Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2004 - 2010 Doktora

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri (Dr), Türkiye

 • 2001 - 2002 Yüksek Lisans

  University Of Exeter, Public Administration And Public Policy, İngiltere

 • 1994 - 1999 Lisans

  Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Doktora

  Avrupa Birliği etki değerlendirmesi modelinin sürdürülebilir kalkınma bakımından incelenmesi ve Türkiye için öneriler

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri (Dr)

 • 2002 Yüksek Lisans

  The Linkage Between Trade and the Environment: Is an Effective Structure of Governance Emerging to Solve the Problems

  University Of Exeter, Public Administration And Public Policy