Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Origin of the pleonaste-bearing mafic-ultramafic rocks from the Armutlu peninsula, NW Turkey

TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, cilt.27, sa.3, ss.167-190, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Küre Kastamonu Karmaşığı Ofiyolitik Kayaçları ve Bu KayaçlarıKesen Dasitlerin Kökeni

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.3, ss.217-235, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geyve Boğazı ve Pamukova arasında yer alan granitoyitik kayaçların petrografik ve jeokimyasal özellikleri

KOU Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.61-75, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Alakırçay melanjı içerisinde yüzeyleyen volkanik kayaçların petrografik ve jeokimyasal özellikleri (GB Türkiye)

KOU Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, cilt.8, no.1, ss.49-60, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

K-Ar ve 40Ar-39Ar yaş tayini yöntemlerinin karşılaştırılması: Güney Türkiye ofiyolit tabanı metamorfiklerinden örnekler

Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.29, no.1, ss.101-110, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Siyah Aladağ Napı’nın Stratigrafik ve Tektonik Özellikleri (Aladağlar, Doğu Toroslar)

Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi , cilt.28, no.1, ss.113-126, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

HYBRID COLOR COMPOSITES AND SPECTRAL INDICES FOR LITHOLOGIC MAPPING OF THE ACCRETIONARY COMPLEX WITH ASTER DATA

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY AND GEOSCIENCES, Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.88

TETİS OKYANUS KABUĞUNUN YB-DS META-PLAJİYOGRANİTLERİNDEN GEÇ TRİYAS KRİSTALLENME YAŞLARI

Çukurova Üniversitesi 40 Yıl Jeoloji Sempozyumu, Adana, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2017, cilt.1, sa.1, ss.140-141

TETİS OKYANUS KABUĞUNUN YB-DS META-PLAJİYOGRANİTLERİNDEN GEÇ TRİYAS KRİSTALLENME YAŞLARI

Çukurova Üniversitesi 40 Yıl Jeoloji Sempozyumu, Adana, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2017, ss.140-141

MAMUDAĞI (TOKAT) OFİYOLİTİ’NİN PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2017, ss.18-19

Sivas ın kuzeyindekiofiyolitik kayaçların landsat ASTER uydu görüntüleriyle haritalanması

UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2016), Adana, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2016, ss.685

Sivas Kuzeyinde Mavişist Fasiyesli Başkalaşıma Bir Örnek

Jeolojinin 100. Yılı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2015

Pleonast içeren ofiyolitik Mafik Ultramafik kayaçlar Armutlu Yarımadası KB Türkiye

Uluslararası Katılımlı Doğu Anadolu Jeoloji sempozyumu, Van, Türkiye, 7 - 11 Eylül 2015

Yuvacık ve Namazgah Baraj Deformasyonlarının İzlenmesi

5th International Earthquake Symposium, Kocaeli 2015, Kocaeli, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2015, ss.523-539

Namazgah ve Yuvacık Baraj Deformasyonlarının İzlenmesi

5th International Earthquake Engineering, Kocaeli, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2015, ss.314-315

MONITORING THE DEFORMATIONS OF NAMAZGAH AND YUVACIK DAMS

5th International Earthquake Symposium, Kocaeli, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2015

Refahiye Metamorfitleri’nin (Erzincan) Jeolojik Evrimi Ve Jeodinamik Önemleri

64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 25 - 29 Nisan 2011, cilt.1, sa.1, ss.220-221

Ofiyolit Tabanı metamorfitlerinin kökeni ve tektonik önemi: Toros Kuşağı ofiyolitlerinden örnekler

Uluslararası Katılımlı Ofiyolit Çalıştayı, Adana, Türkiye, 6 - 08 Mart 2008, cilt.1, no.1, ss.27-28

Structural Features of the Aladağ Mountaiıns in the Niğde - Çamardı Region (Eastern Taurides)

International Earthquake Symposium Kocaeli 2007, Kocaeli, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2007, cilt.1, no.1, ss.137-140

Aladağlar Bölgesinde Yüzeyleyen Bozkır Birliği İstiflerinin Tektono-Stratigrafik Özellikleri

58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 11 - 17 Nisan 2005, cilt.1, no.1, ss.273-274

40Ar 39Ar dating and rapid cooling of the metamorphic sole rocks at the base of Tauride Belt Ophiolites S Turkey

Proceedings of 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 14 - 20 Nisan 2004, ss.242

Mineral chemistry and P T conditions of metamorphic sole rocks from the Lycian and the Antalya ophiolites western Taurides SW Turkey

Proceedings of 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 14 - 20 Nisan 2004, cilt.1, ss.241

Geodynamic significance of doloritic and amphibolitic dikes near Yeşilova SW Turkey inferred from major trace Ree and Pb isotopes

1st International Symposium of Istanbul Technical University the Faculty of Mines (İTÜ) on Earth Sciences and Engineering, 16 - 18 Mayıs 2002, ss.132

Characteristics and age of the metamorphic sole rocks in the serpentinite of the Beysehir Ophiolites

ITGS IV, Fourth International Turkish Geology Symposium, 24 Eylül 2001 - 28 Mayıs 2002, ss.228

Geochemistry of the volcanic rocks from the Pozanti Karsanti Ophiolite S Turkey

ITGS IV, Fourth International Turkish Geology Symposium, 24 - 28 Eylül 2001, ss.239

Examination of an oceanic crust generation in island arc tectonic setting: Evidence from the Yuksekova Ophiolite, Southeast Anatolia

4. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Isparta, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2001, cilt.1, no.1, ss.62

Origin of the Ophiolite related metamorphic rocks and their postkinematic mafic dike swarms in the Antalya and Lycian Ophiolites

4. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Isparta, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2001, cilt.1, no.1, ss.61

Geochemistry and tectonic setting of the Yuksekova Ophiolite from the south-east Anatolian orogenic belt

International Earth Sciences Colloquim On the Aegan Region 2000, İzmir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2000, cilt.1, no.1, ss.240

Neotethys opening and closure traces observed on the Mersin Ophiolitic Mélange

Third International Turkish Geology Symposium, Ankara, Türkiye, 31 Ağustos - 04 Eylül 1998, cilt.1, no.1, ss.24

Kitap & Kitap Bölümleri

Radyometrik tarihlendirme yöntemleri K-Ar, Ar-Ar, U-serileri, Fizyon İz

Kuvaterner Bilimi, Nizamettin Kazancı,Alper Gürbüz, Editör, Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.1, 2012

Diğer Yayınlar