Publications & Works

Articles Published in Other Journals

BİR BİLİNMEZ MEŞHÛRUM MECMÛAMDIR YÂDİGÂRIM

Uluslarası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.23, pp.89-100, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Vechî’nin Gelibolu Şehrengizi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.68, pp.159-167, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

MELAMET KARŞISINDA KAYGUSUZ ABDAL

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, no.21, pp.265-278, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal ve Ekonomik Açıdan Fütüvvet İle İlgili Yazma Eserler Bibliyografyası

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, vol.2, no.2, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kutlu Atadan Hırkalı Sultana Anadolu Erenlerinin Unvanlarındaki Egemenlik Çağrışımları

Uluslararası Alevilik Araştırmaları Dergisi, no.7, pp.15-28, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

On beşinci yüzyıl Anadolusundan bir beslenme kuramı Hekim Şirvânî nin Sultâniyye adlı eseri

Türkiye Klinikleri Beslenme Bozuklukları Özel Sayısı, pp.67, 2009 (Other Refereed National Journals)

Klasik Türk Edebiyatında Matem Şekilleri

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, pp.269-284, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Melamet Karşısısnda Kaygusuz Abdal

KAYGUSUZ ABDAL ÇALIŞTAYI, Turkey, 09 October 2018

Şiirden Şehre Balkan Şehrengizlerinde Şehir Kültürü From Poetry to City Balkan City Culture in Şehrengizs

IV. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu-IV.International Symposium on Balkan History Studies, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 1 - 05 June 2016

Şehrengizlere Göre Balkan Şehirlerinde Marjinal Meslekliler Marginal Professions in the Balkan Cities by Shehrengizs

IV. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu-IV.International Symposium on Balkan History Studies, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 1 - 05 June 2016

Yol Erlerinin Aşk Dolu Nefesleri

I. Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu, 15 - 17 May 2015

Türk Atasözleri Tanıklığında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Kültürün Etkisi

III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 21 - 23 May 2015 Sustainable Development

Aşkın Teslis İnancındaki Üç Deli

Delilik ve Aşk Sempozyumu, Turkey, 14 - 15 May 2015

Gençlik Aşısı Esasları Principles of Rejuvenation by Grafting

6.Uluslararası İslam Tıp Tarihi Cemiyeti Kongresi-The 6th Internatıonal Congress Of The Internatıonal Socıety For The Hıstory Of Islamıc Medıcıne, Van, Turkey, 23 - 26 September 2014 Sustainable Development

Bir Uzmanlık Alanı Olarak Metin Tamiri Meselesi

Metin Tespitinden Metinsel Eleştiriye Uluslar arası Sempozyumu (Prof. Dr. Günay Kut Onuruna, İstanbul, Turkey, 1 - 02 November 2013

Mecmû‘a-i Mu‘âlece’de Bedeni Güzelleştirme ve Güçlendirme Önerileri

Uluslararası Türk Kültüründe Beden Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 05 April 2007, pp.271-280

Şirvani nin Sultaniyye adlı eserinde beslenme anlayışı

IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Turkey, 24 - 27 May 2006

17. Yüzyıla Ait Bir Tıp Eseri: Mecmû‘a-i Mu‘âlece

IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi - XXIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Turkey, 24 - 27 May 2006, pp.182-192

Books & Book Chapters

Toplumsal Cinsiyetin Doğusundan Aşka Bakmak

in: VAKIF İNSAN PROF. DR. HİKMET ÖZDEMİRARMAĞANI, Hakan Taş, Üzeyir Aslan, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.454-474, 2019

Cefâyî’nin Rize Şehrengizi

in: Bir Devr-i Kadim Efendisi Prof. Dr. Tahir Üzgör’e Armağan, Hakan Taş, Üzeyir Aslan, Ömer Zülfe, Editor, Yayın Evi, Ankara, pp.392-406, 2018

Bir Hakîr’in Şehrengizi

in: Bir Devr-i Kadîm Efendisi Prof. Dr. Tahir Üzgör’e Armağan, Ömer Zülfe-Hakan Taş-Üzeyir Aslan, Editor, Yayınevi, Ankara, pp.407-423, 2018

Bir Hakîr’in Şehrengizi

in: Bir Devr-i Kadim Efendisi Prof. Dr. Tahir Üzgör’e Armağan, Hakan Taş, Üzeyir Aslan, Ömer Zülfe, Editor, Yayın Evi, Ankara, pp.407-423, 2018

Süheylî Dîvânı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler veYayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara, 2017

Manisalı Câmi’î-Muhabbet-nâme (Vâmık u Azrâ)

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara, 2017

Mecmû’a-i Mu’âlece’de Beden

in: Sünnet, İğdiş, Bedene Şiddet, Gürsoy Naskali Emine, Koç Aylin, Editor, Kitabevi Yayıncılık, İstanbul, pp.271-280, 2009

Episodes in the Encyclopedia

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ, pp., 2014