Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

A data mining-based solution method for flow shop scheduling problems

SCIENTIA IRANICA, vol.28, no.2, pp.950-969, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Feasibility analysis of a hydraulic ram pump investment project

ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, vol.11, no.9, 2018 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Image processing-aided working posture analysis: I-OWAS

COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, vol.85, pp.384-394, 2015 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Artificial neural networks for the cost estimation of stamping dies

NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, vol.25, pp.717-726, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Fair referee assignments for professional football leagues

COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH, vol.35, no.9, pp.2937-2951, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Workforce scheduling with synchronization constraints and ergonomic aspects at cross dock platforms.

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.25, no.1, pp.113-128, 2021 (Other Refereed National Journals)

An Interface Design Guideline for Augmented Reality Applications on See-Through Head Mounted Displays

Natural and Engineering Sciences, vol.4, no.3, pp.107-117, 2019 (International Refereed University Journal)

A SAFETY STOCK MODEL BASED ON ORDER CHANGE-TO-DELIVERY RESPONSE TIME: A CASE STUDY FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.37, no.3, pp.841-853, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Forecasting operation times by using Artificial Intelligence

International Advanced Researches and Engineering Journal, vol.2, no.2, pp.109-116, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier identifier

Bir Otomotiv Firması İhracat Deposunda Tedarik Zinciri Performansının Arttırılmasına Yönelik RFID Sistem Fizibilitesi

Journal of Current Researcheson Business and Economics(JoCReBE), vol.7, pp.453-460, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Malzeme Çeşitliliğinin Optimizasyonuna Yönelik Bir Model

Eurasian Business & Economics Journal, vol.2, pp.76-92, 2015 (Other Refereed National Journals)

Forecasting of Zinc Coating Thickness with Artificial Neural Network

SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.17, no.1, pp.60-68, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

A hybrid parallel kangaroo simulated annealing algorithm for multi objective flow shop scheduling Yılmaz M K Fiğlali A Terzi U Yavuz M O Engin

Journal of Management and Engineering Integration, vol.3, pp.97-105, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Genetik algoritmalarla akış tipi çizelgelemede üreme yöntemi optimizasyonu

İTÜ Dergisi Seri D: Mühendislik, vol.1, no.1, pp.35-41, 2002 (Other Refereed National Journals)

Kansei Mühendisliği ve Uygulamaları

Doğuş Üniversitesi Dergisi, vol.0, no.5, pp.85-96, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir İmalat İşletmesinde Simülasyon Yöntemiyle Süreç İçi Envanter Miktarının Azaltılması

International Marmara Sciences Congress IMASCON 2020, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 December 2020, pp.23-24

Milk Run Sisteminde Rotalama İçin Sezgisel Bir Yaklaşım Uygulaması

International Marmara Sciences Congress IMASCON 2020, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 December 2020, pp.32

Developing the Design Criteria for Augmented Reality Applications on See-Through Head Mounted Displays

2nd International Conference on Artificial Intelligence towards Industry 4.0, 14 - 16 November 2019, pp.253

A Decision Support Model To Create A Price Offer In Aircraft Maintenance Repair

International Marmara Sciences and Social Sciences Congress (Autumn 2019), 1 - 03 November 2019

BORU İMALATI SÜRECİNDE SAC KALINLIKLARI ARASI GEÇİŞSIRALAMASININ OPTİMİZASYONU İÇİN BİR ÖNERİ

International Marmara Sciences Congress (Autumn) 2019Proceedings Book (Natural and Applied Sciences), 1 - 03 November 2019, pp.66

Noise Mapping And Noise Analysis In Manufacturing Enterprises

International Marmara Sciences and Social Sciences Congress (Autumn 2019), 1 - 03 November 2019

Plastik Parça İmalat Sanayinde Endüstri 4.0Uygulamalari

International Marmara Science and Social Sciences Congress (, Kocaeli, Turkey, 26 - 28 April 2019, vol.1, pp.781-787

Assessing the Country-Based Logistics Performance Index via a Data Envelopment Analysis

International Marmara Science and Social Sciences Congress (IMASCON 2019 Spring), Kocaeli, Turkey, 26 - 28 April 2019, vol.1, pp.1886-1891

A Mathematical Job Rotation Model for Ergonomics

ICETAS 2018, Üsküp, Macedonia, 17 - 21 July 2018, pp.183-188

A Data Mining Based Solution Method For Flow Shop Scheduling Problems

International Advanced Researches and Engineering Congress 2017 (IAREC), Osmaniye, Turkey, 16 - 17 November 2017

Feasibility Analysis of a Water Ram Investment Project

4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, 4 - 08 October 2017

The Application of 5S in a Healthcare Production Company

4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, 4 - 08 October 2017

Kocaeli Üniversitesi Tam Maliyetlendirme Sistemi ve Mühendislik Fakültesi Örneği

3rd International Conference and Exhibition on Industrial Engineering, 2 - 03 November 2016

Minimizing energy cost under TOU tariff by scheduling jobs

5th World Production and Operations Management Conference, 6 - 10 September 2016

Performance Assesment of Multi Objective Optimization Methods

8th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems, Antalya, Turkey, 27 - 28 September 2012, pp.629-639

Yapay Bağışıklık Sisteminde Başlangıç Populasyonunun Çözüm Üzerine Etkisi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 26.Kongresi, Turkey, 3 - 05 July 2006

A model for improving organizational innovation

Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET), Portland, OR, United States Of America, 29 July - 02 August 2001, pp.45-46 identifier

A MULTIOBJECTIVE APPROACH TO TRANSPORTATION NETWORK DESIGN

PORTLAND INTERNATIONAL CONF ON MANAGEMENT OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY ( PICMET 91 ), Oregon, United States Of America, 27 - 31 October 1991, pp.323-327 identifier

Books & Book Chapters

İşgücü Çizelgeleme; Bir Havalimanı Giriş Kapısı İçin Senaryo Analizi Uygulaması

in: Mühendislik Alanında Akademik Çalışmalar, Özdemir Yavuz, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.37-50, 2021

Kapasite Planlama ve Toplam Ekipman Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Örnek Uygulama

in: Mühendislik Alanında Akademik Çalışmalar, Özdemir Yavuz, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.51-70, 2021

Ürün Geçişlerinde Verimsiz Süreyi Minimuma İndirmek İçin Bir Gezgin Satıcı Modeli

in: Mühendislik ve Fen Bilimleri Kapsamında Güncel Akademik Çalışmalar, DEMİR Abdullah,ÖZ Ali,ERSİN Çağatay, Editor, SRA Academic Publishing, Klaipeda, pp.75-86, 2019

Antropometrik Veri Tabanı Güncellemesi için Oransal Ölçekleme ve RegresyonAnalizinin Karşılaştırılması

in: Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları, Nezihe TÜFEKCİ, Editor, SRA Academic Publishing, Klaipeda, pp.87-104, 2019

BİTMİŞ ARAÇ LOJİSTİĞİNDE DAĞITIMMALİYETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

in: Mühendislik ve Fen Bilimleri KapsamındaGüncel Akademik Çalışmalar, DEMİR Abdullah , ÖZ Ali, ERSİN Çağatay, Editor, SRA Academic Publishing, Klaipeda, pp.59-74, 2019

Metasezgisel Yöntemlerde Parametre Optimizasyonu

in: Mühendislikte Yapay Zeka Uygulamaları 2, Gülseçen Sevinç, Fığlalı Alpaslan, Torkul Orhan, Selvi İhsan, Çağıl Gültekin, Uçar M. Kürşad, Editor, Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi Yayınevi, Sakarya, pp.11-18, 2018

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Endüstri 4.0 Uygulamaları

in: Mühendislikte Yapay Zeka ve Uygulamaları 2, GÜLSEÇEN SEVİNÇ, FIĞLALI ALPASLAN, TORKUL ORHAN, SELVİ İHSAN HAKAN, ÇAĞIL GÜLTEKİN, UÇAR MUHAMMED KÜRŞAD, Editor, Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi Yayınevi, Sakarya, pp.125-138, 2018

Görüntü İşleme Ağırlık Tespiti

in: Mühendislikte Yapay Zeka ve Uygulamaları, , Editor, Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi, 2017