Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2001 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 1996 - 2001 Doç.Dr.

  Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

Yönetimsel Görevler

 • 2015 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Diyabetin Akut metabolik komplikasyonlarının tedavisi

 • Lisans Tip 2 Diyabetin tedavisi

 • Lisans Diyabet ve gebelik

 • Lisans Obezite

 • Lisans Tiroid nodüllerine yaklaşım

 • Lisans Diyabetes Mellitus, tanım, sınıflama, tanı ve klinik bulgular

 • Lisans Endokrinolojide tanımlar, diyabetes insipitus

 • Lisans Osteoporoz klinik ve tedavisi

 • Lisans Tirotoksikoz ve hipertiroidi

 • Lisans Adenohipofiz hastalıkları

 • Lisans Tiroid hormon sentezi, tanıda kullanılan testler

 • Lisans Osteoporoz tanı, sınıflama ve patogenez

 • Lisans Ötiroid Diffüz guvatr, tiroid nodülleri ve tiroid kanserleri

Yönetilen Tezler