Akademik İdari Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

 • 2012 - 2018 Doç.Dr.

  Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

 • 2003 - 2012 Yrd.Doç.Dr.

  Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

 • 2002 - 2003 Araştırma Görevlisi Dr.

  Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fak., Jeoloji Müh.

 • 1998 - 2002 Araştırma Görevlisi

  Universite de Geneve, Département de Minéralogie

 • 1994 - 1998 Araştırma Görevlisi

  Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fak., Jeoloji Müh.

Yönetimsel Görevler

 • 2020 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

 • 2020 - Devam Ediyor Dekan Yardımcısı

  Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

 • 2020 - Devam Ediyor Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

 • 2008 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 2017 - 2018 Fakülte Kurulu Üyesi

  Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

 • 2008 - 2015 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 2013 - 2014 TÜBİTAK Danışma Kurulu Üyeliği

  Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans OFİYOLİTLER VE OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN GELİŞİM SÜREÇLERİ

 • Lisans METAMORFİK PETROLOJİ

 • Lisans JEOKRONOLOJİ

 • Yüksek Lisans METAMORFİK VE METASOMATİK YAPILAR VE SÜREÇLERİ

 • Lisans OFİYOLİT VE KENET KUŞAKLARI

 • Lisans ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER

 • Lisans YAPISAL JEOLOJİ

 • Yüksek Lisans Kayaçlarda Radiometrik Yaş Tayini Yöntemleri