Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of donor-acceptor groups on the structural and electronic properties of 4-(methoxymethyl)-6-methyl-5-nitro-2-oxo-1, 2-dihydropyridine-3-carbonitrile

SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, cilt.132, ss.183-190, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Theoretical Investigation of 6-(3,3,4,4,4-Pentafluoro-2-Hydroxy-1-Butenyl)-2,4-Dimethoxy-Pyrimidine Molecule

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.39, ss.5799-5814, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Quantum chemical computational studies on bis-thiourea zinc acetate

MATERIALS SCIENCE-POLAND, cilt.31, ss.357-371, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Study of the solvent effects on the molecular structure and C=O stretching vibrations of flurbiprofen

SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, cilt.98, ss.122-131, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Quantum chemical computational studies on bisthiourea zinc chloride

INDIAN JOURNAL OF PHYSICS, cilt.86, ss.1049-1063, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Molecular structure, vibrational spectra, NLO and NBO analysis of bis(8-oxy-1-methylquinolinium) hydroiodide

SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, cilt.96, ss.916-924, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Spectroscopic and DFT studies of flurbiprofen as dimer and its Cu(II) and Hg(II) complexes

SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, cilt.73, sa.1, ss.181-194, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2- (2-hidroksi-5-metoksi-3-nitrobenziliden)-N-metilhidrazin-1-karbotioamid Molekülünün Kuantum Kimyasal Karakterizasyonu

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.611-620, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Nikotinamid İçeren Çinko (II) Kompleksinin Moleküler Özellikleri ve Titreşim Spektrumu

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.254-261, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Theoratical calculations of LASO molecule by using DFT/B3LYP and DFT/HSEH1PBE levels

Sakarya University Journal of Science, ss.1, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

3-hydroxy-4-hydroxyiminomethyl-5-hydroxymethyl-1,2-dimethylpyridinium iodide molekülünün geometrik yapısının incelenmesi

SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.21, ss.564-571, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

4 Metoksimetil 1 6 Dimetil 2 Okso 1 2 Dihidropiridin 3 Karbonitril Molekülünün Teorik Olarak İncelenmesi

SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.19, ss.303-311, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A THEORETICAL STUDY ON 5 CHLORO 8 HYDROXYQUINOLINIUM NITRATE

BALKAN PHYSICS LETTERS, cilt.19, ss.350-361, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A THEORETICAL STUDY ON 5 4 CHLOROPHENYL 1H TETRAZOLE

BALKAN PHYSICS LETTERS, cilt.19, ss.341-349, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

1,2-(tetrazol-1-yl)etan üzerine teorik bir çalışma

multıcongress adana 2018 - 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları, 4 - 05 Mayıs 2018

BTPCA MOLEKÜLÜNÜN DFT METODU KULLANILARAK YAPILAN TEORİK HESAPLAMALARI

multıcongress adana 2018 - 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları, 4 - 05 Mayıs 2018

2- (2- (3-nitrofenil) hidrazono) -5,5-dimetilsikloheksan-1,3-dion molekülünün spektroskopik analizi

IV. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU, 27 - 28 Nisan 2018

THEORETICAL INVESTIGATION OF MPABA MOLECULE BY DFT CALCULATIONS

Türk Fizik Derneği 32. Uluslararası Fizik Kongresi, 6 - 09 Eylül 2016

A quantum chemical studies on the Bisthiourea Zinc Chloride BTZC

XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Türkiye, 18 Mayıs 2011, ss.18-22

A Theoretical Study on 5 Chloro 8 Hydroxyquinolinium Nitrate

27. Uluslararası Fizik Kongresi, 14 - 17 Eylül 2010, ss.487

A Theoretical Study on 5 4 Chlorophenyl 1H Tetrazole

27. Uluslararası Fizik Kongresi, 14 - 17 Eylül 2010, ss.486

Kitap & Kitap Bölümleri

SPECTRAL AND MOLECULAR STRUCTURE STUDIES OF 2-(2-(3-NITROPHENYL)HYDRAZONO)-5,5-DIMETHYL CYCLOHEXANE-1,3-DIONE MOLECULE

fen bilimleri ve matematikte akademik araştırmalar, prof. dr. zeki yıldırım, Editör, gece kitapevi, Ankara, ss.71-90, 2018 Creative Commons License