General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kentleşme Ve Çevre Sorunları
Research Areas: Public Administration

Metrics

Publication

20

Project

11

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals