Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Atıksu ve Arıtılmış Atıksuyun Yeniden Kullanımı

Çevre ve Arıtım, pp.40-48, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Petrol Rafinerisi Endüstri Atık Yönetimi

4. Uluslararsı Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 14 November 2020

TAŞIT KAYNAKLI İÇ ORTAM PCB KİRLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: OTOPARK ÖRNEĞİ

14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Turkey, 17 - 20 April 2019, vol.1, pp.1-7

PCB Levels in Maternal Blood Serum

ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 26 - 28 October 2018, vol.1

EVALUATİON OF PAH LEVELS İN CAR PARKİNG DUST SAMPLES

International Agriculture, Environment and Health Congress, Aydın, Turkey, 26 - 28 October 2018, vol.1, pp.148-154

Gebe Kaninda Polibromo Difenil Eter (PBDE) Seviyeleri

7. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2017, pp.21

Level of PBDE in Automobile Air Conditioner Filter

International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), 8 - 10 May 2017, vol.1, pp.1-6

OFİS KLİMALARI TOZ ÖRNEKLERİNDE POLİBROMLU DİFENİL ETER (PBDE) SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ

13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 19 - 22 April 2017, vol.1, pp.1653-1662

Otomobil Klimalarında PCB seviyelerinin belirlenmesi

International Science and Technology Conference, Viyana, Austria, 12 - 15 July 2016, vol.1, pp.778-782

KOCAELİ İLİ YOL TOZLARINDA POLİKLORLU BİFENİL SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ

6. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, İzmir, Turkey, 7 - 09 October 2015

Kocaeli İli Yol Tozlarında Poliklorlu Bifenil (PCB) Seviyelerinin Belirlenmesi

6. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, İzmir, Turkey, 7 - 09 October 2015, pp.772-779

Review: Effects of radon in indoor air

5th International Earthquake Symposium, Kocaeli, Turkey, 10 - 12 June 2015, pp.389

Determination of Particulate Matter Concentrations in Different Microenvironments

Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, 4 - 07 September 2012

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarında Risk Değerlendirmesi Kablo Sektörü Örneği

Mersin Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Ulusal Çevre Sempozyumu, Mersin, Mersin, Turkey, 18 - 21 April 2007, pp.108