Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Şiddet Tekelinin Tarihsel Gelişimi ve Bugüne Dair Notlar

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.68, ss.57-82, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şiddet Tekelinin Tarihsel Gelimi ve Bugüne Dair Notlar

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.68, ss.57-82, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Siyasi İktidarın Geçirdiği Döşümler Bağlamında Cezalandırmanın Seyri

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, ss.39-58, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Siyasi İktidarın Geçirdiği Dönüşümler Bağlamında Cezalandırmanın Seyri

Türkiye Barolar Birliği Degisi, ss.39-58, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Küreselleşme ve Demokrasi

International Congress on Current Debates in Social Sciences, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 02 Mayıs 2019, ss.103

Kitap & Kitap Bölümleri

Konut Hakkı ve Küreselleşmenin Konut Hakkı Üstündeki Etkileri

Global Challenges in Development, Finance and Education, İsmail Şiriner, Marcel Meciar, Editör, Ijopec Publication, London, ss.139-153, 2019

Konut Hakkı ve Küreselleşmenin Konut Hakkı üstündeki etkileri

Global Challenges in Development Finance and Education, İsmail Şiriner, Macel Meciar, Editör, IJOPEC Publication, London, ss.139-153, 2019

Effects of Globalization on Social State.

"Globalisation Dimensions & Impacts", İsmail Şiriner, Lubom?r Nenicka, Editör, Ijopec Yayınevi, Londra, ss.17-28, 2011