Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

COVID-19: Boredom in the Family

The Family Journal, vol.0, no.0, pp.1-6, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development

EARLY MILLENNIAL MANAGERS VERSUS MILLENNIAL EMPLOYEES

International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies, vol.6, no.20, pp.489-497, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Journal of Social and Humanities Sciences Research, vol.6, no.48, pp.4611-4615, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Conflict Management Strategies In Intergenerational E-Communication: The Strategic Importance Of Learning

Social Sciences Studies Journal, vol.5, no.52, pp.7079-7093, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2000 KUŞAĞI İŞGÖRENLERİNİN X KUŞAĞI YÖNETİCİLERİNDEN BEKLENTİLERİNE YÖNELİK BİR NİTEL ARAŞTIRMA

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, vol.5, pp.3656-3662, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

A PREDICTIVE ANALYSIS OF FACEBOOK JEALOUSY

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, no.40, pp.172-184, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN ANAHTAR KAVRAMLARI

TURAN-SAM Stratejik Araştırmalar Merkezi, vol.9, no.36, pp.470-475, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALINDA YÜRÜTÜLEN LİSANSÜSTÜ TEZLERDEARAŞTIRMA YERİ SEÇİMİ SORUNSALI

TURAN-SAM TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi, vol.9, no.33, pp.110-118, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

E - İLETİŞİM KULLANIMI İLE 2000 KUŞAĞININ İLETİŞİM DAVRANIŞLARI ARASINDAKI İLİŞKİNİN EBEVEYNLER PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE’DE İNCELENMESİ

UHİVE “Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi”, no.16, pp.47-67, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Strategic Communication in Chaos Management and aCase Study

Journal of Social and Administrative Sciences(www.kspjournals.org), vol.4, no.2, pp.193-197, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

İş Arama Sürecinin Karmaşıklığı

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS), vol.3, no.16, pp.53-59, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

YENİLEŞİM İNOVASYON POLİTİKALARINDA YENİ MEDYA PRATİKLERİ

TURAN-SAM Stratejik Araştırmalar Merkezi, vol.8, no.32, pp.236-243, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yenileşim İnovasyon Politikalarinda Yeni Medya Pratikleri New Media Practices In Innovation Policies

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Perspectives of Generation 2000 and Their Parents on E Communication Addiction in Turkey

International Journal of Humanities and Social Science Invention, vol.5, no.11, pp.51-61, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İŞ ARAMA SÜRECİNDE İŞ İLANI ÇÖZÜMLEMESİ VE İŞ ARAYAN İŞ İLANI UYUMU

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, 2015 (Other Refereed National Journals)

İş Arama Sürecinde İş İlanı Çözümlemesi ve İş Arayan İş İlanı Uyumu

Kastamonu Üniv. İİBF Dergisi, no.8, pp.25-38, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk İşletmelerinin Misyon ve Vizyon Kavramlarında Anlam Karmaşası

İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, no.78, pp.12-32, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

FIRST 90 DAYS OF A SPORTS MANAGER: CHAOS, LIVING TWO MONTHS AS TWO YEARS AND REGRET

International Journal of Economics, Commerce and Management, vol.2, no.11, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de 2000 Kuşağı ve 2000 Kuşağının İş ve ÇalışmaAnlayışı.

Gençlik Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.4, pp.132-163, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

İşletmelerin Çevreye Karşı Sosyal Sorumlulukları

Plastik Araştırma,Geliştirme ve İnceleme Dergisi, vol.15, pp.114-118, 2005 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Gençliğinin Zaman Yönetim Bilinci ve Eğilimleri

istanbul Üniv. İşletme İktisadi Ens. Yönetim Dergisi, no.50, pp.41-51, 2005 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Öğrencileri Ne Yapıyor? Zaman Değerlendirme mi Zaman Geçirme mi? (Sakarya Üniversitesi Örneği)

İktisat işletme finans, vol.20, no.233, pp.114-121, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Otel Organizasyonundaki İşlerin Yaratıcı ve Tutucu Kişilik Boyutunda Değerlendirilmesine İlişkin Bir Uygulama

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, pp.55-78, 2004 (Other Refereed National Journals)

Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sponsorluk

Plastik Araştırma, Geliştirme ve İnceleme Dergisi, vol.1, pp.104-114, 2002 (Other Refereed National Journals)

Oryantasyon Eğitiminin İçeriği, Binek Otomotiv Sektörü Örneği

İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü Yönetim Dergisi, vol.13, no.41, pp.37-46, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KRİZ VE STRES SÜRECİNDE LİDERLİK TÜRLERİ KURUMSAL DUYGUSAL ZEKÂYI VE İNSAN KAYNAKLARI MOTİVASYONUNU NASIL ETKİLEYEBİLİR?

International Marmara Social Sciences Congress (Autumn) 2019, Kocaeli, Turkey, 1 - 03 November 2019, vol.2019, pp.33-34

YÖNETİMDE BAĞIL HAREKET: YÖNETİCİLER VE YÖNETİLENLER ARASINDAKİ KARŞILIKLI ÖNYARGI

International Marmara Social Sciences Congress (Autumn) 2019, Kocaeli, Turkey, 1 - 03 November 2019, vol.2019, pp.39-40