Education Information

Education Information

 • 2015 - 2021 Doctorate

  Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon, Turkey

 • 2002 - 2004 Postgraduate

  Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon, Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Kocaeli University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  Lider-üye etkileşiminin ve örgütsel özdeşleşmenin örgüt yararına etik olmayan davranışta bulunma üzerindeki etkileri: Mesaj çerçevelemesinin düzenleyici rolü

  Kocaeli University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

 • 2004 Postgraduate

  Yönetsel yıldırmanın çalışan motivasyonuna etkilerinin yönetsel etik bağlamında incelenmesi ve bir araştırma

  Kocaeli University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English