Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Expert system application for prioritizing preventive actions for shift work: shift expert

INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS, cilt.25, sa.1, ss.123-137, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Image processing based rapid upper limb assessment method

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.32, sa.3, ss.719-731, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

GÖRÜNTÜ İŞLEME TEMELLİ HIZLI ÜST EKSTREMİTE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.3, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Image processing-aided working posture analysis: I-OWAS

COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, cilt.85, ss.384-394, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çok Amaçlı Esnek Atölye Tipi Çizelgeleme Problemlerinin Çözümünde Meta Sezgisel Yöntemlerin Kullanımı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK DERGİSİ, cilt.3, ss.222-233, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Application of Lean Production Techniques in the Manufacturing Industry

International Journal of Services and Operations Management, cilt.27, ss.324-344, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Esnek Atölye Tipi Çizelgeleme Problemlerinin Meta Sezgisel Yöntemler İle Çözümüne Yönelik Bir İnceleme

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.20, ss.223-244, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çok Amaçlı Optimizasyon Problemlerinde Pareto Optimal Kullanımı

Social Sciences Research Journal, cilt.5, ss.9-18, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Implementation of reliability-centered FMEA in a cable cutting process

International Journal of Quality Engineering and Technology, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Implementation of reliability-centred FMEA in a cable cutting process

International Journal of Quality Engineering and Technology, cilt.4, sa.4, ss.334-351, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Çalışma Duruşu Analiz Yöntemleri ve Çalışma Duruşunun Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıklarına Etkileri

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.41-51, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kansei Mühendisliği ve Uygulamaları

Doğuş Üniversitesi Dergisi, cilt.0, ss.85-96, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TOPLAM GECİKME ÖLÇÜTLÜ ESNEK ATÖLYE TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN YEREL ARAMA ALGORİTMASI

3. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK - MÜHENDİSLİK - FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Şanlıurfa, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2019

Çok Amaçlı Esnek Atölye Tipi Çizelgeleme Problemlerinin Matematiksel Modeli ve Meta Sezgisel Yöntemler ile Çözüm Önerisi

6th International GAP Engineering Conference – GAP2018, Şanlıurfa, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2018, ss.745-750

A Mathematical Job Rotation Model for Ergonomics

ICETAS 2018, Üsküp, Makedonya, 17 - 21 Temmuz 2018, ss.183-188

A Review of New Technological Applications on Ergonomics

4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, 4 - 08 Ekim 2017

The Application of 360 Degree Performance Appraisal System in Forest Products Sector

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING, 19 - 24 Ekim 2016

The Application of 360 Degree Performance Appraisal System in Forest Product Sector

3rd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, 19 - 24 Ekim 2016, ss.702

Application of Value Stream Mapping in Automotive Subsidiary Industry

3rd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, 19 - 24 Ekim 2016, ss.366

Deniz Haydutluğu 2006 2015 Yılları Saldırı Analizleri

Xth International Statistics Days Conference, 7 - 09 Ekim 2016, ss.442-452

Analysis and improvement of work postures in assembly line of automotive subsidiary industry

5th World Production and Operations Management ConferencePOM Havana 2016, 6 - 10 Eylül 2016

Using Owas in Automotive Subsidiary Sector: A Case Study

World Congress on Engineering (WCE), London, Kanada, 1 - 03 Temmuz 2015, ss.249-255 identifier

Enhancing Solution Performance of Flexible Job Shop Scheduling Problems by Local Search Algorithm

XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, Türkiye, 7 - 12 Mayıs 2015, ss.598

Usage of Pareto Optimal in Multi Objective Optimization Problems

XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, 7 - 12 Mayıs 2015, ss.596

Analysis of Working Postures in Tire Production Sector by OWAS Method

World Congress on Engineering (WCE 2015), London, Kanada, 1 - 03 Temmuz 2015, ss.726-730 identifier identifier

Forecasting Costs Of Tire Mold With Artificial Neural Networks Approach

Joint International Symposium on the Social Impacts of Developments in Information, Manufacturing and Service Systems 2014 Istanbul, Turkey 14-16 October 2014 Volume 1 of 3 44th International Conference on Computers and Industrial Engineering 2014 (CIE’44) and 9th International Symposium on Intelligent Manufacturing and Service Systems 2014 (IMSS’14), Türkiye, 14 - 16 Ekim 2014, ss.49 identifier

ÇALIŞMA DURUŞLARININ ANALİZİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

7. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2014

Çalışma duruşu ve Kas İskelet sistemi Rahatsızlıkları

5. Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları-Ergonomi, Türkiye, 10 - 11 Nisan 2009

Yavaş Devreden Stok Elemanları İçin Envanter Modelleri Uygulaması

V. Ulusal Üretim Arastırmaları Sempozyumu, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2005, ss.329-333

Yavaş Devreden Stok Elemanları Için Envanter Modelleri Uygulaması

V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2005, ss.329-333

Yeniden Üretimin Faydaları ve Ekonomi Üzerindeki Etkileri

V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2005, ss.527-532

Kitap & Kitap Bölümleri

Using OWAS in Automotive Subsidiary Sector: A Case Study

Transactions on Engineering Techonologies, , Editör, Springer, ss.249-255, 2016

Using OWAS in Automotive Subsidiary Sector: A Case Study

Transactions on Engineering Technologies, Ao Sio-Iong, Gelman Len, Yang Gi-Chul, Editör, Springer International Publishing, ss.249-255, 2016