Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ÇOCUK KÜTÜPHANELERİNİN OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN GÖRSEL ALGI GELİŞİMİNE UYGUN TASARLANMASI

Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.3, pp.370-400, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Öğrencilerin Eğitim Mekânlarında Görsel Algı Üzerinden İç Mekân Tasarım Ölçütlerinin Belirlenmesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.23, no.3, pp.1192-1210, 2021 (Other Refereed National Journals)

EĞİTİM YAPILARINDA KONFERANS SALONU TASARIMININ ÇOCUKLARIN DİKKAT SÜRESİ İLE İLİŞKİSİ

Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi, vol.1, no.6, pp.120-135, 2021 (Other Refereed National Journals)

Cephe Tasarımında Sembolizm ve İsmailiye Sarayı Cephesindeki Değişim Süreci

Asia Minor Studies, vol.9, no.2, pp.841-851, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tarihi Yapıların Yeniden İşlevlendirilmesinde Herkes İçin Tasarım, Cinci Han Örneği

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssrj, vol.10, no.2, pp.498-514, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

MEKÂN VE KİMLİK ETKİLEŞİMİ BAĞLAMINDA “UZAK” FİLMİNİN ANALİZİ

EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES HUMANITIES, vol.7, no.7, pp.18-32, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE PROCESS OF CREATIVITY AND CONCEPT DEVELOPMENT IN INTERIOR ARCHITECTURE DESIGN EDUCATION

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, vol.10, pp.271-284, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

DİN VE İNANÇLARDA SUYUN ÖNEMİ VE MİMARİYE YANSIMASI ELHAMRA SARAYI ÖRNEĞİ

TİDSAD Türl İslam dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.1, pp.59-76, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kent Meydanı Kavramının Değişen Anlamı Ve İzmit Üçyol Meydan Uygulaması

e -Journal of New World Sciences Academy, NWSA-Social Sciences, vol.9, pp.1-20, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mevcut Yapı Stoğunda Deprem İçin Tasarım

KMİM Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Dergisi, vol.1, pp.115-124, 2010 (Other Refereed National Journals)

Mimari Tasarımda Teknoloji Kullanımı Bakımından Sürdürülebilirlik Kavramının İrdelenmesi

Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi, vol.1, no.40, pp.58-66, 2008 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Mimari Tasarımda Sürdürebilirlik kavramı

TASARIM, vol.1, pp.102-104, 2006 (Other Refereed National Journals)

Artnouveau Architecture in Istanbul

FUREX İnternational Furniture Magazine, vol.1, pp.81, 2005 (Non-Refreed Journal)

Bir Mekan Olarak Mutfağın Dili

Mutfak- Banyo- Seramik, vol.1, pp.62-63, 2005 (Other Refereed National Journals)

Deprem Sempozyumunun Ardından

Tasarım, vol.1, pp.151, 2005 (Other Refereed National Journals)

Konutta Çocuk İçin Oda Tasarımı

Çocuk Moda, vol.1, pp.64-66, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Kimliğimizin Modernizimle Savaşı

Tasarım, vol.41, pp.132-135, 2004 (Other Refereed National Journals)

Çocuk İçin Yatak Odası Tasarımı

Furex İnternatıonal Furniture Magazine, vol.1, pp.108-110, 2004 (Non-Refreed Journal)

Barınma İhtiyacı ve Kalıcı Konutlar

Tasarım, vol.1, pp.102-105, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MEKÂN VE KİMLİK ETKİLEŞİMİ BAĞLAMINDA“UZAK” FİLMİNİN ANALİZİ

V. INTERNATIONALEUROPEAN CONFERENCE ONSOCIAL SCIENCES, İzmir, Turkey, 18 - 19 July 2020, pp.59-60

Positive and negative sides of lighting standartdization of Public Builnigs şn Turkey

12. International Conference "Standardization, Protypes and Quality: A means of Balkan Countries collaboration", 22 - 24 October 2015

Okul Öncesi Eğitim Sistemlerinin İç Mekan Tasarımlarında Algısal Sınırlamalar

9. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Edirne, Turkey, 21 - 22 April 2015, pp.55-62 Sustainable Development

Okul Öncesi Eğitim Sistemlerinin İç Mekân Tasarımlarında Algısal Sınırlamalar

9. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Edirne, Turkey, 21 - 22 April 2015, vol.1, pp.55-62 Sustainable Development

POSITIVE AND NEGATIVE SIDES OF LIGHTING STANDARDIZATION OF PUBLIC BUILDINGS IN TURKEY

12th International Conference on Standardization, Protypes and Quality - A Means of Balkan Countries Collaboration, Izmit, Turkey, 22 - 24 October 2015, pp.369-375 identifier

AN ANALYSIS OF INDOOR DESIGN CRITERIA AS A RESULT OF STANDARDIZATION IN HOUSING PRODUCTION

12th International Conference on Standardization, Protypes and Quality - A Means of Balkan Countries Collaboration, Izmit, Turkey, 22 - 24 October 2015, pp.383-389 Sustainable Development identifier

MODULAR COORDINATION PRINCIPLES AND EFFECT OF METHODS ON INTERIOR DESIGN

12th International Conference on Standardization, Protypes and Quality - A Means of Balkan Countries Collaboration, Izmit, Turkey, 22 - 24 October 2015, pp.361-367 Sustainable Development identifier

Sosyal Çevre ve Kent Mobilyası Kimliği İzmit Bekirdere Üçyol Meydanı Örneği

1. Uluslararası Kentsel Planlama, Mimarlık, Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 11 May 2014, vol.2, pp.1003-1012

Kentsel Yaşam Kalitesi Bağlamında Meydanların Kullanıcı Odaklı Ele Alınışı ve Kocaeli Bekirdere Üçyol Meydanı

1. Uluslararası Kentsel Planlama, Mimarlık, Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 11 May 2014, vol.1, pp.539-553

Kent Meydanı Yapay Aydınlatması Kriterleri

1. Uluslarası Kentsel Planlama, Mimarlık, Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 11 May 2014, vol.1, pp.417-426

Urban Identity Globalization Urban Transformation Triangle And Practices in 28 Haziran Neighbourhood

Environment And Design 2014, İstanbul, Turkey, 11 - 12 December 2014, vol.1, pp.369-380

Books & Book Chapters

DÜNDEN BUGÜNE GELECEĞIN KONUTLARINDA PLASTIĞIN SERÜVENI

in: Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler -1, DOÇ. DR GÜLBİN ÇETİNKALE DEMİRKAN, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.1-32, 2021

BAUHAUS’UN EĞITIM ANLAYIŞI VE TÜRKIYE’DEKI MIMARLIK TEMEL ALANI EĞITIMINE YANSIMALARI

in: Mimarlık- Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, DOÇ. DR GÜLBİN ÇETİNKALE DEMİRKAN, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.63-80, 2021

Endüstri Devrimi İle Sanat Ve Tasarımın Dönüşümü

in: Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Güncel Çalışmalar, Dr. Öğr. Üy. Bige Şimşek İlhan, Editor, Platanus Publising, İzmir, pp.21-42, 2021

İÇ MEKÂN TASARIMININ FENOMENOLOJİK VE GÖZMERKEZCİ YÖNTEMLERLE KAHVE MEKÂNLARI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

in: Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Akademik Çalışmalar, Seyhan Yardımlı, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.1-20, 2020

İÇ MEKÂN TASARIMININ FENOMENOLOJİK VE GÖZMERKEZCİYÖNTEMLERLE KAHVE MEKÂNLARI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

in: Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Akademik Çalışmalar, seyhan Yardımlı, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.1-20, 2020

KÜLTÜRÜN BiÇiME YANSIMASI: GELENEKSEL JAPON KONUTU ÜZERiNDEN iNCELEMELER

in: Kavramdan Biçime Yolculuk, Didem ERTEN BİLGİÇ, Ali PARSA, Özgü ÖZTURAN, Editor, EFEAKADEMİ, İstanbul, pp.151-166, 2020

KAVRAM BİÇİM STRÜKTÜR İLİŞKİSİ ÜZERİNDEN DAİREDEN KUBBEYE GEÇİŞİN ÖYKÜSÜ

in: Kavramdan Biçime Yolculuk, Didem ERTEN BİLGİÇ, Ali PARSA, Özgü ÖZTURAN, Editor, EFEAKADEMİ, İstanbul, pp.115-130, 2020

Mimari Tasarımda Su Öğesinin Kullanımı ve Elhamra Sarayı Örneği

in: Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar, Prof. Dr. Bülent OKUR, Dr. Gül Banu DAYANÇ KIYAT, Dr. Ebru ATEŞOK, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.567-579, 2019

İslam Mimarisinde Geometri ve Elhamra Sarayı Örneği

in: Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar, Prof. Dr. Bülent OKUR, Dr. Gül Banu DAYANÇ KIYAt, Dr. Ebru ATAŞOK, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.581-591, 2019

Conceptual Flux in Residential Space: The New and The Old

in: Contemporary Issues in Housing Design, Kutay Güler, Editor, Cambridge Scholarship Publishing, Cambridge, pp.46-67, 2018

Değirmendere Geleneksel Şehir Dokusu, Geleneksel Değirmendere Evleri

in: Kır ile Kent Arasında Bir Yer Değirmendere, Mine ARTU, Editor, Gölcük Belediyesi, Kocaeli, pp.69-191, 2014

Kaptan-ı Derya Sadrazam Halil Paşa Çeşmesi

in: İstanbul daki Kaptan ı Derya Çeşmeleri ve Sebilleri, Engin ÖZDENİZ, Editor, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İstanbul, pp.205-207, 1995