Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Thyroid gland metastasis from breast cancer: a case report

Journal of Research in Clinical Medicine, cilt.8, ss.15, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Metastatic MEN1 Syndrome Treated with Lutetium-177 – A Case Report

European Endocrinology, cilt.15, ss.92, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Test Öncesi Anksiyetenin Oral Glukoz Tolerans Test Sonuçlarına Etkisi

56. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi., Kocaeli, Türkiye, 3 - 07 Kasım 2020

İnflamasyonla ilişkili hemogram parametreleri DiabetesMellitusun birgöstergesi olabilir mi?

56. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi., Kocaeli, Türkiye, 3 - 07 Kasım 2020

Papillary Thyroid Carcinoma Presented as a Primary Renal Tumor with Multiple Pulmonary andBone Metastases: A Case Report

Postgraduate Training Course inClinical Endocrinology, Zagreb, Hırvatistan, 5 Nisan - 06 Haziran 2019, cilt.13, ss.95 Creative Commons License identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

TRANS ERKEKLERDE ENDOKRIN YAKLASIM

Cinsiyet Disforisi Multidisipliner Yaklaşım İlkeleri, Dr. Seher Şirin, Prof. Dr. Aslıhan Polat, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Kocaeli, ss.167-180, 2020

TRANS KADINLARDA ENDOKRIN YAKLASIM

Cinsiyet Disforisi Multidisipliner Yaklaşım İlkeleri, Dr. Seher Şirin, Prof. Dr. Aslıhan Polat, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Kocaeli, ss.123-135, 2020

Uygunsuz TSH sekresyonu sendromu: Tiroid hormon direnci (Bozulmuş tiroid hormon duyarlılığı)

Türkiye Klinikleri 2019Tanı ve Tedavide Güçlük Yaratan Tiroid Hastalıkları, Belgin Efe, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.41-48, 2019