Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Feasibility analysis of a hydraulic ram pump investment project

ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, cilt.11, sa.9, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Image processing-aided working posture analysis: I-OWAS

COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, cilt.85, ss.384-394, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Artificial neural networks for the cost estimation of stamping dies

NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, cilt.25, ss.717-726, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of the multiobjective ant colony algorithm performances on biobjective quadratic assignment problems

APPLIED MATHEMATICAL MODELLING, cilt.37, ss.7822-7838, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Fair referee assignments for professional football leagues

COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH, cilt.35, sa.9, ss.2937-2951, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Interface Design Guideline for Augmented Reality Applications on See-Through Head Mounted Displays

Natural and Engineering Sciences, cilt.4, ss.107-117, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A SAFETY STOCK MODEL BASED ON ORDER CHANGE-TO-DELIVERY RESPONSE TIME: A CASE STUDY FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.37, sa.3, ss.841-853, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Forecasting operation times by using Artificial Intelligence

International Advanced Researches and Engineering Journal, cilt.2, ss.109-116, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

Bir Otomotiv Firması İhracat Deposunda Tedarik Zinciri Performansının Arttırılmasına Yönelik RFID Sistem Fizibilitesi

Journal of Current Researcheson Business and Economics(JoCReBE), cilt.7, ss.453-460, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Malzeme Çeşitliliğinin Optimizasyonuna Yönelik Bir Model

Eurasian Business & Economics Journal, cilt.2, ss.76-92, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Forecasting of Zinc Coating Thickness with Artificial Neural Network

SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.60-68, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A hybrid parallel kangaroo simulated annealing algorithm for multi objective flow shop scheduling Yılmaz M K Fiğlali A Terzi U Yavuz M O Engin

Journal of Management and Engineering Integration, cilt.3, ss.97-105, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genetik algoritmalarla akış tipi çizelgelemede üreme yöntemi optimizasyonu

İTÜ Dergisi Seri D: Mühendislik, cilt.1, ss.35-41, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kansei Mühendisliği ve Uygulamaları

Doğuş Üniversitesi Dergisi, cilt.0, ss.85-96, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bir İmalat İşletmesinde Simülasyon Yöntemiyle Süreç İçi Envanter Miktarının Azaltılması

International Marmara Sciences Congress IMASCON 2020, Kocaeli, Türkiye, 4 - 05 Aralık 2020, ss.23-24

Milk Run Sisteminde Rotalama İçin Sezgisel Bir Yaklaşım Uygulaması

International Marmara Sciences Congress IMASCON 2020, Kocaeli, Türkiye, 4 - 05 Aralık 2020, ss.32

Developing the Design Criteria for Augmented Reality Applications on See-Through Head Mounted Displays

2nd International Conference on Artificial Intelligence towards Industry 4.0, 14 - 16 Kasım 2019, ss.253

A Decision Support Model To Create A Price Offer In Aircraft Maintenance Repair

International Marmara Sciences and Social Sciences Congress (Autumn 2019), 1 - 03 Kasım 2019

BORU İMALATI SÜRECİNDE SAC KALINLIKLARI ARASI GEÇİŞSIRALAMASININ OPTİMİZASYONU İÇİN BİR ÖNERİ

International Marmara Sciences Congress (Autumn) 2019Proceedings Book (Natural and Applied Sciences), 1 - 03 Kasım 2019, ss.66

Noise Mapping And Noise Analysis In Manufacturing Enterprises

International Marmara Sciences and Social Sciences Congress (Autumn 2019), 1 - 03 Kasım 2019

Plastik Parça İmalat Sanayinde Endüstri 4.0Uygulamalari

International Marmara Science and Social Sciences Congress (, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, cilt.1, ss.781-787

Assessing the Country-Based Logistics Performance Index via a Data Envelopment Analysis

International Marmara Science and Social Sciences Congress (IMASCON 2019 Spring), Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, cilt.1, ss.1886-1891

A Mathematical Job Rotation Model for Ergonomics

ICETAS 2018, Üsküp, Makedonya, 17 - 21 Temmuz 2018, ss.183-188

A Data Mining Based Solution Method For Flow Shop Scheduling Problems

International Advanced Researches and Engineering Congress 2017 (IAREC), Osmaniye, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2017

Feasibility Analysis of a Water Ram Investment Project

4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, 4 - 08 Ekim 2017

The Application of 5S in a Healthcare Production Company

4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, 4 - 08 Ekim 2017

Sevkiyat Öncesi Son Kontrol (Pre Delıvery Inspectıon-Pdı) Sürecinin İyileştirilmesi

2nd International congress on engineerıng architecture and design, 12 - 13 Mayıs 2017, ss.571-572

Kocaeli Üniversitesi Tam Maliyetlendirme Sistemi ve Mühendislik Fakültesi Örneği

3rd International Conference and Exhibition on Industrial Engineering, 2 - 03 Kasım 2016

Minimizing energy cost under TOU tariff by scheduling jobs

5th World Production and Operations Management Conference, 6 - 10 Eylül 2016

Performance Assesment of Multi Objective Optimization Methods

8th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems, Antalya, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2012, ss.629-639

Yapay Bağışıklık Sisteminde Başlangıç Populasyonunun Çözüm Üzerine Etkisi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 26.Kongresi, Türkiye, 3 - 05 Temmuz 2006

A model for improving organizational innovation

Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET), Portland, OR, Amerika Birleşik Devletleri, 29 Temmuz - 02 Ağustos 2001, ss.45-46 identifier

A MULTIOBJECTIVE APPROACH TO TRANSPORTATION NETWORK DESIGN

PORTLAND INTERNATIONAL CONF ON MANAGEMENT OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY ( PICMET 91 ), Oregon, Amerika Birleşik Devletleri, 27 - 31 Ekim 1991, ss.323-327 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Ürün Geçişlerinde Verimsiz Süreyi Minimuma İndirmek İçin Bir Gezgin Satıcı Modeli

Mühendislik ve Fen Bilimleri Kapsamında Güncel Akademik Çalışmalar, DEMİR Abdullah,ÖZ Ali,ERSİN Çağatay, Editör, SRA Academic Publishing, Klaipeda, ss.75-86, 2019

Antropometrik Veri Tabanı Güncellemesi için Oransal Ölçekleme ve RegresyonAnalizinin Karşılaştırılması

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları, Nezihe TÜFEKCİ, Editör, SRA Academic Publishing, Klaipeda, ss.87-104, 2019

BİTMİŞ ARAÇ LOJİSTİĞİNDE DAĞITIMMALİYETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Mühendislik ve Fen Bilimleri KapsamındaGüncel Akademik Çalışmalar, DEMİR Abdullah , ÖZ Ali, ERSİN Çağatay, Editör, SRA Academic Publishing, Klaipeda, ss.59-74, 2019

Metasezgisel Yöntemlerde Parametre Optimizasyonu

Mühendislikte Yapay Zeka Uygulamaları 2, Gülseçen Sevinç, Fığlalı Alpaslan, Torkul Orhan, Selvi İhsan, Çağıl Gültekin, Uçar M. Kürşad, Editör, Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi Yayınevi, Sakarya, ss.11-18, 2018

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Endüstri 4.0 Uygulamaları

Mühendislikte Yapay Zeka ve Uygulamaları 2, GÜLSEÇEN SEVİNÇ, FIĞLALI ALPASLAN, TORKUL ORHAN, SELVİ İHSAN HAKAN, ÇAĞIL GÜLTEKİN, UÇAR MUHAMMED KÜRŞAD, Editör, Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi Yayınevi, Sakarya, ss.125-138, 2018

Görüntü İşleme Ağırlık Tespiti

Mühendislikte Yapay Zeka ve Uygulamaları, , Editör, Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi, 2017