Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sekestrasyon Görünümlü Hipoplazik Akciğer

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2018, Türkiye, 14 - 18 Mart 2018

Dev Bül

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2017, Türkiye, 15 - 19 Mart 2017

The role of PET/CT in lung cancer staging

European Respiratory Society 21st Annual Congress, 24 - 28 Eylül 2011

Our autoflorescence VATS experience: 6 cases

20th European Respiratory Society Annual Congress, 18 - 22 Eylül 2010

Hemoptizi Tedavisinde Bronşial Arter Embolizasyonu

Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Mayıs 2010

Diş Ve Diş Protezi Aspirasyonları : 3 Olgu

Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Mayıs 2010

Otofloresan VATS Deneyimimiz: 6 olgu

Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Mayıs 2010

Fiberoptik bronkoskopide deksmedetomidin ve propofolün etkisinin karşılaştırılması

Türkiye Solunum Araştırmları Derneği 30. Ulusal Kongresi konferansı, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2008