Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Auxetik Davranış ile Mimari Tasarım Deneyimi

Mimarlıkta Sayısal Tasarım Sempozyumu, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2020