Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Chronic Glucocorticoid Exposure on Brown Adipose Tissue in Cushing's Disease

HASEKI TIP BULTENI-MEDICAL BULLETIN OF HASEKI, cilt.59, sa.2, ss.133-138, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

İnflamasyonla İlişkili Hemogram Parametreleri Diyabetes Mellitusun Bir Göstergesi Olabilir Mi?

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.39-42, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Estrogen Receptor-Alpha Expression and The Correlation Between Pathologic and Clinical Features in Parathyroid Adenomas

Medical Journal of Western Black Sea, cilt.4, sa.2, ss.78-85, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Thyroid gland metastasis from breast cancer: a case report

Journal of Research in Clinical Medicine, cilt.8, sa.1, ss.15, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Metastatic MEN1 Syndrome Treated with Lutetium-177 – A Case Report

European Endocrinology, cilt.15, sa.2, ss.92, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Test Öncesi Anksiyetenin Oral Glukoz Tolerans Test Sonuçlarına Etkisi

56. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi., Kocaeli, Türkiye, 3 - 07 Kasım 2020

İnflamasyonla ilişkili hemogram parametreleri DiabetesMellitusun birgöstergesi olabilir mi?

56. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi., Kocaeli, Türkiye, 3 - 07 Kasım 2020

Papillary Thyroid Carcinoma Presented as a Primary Renal Tumor with Multiple Pulmonary andBone Metastases: A Case Report

Postgraduate Training Course inClinical Endocrinology, Zagreb, Hırvatistan, 5 Nisan - 06 Haziran 2019, cilt.13, ss.95 Creative Commons License identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

BRİTTLE DİYABETES MELLİTUS’TA PREOPERATİF YAKLAŞIM

Preoperatif Değerlendirmede İç Hastalıkları Prensipleri, Efe Edem,Emin Murat Akbaş,Levent Demirtaş,Ali Murat Sedef,Erdem Çankaya,Nedin Ongun,Özlem Kudaş,Müjgan Gürler,Feride Marım,Pınar Ayvat,Can Özlü, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.231-234, 2020

Adrenal Yetmezlik ve Diğer Endokrinolojik Hastalıkların Yönetimi

COVID-19 Pandemisine Bütüncül Yaklaşım, Turgut Teke,Metin Doğan,Fatma Çölkesen, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.277-284, 2020

TRANS ERKEKLERDE ENDOKRIN YAKLASIM

Cinsiyet Disforisi Multidisipliner Yaklaşım İlkeleri, Dr. Seher Şirin, Prof. Dr. Aslıhan Polat, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Kocaeli, ss.167-180, 2020

TRANS KADINLARDA ENDOKRIN YAKLASIM

Cinsiyet Disforisi Multidisipliner Yaklaşım İlkeleri, Dr. Seher Şirin, Prof. Dr. Aslıhan Polat, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Kocaeli, ss.123-135, 2020

Uygunsuz TSH sekresyonu sendromu: Tiroid hormon direnci (Bozulmuş tiroid hormon duyarlılığı)

Türkiye Klinikleri 2019Tanı ve Tedavide Güçlük Yaratan Tiroid Hastalıkları, Belgin Efe, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.41-48, 2019