Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

YouTube Advertising Value and Its Effects on Purchase Intention

Journal of Global Business Insights, cilt.4, ss.141-155, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Reklamlarda Kullanılan Korku Öğesine Karşı Tüketicilerin Sergilemiş Olduğu Tutumlar

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, cilt.10, ss.203-219, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Marka Kişiliğinde Samimiyet Algısının Marka Bağlılığı Üzerindeki Etkisi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), ss.171-184, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Medyada Yer Alan Markalara İlişkin Marka İmajının Güven Üzerindeki Etkisi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.87-96, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investors Purchasing Behaviour via a Behavioural Finance Approach

International Journal of Business and Management, cilt.6, sa.7, ss.147-152, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Use of Decision Making Styles as a Market Segmentation Variable A Study in Turkey

The Journal of American Academy of Business, Cambridge, ss.223-229, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Temel Pazarlama Bileşenleri Açısından Muhasebe Verilerinin Kullanılması Pazarlama Muhasebesi

KOSBED-Kocaeli Üniversitsi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.77-101, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Demographic and Psychographic Factors That Affect Environmentally Conscious Consumer Behavior A Study at Kocaeli University in Turkey

The Journal of American Academy of Business, Cambridge, ss.323-329, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Marka Değerleme Yöntemleri ve Marka Değerinin Mali Tablolara Yansıtılması

MUFAD - Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss.210-219, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tüketici Kişilik Özellikleri ile Marka Güveni Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma

International Marmara Social Sciences Congress (Autumn 2019), Kocaeli, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.380-388

Tüketici Kişilik Özellikleri İle Marka Güveni Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Marmara Sosyal Bilimler Kongresi IMASCON Güz, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019

Marka Yarar Boyutlarının Marka Aşkı Üzerine Etkisi

Uluslararası Marmara Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.515-522

Marka Yarar Boyutlarının Marka Aşkı Üzerindeki Etkisi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (BAHAR 2019), Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.515-522

Infleuncer Özelliklerinin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi

24. Pazarlama Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2019, cilt.1

The Effect of Consumers Purchasing Behavior on Post Purchase Behavior in Blog Sites

21.Pazarlama Kongresi (Uluslararası), 6 - 08 Ekim 2016, cilt.2, ss.515-524

ETNOSENTRİZM İLE TÜRK ÜRÜNLERİ SATIN ALMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

I. International Black Sea Business Administration Symposium, 16 Mayıs - 18 Haziran 2016, ss.386-395

Kitap & Kitap Bölümleri

Karar Verme ve Tüketici Davranışı

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI - Satın Alma, Sahip Olma ve Varoluş / CONSUMER BEHAVIOR - Buying, Having, and Being, Nurettin Parıltı, Elif Akagün Ergin, Editör, Nobel, Ankara, ss.206-247, 2020

Algılama

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI - Satın Alma, Sahip Olma ve Varoluş / CONSUMER BEHAVIOR - Buying, Having, and Being, Nurettin PARILTI, Elif Akagün ERGİN, Editör, Nobel, ss.172-205, 2020

Pazarlama İlkeleri

Nobel Akademik Yayıncılık, Kocaeli, 2019