Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Additive manufacturing and biomechanical validation of a patient-specific diabetic insole

POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES, cilt.31, sa.5, ss.988-996, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of somatostatin analogues on Ki-67 levels in GH-secreting adenomas

GROWTH HORMONE & IGF RESEARCH, cilt.45, ss.1-5, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Thyroid autoimmunity: is really associated with papillary thyroid carcinoma?

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.274, sa.3, ss.1677-1681, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Latent polyglandular autoimmune syndrome type 2 case diagnosed during a shock manifestation

GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY, cilt.32, sa.7, ss.521-523, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Mixed medullary-papillary carcinoma of the thyroid: Report of two cases and review of the literature

INDIAN JOURNAL OF PATHOLOGY AND MICROBIOLOGY, cilt.57, sa.4, ss.598-602, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hygiene behavior in persons with type 2 diabetes

AMERICAN JOURNAL OF INFECTION CONTROL, cilt.42, sa.7, ss.817-818, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Plasma visfatin level in women with polycystic ovary syndrome

GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY, cilt.27, sa.7, ss.475-479, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Dispnea After Appendectomy Operation: Case Report

TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.27, sa.2, ss.205-208, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Ret proto-oncogene mutations in apparently sporadic Turkish medullary thyroid carcinoma patients: Turkmen study

JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION, cilt.28, sa.9, ss.806-809, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Clinical and surgical diversity of pheochromocytoma Feokromositomanin klinik ve cerrahi çeşitliliǧi

Turkish Journal of Surgery, cilt.20, sa.4, ss.173-179, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Homocysteine concentrations in subclinical hypothyroidism

ENDOCRINE RESEARCH, cilt.30, sa.3, ss.351-359, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hemostatic system as a risk factor for cardiovascular disease in women with subclinical hypothyroidism.

Thyroid : official journal of the American Thyroid Association, cilt.13, sa.10, ss.971-7, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Nosocomial infections and obesity in surgical patients

OBESITY RESEARCH, cilt.11, sa.6, ss.769-775, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Serum ferritin levels in poorly- and well-controlled diabetes mellitus

ENDOCRINE RESEARCH, cilt.29, sa.3, ss.299-306, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Bone mineral metabolism during anti-thyroid therapy for endogenous subclinical hyperthyroidism

EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE, cilt.28, sa.8, ss.1006, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Lichen amyloidosis, ankylosing spondylitis and autoimmune thyroiditis: coincidence or association?

JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY, cilt.14, sa.2, ss.135-137, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Abnormal QT dispersion in Behcet's disease

INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY, cilt.61, sa.1, ss.55-59, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İnflamasyonla İlişkili Hemogram Parametreleri Diyabetes Mellitusun Bir Göstergesi Olabilir Mi?

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.39-42, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Estrogen Receptor-Alpha Expression and The Correlation Between Pathologic and Clinical Features in Parathyroid Adenomas

Medical Journal of Western Black Sea, cilt.4, sa.2, ss.78-85, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Thyroid gland metastasis from breast cancer: a case report

Journal of Research in Clinical Medicine, cilt.8, sa.1, ss.15, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assessment of Mean Platelet Volume in Acromegaly And Its Relation With TheTreatment

Journal of Harran University Medical Faculty, cilt.3, sa.17, ss.355-359, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Importance of Magnetic Resonance Imaging in Pituitary Stalk Interruption Syndrome

TURKISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, cilt.23, sa.2, ss.77-84, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Metastatic MEN1 Syndrome Treated with Lutetium-177 – A Case Report

European Endocrinology, cilt.15, sa.2, ss.92, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

The Utility of Preoperative ACTH/Cortisol Ratio for the Diagnosis and Prognosis of Cushing's Disease

JOURNAL OF NEUROSCIENCES IN RURAL PRACTICE, cilt.9, sa.1, ss.106-111, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Bariatrik Cerrahi Sonrası Endokrinolojik ve Metabolik Takip

Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.1-9, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Pituitary Abscess Due to Staphylococcus Lugdunensis in a Patientwith Lymphocytic Hypophysitis

TURKISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

New-Onset Sarcoidosis After Remission of Cushing's Syndrome

TURKISH THORACIC JOURNAL, cilt.17, sa.1, ss.35-37, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diyabet ve böbrek

Türkiye Klinikleri Endokrinoloji tip 2 diyabetin komplikasyonları özel sayısı, cilt.8, sa.1, ss.22-27, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diyabet ve hipoglisemi Hipoglisemide mortaliteye neden olan mekanizmalar

Diabet Yıllığı 2014-2015, ss.37-43, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Subklinik hipertiroidizmde metabolik parametrelerin değerlendirilmesi ve antitiroid tedavinin etkileri

Turkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, cilt.23, sa.6, ss.450-458, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İnflamasyonla ilişkili hemogram parametreleri DiabetesMellitusun birgöstergesi olabilir mi?

56. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi., Kocaeli, Türkiye, 3 - 07 Kasım 2020

Test Öncesi Anksiyetenin Oral Glukoz Tolerans Test Sonuçlarına Etkisi

56. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi., Kocaeli, Türkiye, 3 - 07 Kasım 2020

Papillary Thyroid Carcinoma Presented as a Primary Renal Tumor with Multiple Pulmonary andBone Metastases: A Case Report

Postgraduate Training Course inClinical Endocrinology, Zagreb, Hırvatistan, 5 Nisan - 06 Haziran 2019, cilt.13, ss.95 Creative Commons License identifier identifier

Tip 2 diyabetlilerde ayak muayenesi yaptırma durumlarının değerlendirilmesi

1. internal medicine nursing congress, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2018

Diyabet tedavisinde korkumuz:: Hipoglisemi

54. Ulusal Diyabet Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018

Wagner-II diyabetik ayak ülserlerinin tedavisinde podolojik uygulamalar

4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Diyabetli bireylerin kallus ve korn tedavisinde podolojik yaklaşım

4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Tırnak batmasının orthonyxie ile tedavisi

4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Akromegali hastalarına podolojik yaklaşım.

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017

Tiroid nodül sitolojisinin Bethesda sistemi sınıflaması ve kategori 3 nodüllerin malignite riski. (S35)

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017

Kallus ve Kornların Podolojik Tedavisi

1. Ulusal Podoloji Sempozyumu, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016

New onset sarcoidosis after remission of Cushing s Syndrome

17th European Congress of Endocrinology, Dublin, İrlanda, 16 - 20 Mayıs 2015

A rare case of papillary thyroid cancer pituitary metastasis

17th European Congress of Endocrinology, Dublin, İrlanda, 16 - 20 Mayıs 2015

Şok tablosunda tanı konulan latent otoimmün poliglandüler sendrom tip 2 olgusu

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

Ektopik hipofiz dokusunda tiroidi stimüle edici hormon salgılayan adenom TSHOMA Olgu sunumu

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

Uzak organ metastazlı medüller tiroid kanseri hastalarında Vandetanib tecrübelerimiz

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

Proteomic analysis of thyroid tissue in Graves disease and toxic multinodular goiter

16th European Congress of Endocrinology, Wroclaw, Polonya, 3 - 07 Mayıs 2014, cilt.35, ss.1010

ACTH independent Cushing’s syndrome ectopic beta receptor expression

12.ESE postgraduate Course in Clinical Endocrinology, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2012

giant prolactinoma presented as a nasopharyngeal mass

12.ESE postgraduate Course in Clinical Endocrinology, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2012

Graves Hastalığına Bağlı Tek Taraflı Ekzoftalmus:Bir Olgu

5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2011

Kliniğimizde paratiroidektomi deneyimimiz

5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2011

Kistik Feokromasitoma-Olgu sunumu

8. Medikal ve Cerrahi Endokrinoloji Kursu, İzmir, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2009

Adrenal Onkositoma-Bir Olgu

8. Medikal ve Cerrahi Endokrinoloji mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, İzmir, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2009

Multinodüler Guatr Olgularında Total ya da Subtotal Tiroidektomi Seçiminin Prospektif Analizi

8. Medikal ve Cerrahi Endokrinoloji mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, İzmir, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2009

Homocysteine concentrations in Type 2 diabetic patients with silent myocardial ischemia: a predictive marker

40th Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-Diabetes, Munich, Almanya, 5 - 09 Eylül 2004, cilt.47 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

TRANS ERKEKLERDE ENDOKRIN YAKLASIM

Cinsiyet Disforisi Multidisipliner Yaklaşım İlkeleri, Dr. Seher Şirin, Prof. Dr. Aslıhan Polat, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Kocaeli, ss.167-180, 2020

Diyabetik Ayak Sorunları

TEMD Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu-2020, TEMD, Editör, BAYT Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Ltd Şti, Ankara, ss.187-198, 2020

TRANS KADINLARDA ENDOKRIN YAKLASIM

Cinsiyet Disforisi Multidisipliner Yaklaşım İlkeleri, Dr. Seher Şirin, Prof. Dr. Aslıhan Polat, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Kocaeli, ss.123-135, 2020

Hipoparotiroidi ve yalancı hipoparatiroidiler

Geçmişten geleceğe endokrinoloji, Şazi İmamoğlu - Canan Özyardımcı Ersoy, Editör, BAYT yayınevi, Ankara, ss.287-294, 2019

Geçici hipotiroidi

Taylan Kabalak’xxın Tiroid Hastalıkları Kitabı, Çetinkalp Şevki, Özgen Ahmet Gökhan, Editör, BİLMEDYA, İstanbul, ss.527-530, 2019

Uygunsuz TSH sekresyonu sendromu: Tiroid hormon direnci (Bozulmuş tiroid hormon duyarlılığı)

Türkiye Klinikleri 2019Tanı ve Tedavide Güçlük Yaratan Tiroid Hastalıkları, Belgin Efe, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.41-48, 2019

Hipotiroidiler

Taylan Kabalak’xxın Tiroid hastalıkları Kitabı, Çetinkalp Şevki, Özgen Ahmet Gökhan, Editör, BİLMEDYA, İstanbul, ss.507-526, 2019

Diyabet tedavisinde korkumuz: Hipoglisemi

Türk Diyabet Yıllığı 2018-2019, Nevin Dinççağ, Editör, Özgün Ofset, İstanbul, ss.27-31, 2019

Hipokalsemi ve tedavisi

Geçmişten geleceğe endokrinoloji, Şazi İmamoğlu - Canan Özyardımcı Ersoy, Editör, BAYT yayınevi, Ankara, ss.295-303, 2019

Diyabetli hastada ayak problemleri

Geçmişten geleceğe diabetes mellitus, İmamoğlu Şazi, Satman İlhan, Salman Serpil, Akalın Sema N.,Yılmaz Candeğer, Editör, BAYT Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Ltd. Şti., Ankara, ss.415-420, 2015

Kadın reproduktif (Üreme) Endokrinolojisi ve İnfertilite

LANGE Greenspan’xxs Temel ve Klinik Endokrinoloji, Gardner David G.,Shoback Dolores, Arslan Metin, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.502-561, 2009