Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Interaction of a new copper(II) complex by bovine serum albumin and dipeptidyl peptidase-IV

JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, cilt.1177, ss.317-322, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Potentiometric and Spectrophotometric Studies of the Complexation of Lanthanum(III) with Adrenaline, Noradrenaline, and Dopamine

JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA, cilt.57, ss.967-973, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Schiff bazı içeren yeni Cu(II) karışık ligand kompleksinin sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik özelliklerinin araştırılması

32. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Kimya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2020, ss.154

Investigation of Synthesis, Characterization and Biological Properties of Water Soluble Cu(II) Mixed Ligand Complexes

1st International Ankara Conference on Multidisciplinary Studies, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Ağustos 2020, ss.291-292