Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The evaluation of foot pressure and postural structure of national golfers

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.53, ss.150-153, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

THREE-DIMENSIONAL ANGULAR KINEMATICS OF 200M FLAT-WATER SPRINT KAYAKING

ACTA MEDICA MEDITERRANEA, cilt.33, ss.291-294, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

UPPER EXTREMITY KINEMATICS OF FLAT SERVE IN TENNIS

SOUTH AFRICAN JOURNAL FOR RESEARCH IN SPORT PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION, cilt.38, ss.17-25, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

TWO-DIMENSIONAL KINEMATIC ANALYSIS OF CATCH AND FINISH POSITIONS DURING A 2000M ROWING ERGOMETER TIME TRIAL

SOUTH AFRICAN JOURNAL FOR RESEARCH IN SPORT PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION, cilt.36, ss.1-10, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE INFLUENCE OF A SINGLE BOUT OF WRESTLING EXERCISE ON SERUM LEVELS OF ISCHEMIA-MODIFIED ALBUMIN

JOURNAL OF EXERCISE SCIENCE & FITNESS, cilt.8, ss.67-72, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

3D KINEMATIC ANALYSIS OF OVERARM MOVEMENTS FOR DIFFERENT SPORTS

KINESIOLOGY, cilt.41, ss.105-111, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Physical fitness levels of blind and visually impaired goalball team players

ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCE, cilt.12, ss.247-252, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

8-10 YAŞ GRUBU YÜZÜCÜLERİN 25M FARKLI STİL YÜZME PERFORMANSLARININ MOTORİK ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, cilt.10, ss.94-103, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Investigating the Effect of Light Reaction Exercises on Agility-Quickness and ReactionTime of the U-20 Eootball Players

Journal of education and training science, cilt.6, ss.121-126, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The effects of impact forces and kinematics of two different stances at straight punch techniques in boxing

ARCHIVES OF BUDO SCIENCE OF MARTIAL ARTS AND EXTREME SPORTS, cilt.13, ss.35-39, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The investigation of the depression levels of parents of children with autism

Journal of Human Sciences, cilt.14, ss.4694-4700, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Impact of Core Training In Figure Skating on The Lower Extremity Kinematics of Loop and Toe Loop Jumps

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.11, ss.188-194, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effects of static and dynamic stretching on agility performance

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.43-47, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Accuracy and Velocity of the Elite Female Turkish Handball Players

International Journal of Sports Science, cilt.4, ss.21-26, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FARKLI ISINMA PROTOKOLLERİNİN SÜRAT PERFORMANSINA AKUT ETKİSİ

Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.19-25, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Accuracy determination of camera system used for sport motion analysis

International Journal of Human Sciences, cilt.5, ss.1-7, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Futbolcularda Farklı Isınma Protokollerinin Anaerobik Güce Etkisi

SPOR HEKİMLİĞİ, cilt.43, ss.1-8, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

50m ve 100 m Serbest Stil Yüzmede Kulaç Uzunluğu ve Kulaç Sıklığının Hıza Etkisi

M.Ü. Spor Bilimleri dergisi, cilt.7, ss.96-108, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüzme Sporuna Alt Yapı Oluşturmada İzmit Bölgesi Örneği

M.Ü. Spor Bilimleri dergisi, cilt.7, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hip structure and exercise

MORFOLOJİ, cilt.10, ss.53-55, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Fiziksel Yapının Denge Performansı İle Olan İlişkisinin İncelenmesi

ERPA 2019International Congresses on Education, Sakarya, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.270-276

The Effect of Proprioceptive and Strength Exercies on Calf Muscle Durability of Dancers

International Society for Engineers and Researchers International Conference on Physical Education and Sport Science, Washington, Kiribati, 21 - 22 Ekim 2018, ss.8-10

Sürat Koşularında Oluşan Yatay-Dikey Kuvvet ve Sıçrama Parametrelerinin Adım Uzunluğu ile İlişkisinin İncelenmesi

1. International Congress of Physical Education, Sport, Recreation and Dance, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018

Tekerlekli Sandalye ve Normal Okçuların Atış Biyomekaniğinin Karşılaştırılması

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Lara/ANTALYA, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017, ss.738-739

3D Biomechanical Analysis of Targeted and Non-Targeted Drag Flick Shooting Technique in Field Hockey and Training Strategies

3rd NTERNATIONAL CONFERENCE on LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL (ICLEL), Porto, Portekiz, 12 - 14 Eylül 2017, ss.153

The Investigation of the Depression Levels of Parents of Children with Autism

3 rd International CONFERENCE on LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL, Porto, Portekiz, 12 - 14 Eylül 2017

8-10 Yaş Yüzücülerin Motor Özellikleri İle 25m Farklı Stil Yüzme Derecelerinin Karşılaştırılması

The International Balkan Conference in Sport Sciences, Bursa, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2017, cilt.3

Elit Boksörlerde Farklı Vuruş Teknikleri ile Üretilen İmpuls Kuvveti Farklılıklarının Belirlenmesi

The 4th International Balkan Conference in Sport Sciences, Bursa, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2017, cilt.3

The Effects of Dynamic Training Shoes Exercises on Isokinetic Strength

18th International Conference on SportMedicine and Sport Science, roma, 8 - 10 Aralık 2016

The Effects of Impact Forces and Kinematics of Two Different Straight Punch Techniques in Boxing

18th International Conference on SportMedicine and Sport Science, ROMA, İtalya, 8 - 10 Aralık 2016

The effects of dynamic training shoes exercises on isokinetic strenght performance

18. world academy of science, engineering and technology confarence proceedings, Rome, İtalya, 8 - 09 Aralık 2016

Uygulamalı hareket analizi

9. Uluslararası katılımlı Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016

Spor Bilimlerinde Biyomekanik Uygulamalar

9.Uluslararası Katılımlı Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016

DETERMINING THE EFFECTS OF RECREATIVE ACTIVITIES ON SCHIZOPHRENIC PATIENTS

8th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE:PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTH, Pitesti, Romanya, 19 - 20 Kasım 2015, cilt.19, ss.298-304

Şizofrenide Egzersiz Programının Önemi

3. rekreasyon araştırmaları kongresi, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2015

şizofrenide egzersiz programının önemi

III.rekreasyon araştırmaları kongresi, Eskişehir, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2015, ss.206-210

Three Dimensional Kinematic Analysis of Flat water Sprint Kayaking

1st International Symposium of Sport Science, Engineering and Technology (ISSSET)., İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2015

The Effects of Slide Board Exercises on Aerobic Capacity of Beginner Rowers

1st International Symposium of Sport Science, Engineering and Technology (ISSSET)., İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2015

THE KINEMATIC ANALYSIS OF THE GRAB REAR TRACK AND FRONT TRACKSTART IN SWIMMING

12 int. scientific conference on trans. processes in sport, Podgorica, Sırbistan Ve Karadağ, 2 - 05 Nisan 2015, ss.12

Sokak Çocuklarına Yaptırılan Rekreasyon Aktivitelerinin Yaşam Doyum Düzeylerine Etkisi

1. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2012, ss.486-491

Kitap & Kitap Bölümleri

İnsan performansında fonksiyonel testler

gövde testleri, çiğdem Bulgan Arslan Başar, Editör, İstanbul Kitapevi, İstanbul, ss.211-241, 2018

Physical Education and Learning

The Effect of Pilates Exercises on Balance and Flexibility in the Figure Skaters, Papanikos Gregory T, Editör, Athens Institute for Education and Research,, Athens, ss.37-46, 2013

Physical Education and Learning

The Effect of Pilates Exercises on Balance and Flexibility in the Figure Skaters, Papanikos Gregory T., Editör, Athens Institute for Education and Research, Athens, ss.37-46, 2013

Bilirkişi Raporları