Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yeşil Yakalıların İstihdamda Değerlendirilebilirliği Üzerine Bir Araştırma

2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi, 27 - 29 December 2019, pp.778-787

Dijital Göçmenlerle Dijital Yerlilerin Bir Sanal Topluluktaki Davranışları Üzerine Karşılaştırma

2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi, 27 - 29 December 2019, pp.766-777

Bir Sanal Organizasyonun İzleme ve İzlenme Etkilerine Dair Bir Model

Current Debates on Social Sciences Human Studies 3, Turkey, 23 - 24 November 2019

Yeşil Yönetim Anlayışı Bağlamında İşletmelerde Yeşil Maliyet ve Yeşil Kâr/Zarar Kavramları Üzerine Bir Tartışma

ICHUS 2. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2019, pp.164-173

ROBOT İŞÇİLERİN İŞÇİ ÖLÜMLERİNİ ÖNLEYEBİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA

I. Uluslararası X. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, Adana, Turkey, 23 - 26 October 2019, pp.377-385

Z Kuşağı’nın Instagram’ın Olumsuz Yönleri Algısını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.967-980

Z Kuşağı’nın Instagram’ı Kullanma Tercihlerini Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.953-966

Geleceğin İşgücü Olarak Z Kuşağının Dijital Teknolojiye Yönelik Tutumları

5th InternationalSymposium on Multidisciplinary Studies, Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2018

Geleceğin Akıllı İşletmeleri Projeksiyonunda Yeni İşgücü Olarak Z Kuşağının Teknolojiye Yönelik Tutumları

I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2017), 5 - 08 October 2017, pp.58-65

STK larda İyi Yönetişim ve AKUT Örneği

I. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 4 - 06 June 2004, pp.149-158 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Bir Sanal Organizasyonun İzleme ve İzlenme Etkilerine Dair Bir Model

in: Current Debates on Social Sciences / Human Studies 3, Salih Çeçen, Ömer Kahya, Şafak Bozgun, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, pp.518-530, 2019

THE HISTORY OF THE ARTIFICIAL INTELLIGENCEAS AN ALTERNATIVE WORKFORCE AND THEPOSSIBLE OPPORTUNITIES/THREATS FOR ITSFUTURE

in: Business and Management, Sefer YILMAZ, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.83-99, 2019

Z Generation Attitudes towards Digital Technology as the Workforce of the Future

in: Sosyal Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar-2018, Burak ERYILMAZ,Kurtuluş ÖZLÜ,Yusuf Bahadır KESKİN,Cem YÜCETÜRK, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.469-488, 2018

DIGITAL LEADERSHIP IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION AND DIGITAL TRANSFORMATIONS

in: CURRENT ACADEMIC STUDIES IN SICIAL SCIENCE 2018 VOL I, ERYILMAZ, BURAK, ÖZLÜ, KURTULUŞ, KESKİN, YUSUF BAHADIR, YÜCETÜRK, CEM, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.489-505, 2018

TARİH BOYUNCA KÖLELİK KAVRAMI VE YENİ BİR KÖLELİK MODELİ OLARAK YAPAY ZEKÂ

in: SOSYAL BİLİMLER İNSAN VE TOPLUM, ERDOĞAN, TÜRKAN, Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Ankara, pp.243-255, 2018

KAOS EKSENİNDE PARADOKSLARIN İŞLETMELERE YANSIMALARI VE PARADOKS YÖNETİMİ

in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLERDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR 4, ÇANKAYA, FİKRET, KAYIKÇI, SABRİNA, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.381-392, 2018

Other Publications

Metrics

Publication

51
UN Sustainable Development Goals