27 October 2019, pp.26 Sustainable Development

Aleksitimi Duyguların Ertelenmesi Midir?

4. PSİKİYATRİ ZİRVESİ & 11. ANKSİYETE KONGRESİ, Antalya, Turkey, 14 - 17 March 2019, pp.152

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ DEPRESYON VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

3. PSİKİYATRİ ZİRVESİ & 10. ULUSAL ANKSİYETE KONGRESİ, Antalya, Turkey, 15 - 18 March 2018, pp.117

Books & Book Chapters

Madde/Şiddet

in: Şiddet, Nermin Gürhan, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.19-23, 2021

Şizofreninin Farmokolojik Tedavisinde Güncel Araştırmalar

in: SAĞLIK BİLİMLERİ Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler-3, Belgin SIRIKEN,Ayhan GÜLER, Editor, IVPE Yayınevi, Cetinje, pp.114-133, 2021 Creative Commons License

Bağımlılıklar ve Madde Aşermesinde Serebellumun Rolü

in: Nöropsikiyatrik Açıdan Serebellum, BEHCET COŞAR, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.71-76, 2021

Somatik Semptom ve İlgili Bozukluklar ve Bağımlılık

in: Somatik Belirti ve İlişkili Bozukluklar, BEHCET COŞAR, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.51-57, 2021

Psikodermatolojik Hastalıklar, Deri Belirtileriyle Seyreden Birincil Psikiyatrik Bozukluklar

in: Psikodermatoloji, Behcet Coşar, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.87-95, 2021

Psikodermatolojik Hastalıklar, Birincil Cilt Bozuklukları ve Psikiyatri

in: Psikodermatoloji, Behcet Coşar, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.96-105, 2021

Salgın Sonrası İkincil Travma ve İhmal Edilen Somatizasyon

in: Pandemide Psikiyatri Hemşireliği, Nermin Gürhan, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.44-48, 2020

Hikâyenin Son Sayfasını Bilmenin Yükü: COVID-19 ve Yaşlı Bireyler

in: Psikiyatri ve COVID-19, Behcet COŞAR, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.43-51, 2020 Sustainable Development

Travmatik Beyin Hasarı Sonrası Ruhsal Belirtiler ve Bilişsel Bozulma

in: KONSÜLTASYON LİYEZON PSİKİYATRİSİ CİLT-1, Hayriye ELBİ,Can CİMİLLİ,Özen Önen SERTÖZ,Çağatay KARŞIDAĞ,Gülfizar SÖZERİ-VARMA, Editor, TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ YAYINLARI, Ankara, pp.194-207, 2019

Psikodermatoloji

in: KONSÜLTASYON LİYEZON PSİKİYATRİSİ CİLT-2, Hayriye ELBİ,Can CİMİLLİ,Özen Önen SERTÖZ,Çağatay KARŞIDAĞ,Gülfizar SÖZERİ-VARMA, Editor, TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ YAYINLARI, Ankara, pp.171-187, 2019