Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Sosyal Pazarlama Bağlamında Covid-19 Salgını Sürecinde GSM Operatörlerinin Youtube Reklamlarının Analizi

Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.1, pp.301-320, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

BENİ BAŞTAN YARAT! BEDENİN İDEALİZE EDİLEREK SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA YENİDEN YARATILMASI

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.38, pp.33-54, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Selfie’den Reklama: Instagramda E-Kaynakların Paylaşımları Üzerine Bir İnceleme

Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi, pp.71-104, 2018 (Other Refereed National Journals)

Selfie’den Reklama: Instagramda E-Kaynakların Paylaşımları Üzerine Bir İnceleme

Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi, pp.71-104, 2018 (Other Refereed National Journals)

Zaman ve Mekandan Bağımsız Katılım Örgütlü Yurttaştan Dijital Bireye: Change.org Örneği

Journal of Human Sciences, vol.15, pp.1944-1958, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Toplumsal Yarar Amaçlı Örgütlerin Yeni Medya Aracılığıyla Baskı Grubu Olma Süreci

Global Media Journal, vol.8, pp.259-275, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sivil Toplum Örgütlerinin Instagram Kullanımı

Asos Journal, pp.161-181, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yazılı Basında Risk Algısının Oluşturulma Süreci Küresel Isınma Örneği

MARMARA JOURNAL OF COMMUNICATION, pp.7-21, 2009 (Other Refereed National Journals)

Yeşil Pazarlama İletişimi Yönünden kadın Dergilerinde Reklamlar Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Çalışmaları Dergisi, pp.23-48, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Beni Baştan Yarat! Bedenin İdealize Edilerek Sosya MEdya Aracılığıyla Yeniden Yaratılması

Yeni Medya Çalışmaları IV. Kongre Yeni Eşitsizlikler, İzmir, Turkey, 4 - 05 October 2019

READING THE PERCEPTION OF RISK THROUGH TELEVISION ADVERTISEMENT

13th International Symposium Communication in the Millennium, East Stroudsburg, PA, United States Of America, 12 - 15 May 2015, pp.456-462

ANALYZING THE CONCEPT OF DISORGANIZED RESPONSIBILTY THROUGH ADVERTISEMENTS

Journal Of International Scientific Publications: Media and Mass Communication, Volume 2, Bulgaria, 11 - 13 September 2013, pp.116-124

Perception of Risk Creation in Societies by Printed Media In Process Of Globalization an Analysis overImmigration Immigrant Phenomenon

11th International SymposiumCommunication in the Millennium, St. Cloud, United States Of America, 20 - 24 May 2013, pp.38-45

ETİK OLGUSUNUN YAZILI BASIN ÜZERİNDEN ANALİZİ GENÇLİK DERGİLERİNDE YER ALAN İLANLAR VE DERGİ İÇERİĞİ İLE YARATILAN ALGI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ MEDYA VE ETİK SEMPOZYUMU, Elazığ, Turkey, 7 - 09 October 2009, pp.597-612

Sivil Toplum Örgütlerinin Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde İnternet Kullanımı: Çevre Örgütlerine Yönelik Bir Analiz

Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 15 - 17 April 2009, vol.2, pp.427-438

Hemşehri Derneklerinin Toplumsal Değişim Sürecine Etkisi İzmit Örneklemi

Işık Üniversitesi Kültür Araştırmaları Derneği, Turkey, 15 - 17 September 2007

PERCEPTION OF RISK CREATION IN SOCIETIES BY PRINTING MEDIA IN PROCESS OF GLOBALIZATION AN ANALYSIS OVER IMMIGRATION IMMIGRANT PHENOMENON

11th International Symposium Communication in the Millennium, St. Cloud, Minnesota, United States Of America, 20 - 24 May 2013

Books & Book Chapters

The Sun ve Hürriyet Gazetelerinde Covid-19 Konulu Haberlerin Kültürel Farklılıklar Bağlamında Değerlendirilmesi

in: Covid-19 Sürecinde İletişimin Değişen Yüzü, Diker Ersin, Çalışır Gülsüm, Editor, Eğitim, İstanbul, pp.198-232, 2021 Sustainable Development

Brand Activism in The New Media Age: USA and Turkey Samples

in: Consumer From A Communication, Marketing and Advertising Perspective, Darıcı, Sefer, Editor, Sciendo, Varşova, pp.1-36, 2020

How I Met Your Mother Dizisinin Kültür Endüstrisi Bağlamında Alımlama Analizi

in: Geleceğin Akademisyenleri Medyaya Bakıyor, Eda Balkaş Erdoğan, Nesrin Tan Akbulut, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.11-31, 2018

TÜKETİMİN KÜLTÜRLEŞTİRİLMESİ SÜRECİNDE REKLAMLARIN ETKİSİNİN ETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

in: HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAM ÜZERİNE ETİK DEĞERLENDİRMELER, İDİL SAYIMER, PINAR ERASLAN YAYINOĞLU, Editor, BETA, İstanbul, pp.283-307, 2007