Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

 • 2012 - 2018Doç.Dr.

  Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 2003 - 2012Yrd.Doç.Dr.

  Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

 • 2002 - 2003Araştırma Görevlisi Dr.

  Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fak., Jeoloji Müh.

 • 1998 - 2002Araştırma Görevlisi

  Universite de Geneve, Département de Minéralogie

 • 1994 - 1998Araştırma Görevlisi

  Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fak., Jeoloji Müh.

Yönetimsel Görevler

 • 2020 - Devam Ediyor Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

 • 2008 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 2017 - 2018Fakülte Kurulu Üyesi

  Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi

 • 2008 - 2015Bölüm Başkan Yardımcısı

  Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 2013 - 2014TÜBİTAK Danışma Kurulu Üyeliği

  Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

Verdiği Dersler

 • Yüksek LisansOFİYOLİTLER VE OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN GELİŞİM SÜREÇLERİ

 • LisansMETAMORFİK PETROLOJİ

 • LisansJEOKRONOLOJİ

 • Yüksek LisansMETAMORFİK VE METASOMATİK YAPILAR VE SÜREÇLERİ

 • LisansOFİYOLİT VE KENET KUŞAKLARI

 • LisansENDÜSTRİYEL HAMMADDELER

 • LisansYAPISAL JEOLOJİ

 • Yüksek LisansKayaçlarda Radiometrik Yaş Tayini Yöntemleri