Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Validity and Realibility Study of Motor Skills Rating Scale

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongres, 2 - 05 October 2019, pp.212-213

Türkiye’de Okul Öncesi Dönemde Öz Düzenleme Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi ( Sosyal ve Eğitim Bilimleri) ( UBAK), 11 - 14 July 2019

Çevresel Farkındalık Geliştirmede Yaratıcı Drama Yöntemi

ASEAD 4. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, 27 - 29 October 2018

Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi Alanında Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

ASEAD 4. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2018

Okul Öncesi Dönemde Aile Öğretmen İletişim ve İşbirliğinin Değerlendirilmesi

5.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi’, 2 - 05 May 2018

Early Childhood Education Teachers’ Recommendations for Effective Professional Development Practices

International Academic Conference on EducationHumanities and Social Sciences, 17 - 19 April 2018

Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Ekran Önünde Geçirdikleri Sürenin Sosyal Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences(ICES-2018), İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.269

Küçük Çocukların Gözüyle Hayvanat Bahçeleri

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.476-477

36-48 Aylık Çocukların Sosyal Becerilerinin Çeşşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

5.Uluslarası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.134-135

Türkiye’de Okul Öncesi Dönemde Öğretmen Çocuk İlişkisi Üzerine Gerçekleştirilen Çalışmaların İncelenmesi

16th International PrimaryTeacher Education Symposium USOS 2017, Lefke, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017, pp.258

Okul Öncesi Dönemde Yabancı Dil Eğitimine İlişkin Aile ve Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

5th World Conferenceon Educational andInstructional StudiesWCEIS - 2016, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2016, pp.21

Examination of 60-84 Months of Age Childre s School Readiness in tems of different variables

International Conference on Research in Education and Science, BODRUM, Turkey, 19 - 22 May 2016, pp.83

48-72 Aylık Çocukların Davranış Sorunlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

2nd International Conference on Social Sciences and Education Research, İstanbul, Turkey, 4 - 06 November 2016, pp.1208-1216

Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Çevre Eğitimine İlişkinTutumlarının İncelenmesi

14th International Teacher Education for Sustainable Development, Konya, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.133-145

Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleğe Başladıkları İlk Yıldaki Sorunlarının Belirlenmesi

14th International Teacher Education for Sustainable Development, Konya, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.69

Play Perceptions of Three Generations

TASP and IPA/USA Joint Conference, Delaware, United States Of America, 6 - 09 March 2013, pp.29

Social Skills in Pictured Story Books.

4th World Conference on Educational Sciences (Wces-2012), 2 - 05 February 2012 identifier

Examining the Preschool Teachers Use of Different Approaches In Children s Literature

3rd World Conference on Educational Sciences - 2011, İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, pp.4098-4104 identifier identifier

Multi Dimensional Evaluation of Father Child Interaction During The Early Childhood Period

OMEP World Conference on Early Childhood Education, GÖTEBORG, Sweden, 11 - 13 August 2010, pp.17

The Awareness Levels of Pre School Education Teachers Regarding Science Process Skills

WCES 2010 Innovation and Creativity in Education, İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.1993-1999 identifier identifier

Books & Book Chapters

Aile kuramları

in: Anne baba eğitimi, Güler Yıldız, Tülin, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.17-37, 2020

Ahlak gelişimi

in: Erken çocukluk döneminde gelişim, Kargı, Eda, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.34-45, 2016

Okul öncesi eğitim programlarında değerler eğitiminin yeri.

in: Okul öncesi ve ilkokulda değerler eğitimi, Yağan Güder, Sevcan, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.37-51, 2015

Metrics

Publication

56

Citation (WoS)

15

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

19

H-Index (Scopus)

2

Thesis Advisory

9