Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2020 Tübitak Proje Değerlendirmesi

  Panelist

  Ankara, Türkiye

 • 2019 Tübitak proje değerlendirmesi

  Panelist

  Ankara, Türkiye

 • 2019 Tübitak Proje Değerlendirmesi

  Panelist

  Ankara, Türkiye

 • 2018 TÜBİTAK Dış Danışmanlık

  Panelist

  Ankara, Türkiye

 • 2017 TÜBİTAK Dış Danışmanlık

  Panelist

  Ankara, Türkiye

 • 2017 TÜBİTAK Dış Danışmanlık

  Panelist

  Ankara, Türkiye

 • 2016 TÜBİTAK Dış Danışmanlık

  Panelist

  Ankara, Türkiye

 • 2016 TÜBİTAK Dış Danışmanlık

  Panelist

  Ankara, Türkiye

 • 2013 TÜBİTAK Dış Danışmanlık

  Panelist

  Ankara, Türkiye

 • 2011 TÜBİTAK Proje Değerlendirme

  Panelist

  Ankara, Türkiye

 • 2010 TÜBİTAK Proje Değerlendirme

  Panelist

  Ankara, Türkiye

 • 2010 TÜBİTAK Proje Değerlendirme

  Panelist

  Ankara, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 692

h-indeksi (WOS): 13

Davetli Konuşmalar

 • Temmuz 2017 Menderes Masifi’nin ve Likya Napları’nın Tektonostratigrafik Özellikleri Çalıştayı’nda Ofiyolitler; Marmaris Peridotiti ve ilgili ofiyolit tabanı metamorfitleri

  Çalıştay

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı, Türkiye

 • Mayıs 2014 Jura Sürecinde, İzmir-Ankara-Erzincan Okyanusu’nda Yitim-Yığışım Olayları ve Ofiyolit Oluşumları

  Konferans

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, MTA Genel Müdürlüğü, Marmara Bölge Müdürlüğü, Türkiye

 • Haziran 2012 Radyometrik Tarihlendirme Yöntemleri; 40K/40Ar, 40Ar/39Ar, 14C, U/Th ve Fizyon İz Yöntemleri

  Konferans

  Ankara Üniversitesi, Türkiye

 • Nisan 2006 Levha Tektoniği, Ofiyolit Kavramı ve Ofiyolitik Kayaçlar

  Konferans

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı, Türkiye