Araştırma Alanları

  • Spor Bilimleri ve Teknolojisi

  • Beden Eğitimi ve Spor

  • Antrenörlük