Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İkinci Dünya Savaşında Türkiye’nin Ekonomik Kısıtları

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.47-67, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OSMANLI MALİ SİSTEMİNDE İRÂD-I CEDİD HAZİNESİ VE MUHASEBE KAYITLARI (1799-1800)

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.252-275, 2017

Osmanlı Devleti’nde Reklamın Tarihsel Gelişimi ve Ekonomiye İlk Yansımaları

Sosyal Bilimler Metinleri, cilt.1, no.1, ss.86-104, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OSMANLI DEVLETİ’NDE REKLAMIN TARİHSEL GELİŞİMİ VE EKONOMİYE İLK YANSIMALARI

SOSYAL BİLİMLER METİNLERİ, ss.86-104, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Sürgün Bir Alman Neoliberal Wilhelm Röpke

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of Social Sciences, cilt.16, ss.23-34, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NEOKLASİK İKTİSADİ DÜŞÜNCEYE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ THORSTEIN BUNDE VEBLEN

BALKAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES BALKAN SOSYAL BILIMLER DERGISI, cilt.5, ss.106-114, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Neoklasik İktisadi Düşünceye Eleştirel Bir Bakış : Thorstein Bunde Veblen

Balkan Journal of Social Sciences, cilt.5, ss.106-114, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ECONOMIC AND SOCIAL EFFECTS OF INFLATION A STUDY ON TURKEY

ASOS JOURNAL, ss.81-97, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XV VE XVI. YÜZYILLARDA YENİPAZAR ŞEHRİ

Akademik Bakış, ss.1-8, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XVI. Yüzyılda Üsküp Şehri

Türk Dünyası Araştırmaları, ss.95-103, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

19. YÜZYILDA ÇİN’DEN ÜLKE DIŞI’NA GÜMÜŞ PARA AKIŞI

IV. European Congress on Economic Issues, Kocaeli, Türkiye, 15 - 17 November 2018, ss.71-72

16. VE 17. YÜZYILLARDA OSMANLI VE İSPANYA’NINAKDENİZ TİCARETİ ÜZERİNE REKABETİ

IV. European Congress on Economic Issues, Kocaeli, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018, ss.36-37

BİR OYUN TEORİSİ ANALİZİ: TIMAR SİSTEMİ

İCEFE, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2018, ss.12-13

1923-1924 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin Sosyokültürel ve Ekonomik Sonuçları

2nd International Conference on ”Scientific Cooperation for the Future in Economics and Administrative Sciences”, Athens, Yunanistan, 6 - 08 Eylül 2017

CUMHURİYET DÖNEMİNDE EKONOMİDE DEVLETİN ROLÜ:SÜMERBANK

ICOMEP’17 International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 May 2017

Türkiye Ekonomisinde Cari Açık Sorununun Yapısal Nedenleri ve Sürdürülebilirliği (2002-2016)

European Congress On Economic Issues, Kocaeli, Türkiye, 30 Mart - 01 Nisan 2017, ss.135-136

1929 Dünya Ekonomik Krizinin Sebepleri ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme

European Congress on Economic Issues, Kocaeli, Türkiye, 30 Nisan - 01 Mayıs 2017, ss.135-137

Osmanli Devleti’nde Reklamin Tarihsel Gelişimi ve Ekonomiye İlk Yansımaları

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, cilt.3, ss.2667-2685

Türkiye nin Petrol Bağımlılığının Tarihsel Gelişimi ve Ekonomik Etkileri

Uluslararası Enerji ve Güvenlik Konresi, Kocaeli, Türkiye, 15 - 17 April 2014, cilt.1, ss.199-211

SSCB Döneminde Kırgızistan da Kolhozlar

Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabad, Kırgızistan, 11 - 13 June 2007, cilt.1, ss.221-227

Kitap & Kitap Bölümleri

Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları II

16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı ve İspanya’nın Akdeniz Ticareti Üzerine Rekabeti, Ayhan ORHAN, M. Rıdvan İNCE, Sedanur DEMİR, Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.267-279, 2019

Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları II

19. Yüzyılda Çin’den Ülke Dışına Gümüş Para Akışı, Ayhan ORHAN, M. Rıdvan İNCE, Sedanur DEMİR, Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.229-245, 2019

Researches in Economics, Econometrics Finance

Analysis Of A Game Theory: Tiimar System In Ottoman Empire/BİR OYUN TEORİSİ ANALİZİ: OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA TIMAR, Hilal Yıldız, Ahmet Sedat Aybar, Editör, IJOPEC Publication Limited, London, ss.89-95, 2019

DÜNDEN BUGÜNE EKONOMİ YAZILARI III

Osmanli Para Sisteminde Tağşiş Uygulamalarinin Ekonomik Ve Sosyal Etkileri, Mehmet Çağrı GÖZEN, Özgür Bayram SOYLU, Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.55-63, 2019

Siyasal, Ekonomik ve Entelektüel Boyutlarıyla İyi Yönetişim

Dijial Devlet ve İyi Yönetişimin Kökleri, Mehmet Karakaş, Selin Karatepe, Fatma Benli, Editör, Beta, İstanbul, ss.409-432, 2018

Siyasal, Ekonomik ve Entelektüel Boyutlarıyla İyi Yönetişim

Dijital Devlet ve İyi Yönetişimin Kökleri, Mehmet Karakaş, Selin Karatepe, Fatma Benli, Editör, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul, 2018

Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları

1929 Dünya Ekonomik Krizinin Sebepleri Ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme, Selçuk Koç, Sema Yılmaz Genç, Editör, UMUTTEPE, Kocaeli, ss.242-268, 2017

Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları

Türkiye Ekonomisinde Cari Açık Sorununun YapısalNedenleri ve Sürdürülebilirliği (2002-2016), Selçuk Koç, Sema Yılmaz Genç, Kerem Çolak, Editör, Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, ss.101-130, 2017

Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları

Türkiye Ekonomisinde Cari Açık Sorununun Yapısal Nedenleri ve Sürdürülebilirliği (2002-2016), Selçuk Koç, Sema Yılmaz Genç, Kerem Çolak, Editör, Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, ss.101-130, 2017