Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mekansal Ayrışma İktisadi Dinamikleri ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

Uluslararası Sosyal Araştırmalar D., cilt.9, ss.1669-1683, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Infrastructure of Kocaeli Metropolitan Municipality Information Technology IT In Terms of Disaster Management

AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, cilt.7, ss.29-42, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The City Image of Kocaeli Perceived by International Students

British Journal of Economics, Finance and Management Sciences, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The availability and accessibility of bilingual landscape in the city of Kocaeli for international students

Journal of Language and Literature Education, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kentsel Ulaşım Hizmetlerinin Planlanması Ve Yönetiminde Sürdürülebilir Politika Önerileri

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Şehir İmajının Davranışsal Niyetler Üzerindeki Etkisi: Kocaeli Şehrine Yönelik Bir Araştırma

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (IMASCON), Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, cilt.1, ss.1125-1132

Transformation of Turkish Local Government System during Turkey s Accession Process to the EU from the Perspective of Municipal Areas

International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) InternationalConference for Social Sciences and Humanities (Track: Local Government), 6 - 10 Mart 2016

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemi CBS Altyapısının Afet ve Acil Durum Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi

Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu 2016, Karabük, Türkiye, 2 - 04 Mart 2016, ss.676-679