Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AN ANCIENT BEKTASHI SETTLEMENT: HOUSES AND FORMATION OF ROOM IN YORUK VILLAGE

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, sa.58, ss.69-88, 2011 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Furniture Wastes and Their Environmental Impacts as Being a Different Problem of Our Time

International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences, cilt.33, sa.1, ss.97-105, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A STUDY ON DETERMINING THE NEED FOR USE OF OUTDOOR SPACES IN HOUSES DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD

The Journal of Social Sciences, sa.50, ss.1-25, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Digital Technology and Interior Architecture

Mimarlık ve Yaşam, cilt.5, sa.2, ss.561-575, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Oyun Alanlarının Tarihi Gelişimi

Çocuk ve Gelişim Dergisi, cilt.3, sa.6, ss.60-75, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇOCUK MÜZELERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE İÇ MEKÂN YAKLAŞIMLARININİNCELENMESİ

ÇOCUK MÜZELERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE İÇ MEKÂN YAKLAŞIMLARININİNCELENMESİ, cilt.13, ss.398-411, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cyberpunk Türü ve Örnek Filmlerin İç Mekân Analizi

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, ss.62-83, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEVELOPMENT OF FURNITURE MANUFACTURING AND CURRENT SITUATION IN TURKEY

The Journal of International Social Research, cilt.13, sa.72, ss.4002-4015, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SALTANATIN YAZLIK SARAYI: BEYLERBEYİ SARAYI’NIN MEKÂN TASARIMIAÇISINDAN ÖNEMİ

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIESSCIENCES RESEARCH, cilt.7, ss.1902-1919, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihi Yapılarda Sürdürülebilirlik İlkesi Bağlamında Eskişehir Odunpazarı Evleri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.21, ss.187-213, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İç Mekânda Kullanım ve Teknik Özellikler Açısından Hereke Halısı

ART-E SANAT DERGİSİ, cilt.13, ss.395-421, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

GEÇMİŞTEN GELECEĞE DOĞRU BİR GEÇİŞ: KAPILAR

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIESSCIENCES RESEARCH, ss.1219-1243, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TARİHSEL SÜREÇTE YATAK ODALARININ GELİŞİMİ

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR), ss.860-884, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BAROK DÖNEM MOBİLYA VE MODA TASARIMI ARASINDAKİİLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Sciences, ss.1-32, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sürdürülebilirlik ve Mobilya Tasarımında Çevreci Yaklaşımlar

Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları DergisiInternational Journal of Humanities and Art Researches, cilt.6, sa.6, ss.81-99, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TARİHSEL SÜREÇTE GEMİ İÇ MEKÂNLARININ GELİŞİMİ

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.7, ss.1468-1480, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gözün Görme İşlevi ve Sanal İç Mimari Ürün

Mimarlık ve Yaşam, cilt.4, ss.155-165, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antik Dönemde Oturma Mobilyasının Öyküsü ve Tarihsel Süreçteki Yansımaları

Art- E Sanat Dergisi, cilt.12, ss.232-270, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mısır’da İslami Dönem Evleri ve Donatı Tasarımlarının Günümüze Yansıması

Mimarlık ve Yaşam Dergisi, cilt.4, ss.211-237, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

0-6 Yaş Grubu Çocuğun Dünyasında Mobilya Tasarımı, 64-76Furniture Design In The World Of 0-6 Age Group Child

RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES, cilt.7, ss.64-76, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİZANS UYGARLIĞI’NDA GÜNLÜK YAŞAM, MEKÂN VE MOBİLYA

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR), cilt.6, ss.22-41, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HİTİT UYGARLIĞINDA BÜYÜK TAPINAK MİMARİSİ VE ETKİLERİ

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.1761-1779, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

KENTSEL VE KÜLTÜREL BELLEK BAĞLAMINDA TARİHİ BİR ŞEHİR VE YAKIN ÇEVRESİ: GELİBOLU

Journal of Social And Humanities Sciences, cilt.5, ss.910-932, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

JUGENDSTIL İÇ MEKANLAR

Yapı, ss.37-42, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sanayileşme, Kentleşme ve Çevre İlişkisi: Kocaeli İli Örneği

Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları veTeknolojik Gelişmeler Dergisi, cilt.1, ss.29-43, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SANAYİLEŞME, KENTLEŞME VE ÇEVRE İLİŞKİSİ: KOCAELİ ÖRNEĞİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER DERGİSİ, ss.29-43, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ETRÜSK UYGARLIĞINDA YAŞAM ve TASARIM

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR, cilt.5, ss.566-583, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE KENTSEL YERLEŞİM VE KONUT GELİŞİMİ:GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İZMİT ÖRNEĞİ

The Journal of Social Science/SOBİDER, ss.99-122, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

19. YÜZYILDAN CUMHURİYET DÖNEMİNE TÜRK MOBİLYASANATI VE MOBİLYA ÜRETİMİNİN GELİŞİMİ

Turkish Studies /International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.12, ss.1308-2140, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

17. -20. Yüzyıl Arası Resim Sanatı Örneklerinde İstanbul Tasvirleri Ve Kentsel Bellek

Mimarlık ve Yaşam, cilt.2, ss.121-151, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

PEDESTRIAN BRIDGES AND PASSAGES IN TERMS OF SPACE DESIGN

International E-Journal of Advaces in Social Sciences, cilt.3, ss.139-145, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AÇIK HAVADA İBADET VE MEKÂN İLİŞKİSİ-GELİBOLU NAMAZGÂHLARI

TIDSAD Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.40-57, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Assessment of Indoor Ambient Air Quality of Houses in Turkey

IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology, cilt.11, ss.38-47, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

19. Yüzyıl Türk Sivil Mimarisinde Duvar Resmi Estetiği ve İstanbul Teması

Mimarlık ve Yaşam, ss.105-125, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

TRANSFORMATION FROM TENT TO ROOM: ROOM OF TRADITIONALTURKISH HOUSE

IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, cilt.3, ss.987-997, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

19 YÜZYIL OSMANLI DİNİ MİMARİSİ DEKORASYONUNDA DUVAR RESMİ SANATI BALKANLARDAN KALKANDELEN ALACA CAMİİ ÖRNEĞİ

Türk Kültürü ve Hacı Bektaşı Veli Araştırma Dergisi, cilt.1, ss.151-182, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Investigation of the House Stock in Turkey and Japan According to the Non Structural seismic Risks

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, cilt.2, ss.121-129, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kentlerde Yeni Yerleşim Alanlarının Gelişimi ve Katı atık Sorunu İzmit Yahyakaptan Mahallesi Örneği

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, cilt.2, ss.108-120, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

DİN VE TASAVVUF KÜLTÜRÜNDE ÇİLEHANE KAVRAMI VE MEKÂN ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN GELİBOLU ÇİLEHANESİ

Türk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, cilt.1, ss.175-196, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Mekân Tasarım Özellikleri Açısından Gelibolu Mevlevihânesi

Türk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, ss.43-67, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

AN ANALYSIS ON THE IMPORTANCE OF FURNITURE ERGONOMY IN INTERIOR ARCHITECTURE STUDIOS

V.ULUSLARARASI MOBİLYA KONGRESİ, Eskişehir, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2018

BATILILAŞMA/MODERNLEŞME DÖNEMİDEMİRYOLU POLİTİKASI VE İSTASYONBİNASI MİMARİSİ: İZMİT VE HEREKETREN İSTASYONLARI

ULUSLARARASI GAZİ AKÇA KOCA VE KOCAELİ TARİHİ SEMPOZYUMU, Kocaeli, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2017, ss.1635-1649

TİCARET MEKÂNLARINDA TARİHSEL GELİŞİM VE DEĞİŞİM İZMİT ÖRNEĞİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Uluslararası Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 26 - 29 Kasım 2015, cilt.1, ss.1-27

Osmanlı Barınma Kültüründe Mekânda Cinsiyet Ayırımı ve Günümüz Konutlarına Etkisi

ASEAD I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Sarajevo, Bosna-Hersek, 20 - 21 Mayıs 2017

19 Yüzyıl Türk Sivil Mimarisinde Duvar Resmi Estetiği ve İstanbul teması

21. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, Üsküp, Makedonya, 6 Mayıs - 10 Haziran 2016, ss.121-128

19.Yüzyıl Türk Sivil Mimarisinde Duvar Resmi Estetiği ve Ġstanbul Teması

Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2017, ss.501-508

PEDESTRIAN BRIDGES AND PASSAGES IN TERMS OF SPACE DESIGN

4th International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS), İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Şubat 2017, ss.931-937 identifier

TRANSFORMATION FROM TENT TO ROOM: ROOM OF TRADITIONAL TURKISH HOUSE

3rd International Conference on Advances in Education and Social Science (ADVED), İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2017, ss.391-401 identifier

The Development of Furniture Production in Ottoman Empire and Its Reflections to the Republic Period

IFC 2016 International Furniture Congress, Muğla, Türkiye, 13 Ekim 2015 - 14 Ekim 2016, ss.377-384

Sanayileşme Kentleşme ve Çevre İlişkisi Kocaeli İli Örneği

Ekoloji 2016 Adnan Aldemir Sempozyumu, Kars, Türkiye, 19 - 20 Mayıs 2016, cilt.1, ss.33

YAPILI ÇEVREDE KENDİLİĞİNDEN OLUŞUMLAR: KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇE ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI KENTSEL PLANLAMA-MİMARLIK-TASARIM KONGRESİ UPAD 2014, Kocaeli, Türkiye, 08 Mayıs 2014 - 11 Mayıs 2015, cilt.1, ss.457-470

Standardization of furniture Design and Production in Turkey

12th International Conference Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countries’xx Collaboration, Kocaeli, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, cilt.1, ss.355-360

Design Principlesand standardization of Seating Furniture in The Historical Process

12th International Conference Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countriıes’xx Collaboration, Kocaeli, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, cilt.1, ss.377-382

Küreselleşme Sürecinde Türkiye de Konut Mimarisinin Değişimi ve Etkileri

Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2014, cilt.1, ss.267-294

Sultan II Abdülhamid in Mobilya Sanatına İlgisi ve Tamirhanei Hümayun

II.Abdülhamid Sempozyumu-Türk Tarih Kurumu, Selanik, 19 - 22 Şubat 2014, cilt.3, ss.159-201

Design principles of seating furniture in the historical process

The XXVIITH International Conference Research for Furniture Industry, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Ocak 2015, cilt.1, ss.64-69

Osmanlı Saray Mobilyalarında Ergonomi Tasarımı: Dolmabahçe Sarayı örneği

18.ULUSAL ERGONOMİ KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 8 - 10 Ocak 2015, ss.38

Mimar Kemaleddin ve Üsküdar daki Eserleri

8. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Ekim 2014, cilt.3, ss.239-253

Yapılı Çevrede Kendiliğinden Oluşumlar Kocaeli İli İzmit İlçe Örneği

1. Uluslararası Kentsel Planlama Mimarlık Tasarım Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2014, cilt.1, ss.457-471

Gelibolu da Değişen Yerleşim Kültürü ve Geleneksel Konutlardan Apartmanlaşmaya Dönüşüm

3. Uluslararası Gelibolu Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 9 - 10 Mayıs 2013, ss.445-463

Üsküdar da Oryantalist Esintiler

7. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2011, cilt.1, ss.15-22

Heykel Sempozyumlarının Şehir Kimliğine Katkıları ve Hereke Heykel Sempozyumu

1. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 20 - 22 Mart 2006

“Kentsel Mekan Tasarımında Fiziksel Çevre Kurucu Öğesi Olarak Heykel: Kocaeli Örneği

Günümüz Türk Heykel Sanatının Sorunları Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 15 Ağustos 2005, ss.87-98

Heykelin Sanatsal Bir Olgu Olarak Kentsel Tasarım Unsurları İçindeki Önemi

Günümüz Türk Heykel Sanatının Sorunları, Kocaeli, Türkiye, 16 - 17 Eylül 2005

Kentsel Mekan Tasarımında FizikselÇevre”

günümüz Türk Heykel Sanatının Sorunları, Kocaeli, Türkiye, 15 Ağustos 2005, ss.87-98

Batılılaşma Sürecinde Yaşam Alışkanlıklarında Meydana Gelen Değişimlerin Konut Planlamalarına Etkisi

LIVENARCH 2003 Livable Environments & Architecture 2nd International Congress, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2003, cilt.1, ss.389-396

Tanzimattan Günümüze Fiziksel Çevre Düzenlemesi Ve Fiziksel Çevre Kurucu Öğelerinin Gelişimi

2. Uluslararası Kent Mobilyaları Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2003, cilt.1, ss.100-109

Kentleşme Kent Kimliği Tarihi Kent Ve Kent Mobilyaları İlişkisinin İzmit Örneğinde İncelenmesi

2. Uluslararası Kent Mobilyaları Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2003, cilt.1, ss.199-206

Ülkemizde sanat ve sanatçı kavramları ile sanat eğitiminin bukavramlara etkisi.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi I. Ulusal Sanat Eğitimi ve SorunlarıSempozyumu Bildirileri., Çanakkale, Türkiye, 03 Mayıs 1999, ss.113-116

Kitap & Kitap Bölümleri

PROPORTION AND ORDER IN ARCHITECTURAL DESIGN

Research & Reviews in Architecture, Planning and Design, H.Burçin HENDEN ŞOLT, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.1-26, 2021

Tasarım ve Tasarım Süreci

İKSAD International Publishing House, Ankara, 2020

MODERNIZATION AND CHANGE OF HOUSING INTURKEY

ENGINEERING ANDARCHITECTURESCIENCESTheory, Current Researches and New Trends, Asst. Prof. Dr. Can ÇİVİ Asst. Prof. Dr. Tuncay YILMAZ, Editör, IVPE Publishing, Cetinje, ss.195-213, 2020

DİJİTAL TEKNOLOJİ VE İÇ MEKÂNLAR

DİJİTAL(İN) RİTMİİLETİŞİM, MEDYA VE KÜLTÜR ALANLARINDAYENİ PERSPEKTİFLER, Selma KOÇ AKGÜLBetül PAZARBAŞI, Editör, Hiper Yayın, İstanbul, ss.288-314, 2020

STORAGE FURNITURE FROM TRADITIONAL TO THE CONTEMPORARY IN TURKISH HOUSE

Theory and Research inArchitecture, Planning andDesign, Prof. Dr. Ruba KasmoAssist. Prof. Dr. Lana Kudumovic, Editör, GECEPUNBLISHING, Ankara, ss.1-16, 2020

Indoor Air Quality

RESEARCH REVIEWS IN ENGINEERING, Gülden BAŞYİĞİT KILIÇ, Ahmet ÇİFÇİ, Altan YILMAZ, Editör, Gece Kitaplığı, ss.225-238, 2019

Indoor Air Quality

Research Reviews in Engineering, Gülden Başyiğit Kılıç, Ahmet Çiftçi, Altan Yılmaz, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.225-238, 2019

ÇEVRESEL ETKİLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ

Mühendislik Alanında Araştırma Makaleleri, Günday,Abdurrahman,Minaz,Mehmet Recep, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.131-156, 2019

METHODS AND RECOMMENDATIONS ON EVULATION OF FURNITURE WASTES FROM ECOLOGİCAL ASPECTS

THE MOST RECENT STUDIES IN SCINCE AND ART, HASAN ARAPGILIOĞLU, ATILLA ATİK, SALİM HZIROĞLU, ROBERT ELLIOT, DİLEK ATİK, Editör, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, ss.1042-1053, 2018

GELENEKSEL TÜRK EVİ ODA DEKORASYONUNDA KULLANILAN MALZEME VE TEKNİKLER: SAFRANBOLU YÖRESİ EVLERİ

MİMARLIK PLANLAMA VE TASARIMDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR, ÇİĞDEM EREN, HASAN BABACAN, TANJA SOLDATOVİC, NİHADA DELOBEGOVİC DZANIC, Editör, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, ss.201-214, 2018

DESIGN PHILOSOPHY IN THE DESIGN OF THE SPACE in 20th and 21st CENTURY and CONCEPTUAL APPROACH”

RESEARCHES ON SCIENCE AND ARTIN 21ST CENTURY TURKEY, Prof. Hasan ARAPGIRLIOGLUAssist. Prof. Atilla ATIKProf. Robert L. ELLIOTAssoc. Prof. Edward TURGEON, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.771-780, 2017

İletişim Bağlamında Mekan Tasarımına Etki Eden Unsurların Belirlenmesi

İLETİŞİM ÇALIŞMALARI, AYDIN ZİYA ÖZGÜR,AYTEKİN İŞMAN, Editör, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Sakarya, ss.15-36, 2016

Painter Ahmet Zeki Kocamemi: The Position of Kocamemi in the Interior Architecture Department in the Academy and in the Design of Furniture

1st International Symposium ‘Education in Interior Architecture’ in the Year of German- Turkish Research, Education and Innovation, Yıldız Pelin, Editör, Cambridge Scholars Publishing, ss.175-186, 2016

Sanatın Öyküsü

Edebiyatta Mimarlık, Akarsu, Temel, Erdoğan , Nevnihal, Editör, YEM Yayınevi, İstanbul, ss.555-566, 2016

İletişim Bağlamında Mekan Tasarımına Etki Eden Unsurların Belirlenmesi

İletişim Çalışmaları 2016, Özgür, Aydın, Ziya, İşman, Aytekin,, Editör, Sakarya Üniversitesi- ITICAM, Sakarya, ss.15-36, 2016